Công thức định luật Cu – lông là:

 • Câu hỏi:

  Công thức định luật Cu – lông là:

  • A.

   \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{R}\)

  • B.

   \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{R^2}}}\)

  • C.

   \(F = R\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{k^2}}}\)

  • D.

   \(F = k\frac{{{q^2}}}{{{R^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Công thức của định luật Culong là \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{R^2}}}\)

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
26145

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :
Đề thi THPTQG

Môn học:
Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC