Công thức định luật Cu-lông hay nhất | Cách làm bài tập định luật Cu-lông

Công thức định luật Cu-lông hay nhất | Cách làm bài tập định luật Cu-lông

Công thức định luật Cu-lông hay nhất | Cách làm bài tập định luật Cu-lông

Với loạt bài Công thức định luật Cu-lông Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, biết Cách làm bài tập định luật Cu-lông
từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 11.

Bài viết Công thức định luật Cu-lông gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và 3 Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức định luật Cu-lông Vật Lí 11.

1. Định nghĩa

– Định luật Cu – lông:

Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Công thức Công thức định luật Cu-lông 

Trong đó: Công thức định luật Cu-lông là hệ số tỉ lệ;

                    q1 và q2 là điện tích (C); 

                    r: là khoảng cách giữa hai điện tích (m).

            ε: hằng số điện môi của môi trường(ε ≥ 1)  

Chú ý: 

– Trong chân không ε = 1 hoặc không khí ε ≈ 1 

– Các đơn vị thường gặp

1pC = 10-12C; 1nC = 10-9C; 1μC = 10-6C; 1mC = 10-3C    

3. Mở rộng 

Biểu diễn lực tương tác giữa 2 điện tích điểm đứng yên

+ Điểm đặt: Tại điện tích đang xét.

+ Phương: Nằm trên đường thẳng nối hai điện tích điểm. 

+ Chiều: Hai điện tích cùng dầu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.

Công thức định luật Cu-lông

Công thức định luật Cu-lông

Công thức định luật Cu-lông

Công thức định luật Cu-lông

              Công thức định luật Cu-lông

4. Bài tập minh họa

Bài tập 1: Hai điện tích q1 = -q; q2 = 4q đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q1 tác dụng lực điện lên điện tích q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là:

A. F

B. 4F

C. 2F

D. 0,5F

Lời giải: 

Theo định luật Cu-lông ta có: Lực tác dụng của điện tích q1 lên q2 và lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 bằng nhau: 

Công thức định luật Cu-lông 

Đáp án cần chọn là: A

Bài tập 2: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 4cm là F. Nếu để chúng cách nhau 1cm thì lực tương tác giữa chúng là:

A. 4F

B. 0,25F

C. 16F

D. 0,0625F

Lời giải:

Ta có:

Khi r1 = 4cm : Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích: Công thức định luật Cu-lông

Khi r2 = 4cm : Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích: Công thức định luật Cu-lông 

Công thức định luật Cu-lông 

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com