công thức giải rubik theo phương pháp CFOP

Ngày đăng: 20/08/2016, 12:22

Lập phương Rubik (Khối Rubik hay đơn giản là Rubik) là một trò chơi giải đố cơ học được giáo sư kiến trúc, điêu khắc gia người Hungary Ernő Rubik phát minh vào năm 1974. Các tên gọi sai thường gặp của trò chơi này là Rubix, Rubic và Rubick.Mỗi mặt của phiên bản này có 9 ô vuông và được sơn phủ một trong sáu màu khác nhau, thông thường là trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây và xanh dương (Một số khối khác thay thế mặt màu trắng bằng màu đen).Bài toán bắt đầu bằng việc xáo trộn tất cả vị trí các ô vuông ở mỗi mặt, tức là các màu sắc xen kẽ nhau. Bài toán chỉ được giải quyết khi mà mỗi mặt của khối là một màu đồng nhất.Có thể nói khối Rubik là một trong những loại đồ chơi bán chạy nhất thế giới. Riêng trong năm 2005, đã có khoảng 300.000.000 khối Rubik được bán ra. CFOP F2L CƠ BẢN (U’RU2R’U’)(F’U’F) (R’U2R ) (RUR’) (F’UFU2) (RUR’) (F’U’F) (RU’R’U2) (R’UR ) (F’U’F) (U’RU’R’U) (RUR’) (F’U2FU) (F’U’F) (F’U’FU’F’U’FU)(URU’R’) (U2 F’ U’ F) (U’F’UF) (U’F’UF) (U F’ U’ F U’) (U’F’UF) (RU2R’U’)(RUR’) (RUR’URUR’U’)(U’F’UF) (U’ F’U2F) (U’RUR’U)(URU’R’) LOOK OLL B1 LÀM CROSS B2 LÀM NHƯ SAU : Sune Anti-Sune Car Blinker Headlights (R U R’) U (R U2 R’) R U2 R’ U’ R U’ R’ F (R U R’ U’) (R U R’ U’) (R U R’ U’) F’ (R U2) (R2 U’) (R2 U’) (R2 U2 R) (R2 D) (R’ U2) (R D’) (R’ U2 R’) Chameleon Bowtie (r U R’ U’) (r’ F R F’) F’ (r U R’ U’) (r’ F R ) Hoán vị cạnh (4 trường hợp) PLL Trường hợp (chữ U): R U’ R U R U R U’ R’ U’ R2 Công thức: (R2 U) (R U R’ U’) (R’ U’) (R’ U R’) Trường hợp (chữ U): R’ U R’ U’ R’ U’ R’ U R U R2 Công thức: (R U’ R U) (R U) (R U’) (R’ U’ R2) Trường hợp (chữ Z): U2 R’ U’ R2 U R U R’ U’ R U R U’ R U’ R’ Công thức: + U R’ U’ R U’ R U R U’ R’ U R U R2 U’ R’ U + R’ U’ R U’ R U R U’ R’ U R U R2 U’ R’ U2 Trường hợp (chữ H): L2 R2 D’ L2 R2 U2 L2 R2 D’ L2 R2 Công thức: (M’2 U) (M’2 U2) (M’2 U) M’2 Hoán vị góc (3 trường hợp) Trường hợp (chữ A): R2 B2 R F R’ B2 R F’ R Công thức: x (R’ U R’) D2 (R U’ R’) D2 R2 x’ Trường hợp (chữ A): R’ F R’ B2 R F’ R’ B2 R2 Công thức: x R2 D2 (R U R’) D2 (R U’ R) x’ Trường hợp (chữ E): L’ B L F’ L’ B’ L F2 R B’ R’ F’ R B R’ Công thức: x’ (R U’ R’ D) (R U R’ D’) (R U R’ D) (R U’ R’ D’) Hoán vị J (2 trường hợp) Trường hợp (chữ J): R U2 R’ U’ R U2 L’ U R’ U’ L Công thức: (R U R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’) Trường hợp (chữ J): R2 D R D’ R F2 L’ U L F2 Công thức: (R’ U L’) U2 (R U’ R’) U2 (L R U’) Hoán vị R (2 trường hợp) Trường hợp (chữ R): U’ R U’ B L’ B’ R’ B L B’ U’ R U2 R’ Công thức: (L U’2) (L’ U’2) (L F’ L’ U’ L U) (L F L’2 U) Trường hợp (chữ R): U R2 F R U R U’ R’ F’ R U2 R’ U2 R Công thức: (R’ U2) (R U2) (R’ F R U R’ U’) (R’ F’ R2 U’) Hoán vị N (2 trường hợp) Trường hợp (chữ N): U L U’ R U2 L’ U L R’ U’ R U2 L’ U R’ Công thức: R U’ R’ U l U F U’ R’ F’ R U’ R U l’ U R’ Trường hợp (chữ N): U R’ U L’ U2 R U’ R’ L U L’ U2 R U’ L Công thức: R’ U R U’ R’ F’ U’ F R U R’ F l’ U’ l U’ R Hoán vị G (4 trường hợp) Trường hợp (chữ G): F’ U’ F R2 D B’ U B U’ B D’ R2 Công thức: (R’2 u) (R’ U R’ U’ R u’) R’2 y’ (R’ U R) Trường hợp (chữ G): B U B’ R2 D’ F U’ F’ U F’ D R2 Công thức: (R’2 u’ R U’) (R U R’ u R2) y (R U’ R’) Trường hợp (chữ G): F2 D’ L U’ L U L’ D F2 R U’ R’ Công thức: (R U R’) y’ (R’2 u’ R U’) (R’ U R’ u R2) Trường hợp (chữ G): F2 D R’ U R’ U’ R D’ F2 L’ U L Công thức: (R’ U’ R) y (R’2 u R’ U) (R U’ R u’ R’2) Cách nhận biết hoán vị G đơn giản: Đầu tiên xoay mặt U để đưa block 1x1x2 vị trí Ta mặt có chấm màu trùng (chấm trên, chấm dưới, chấm khác màu), sau xoay rubik để đưa chấm màu bên trái Bây dựa vào vị trí block 1x1x2 nằm phía dưới, phía trên, phải hay phải mà xác định bốn trường hợp tương ứng Trường hợp lại (4 trường hợp) Trường hợp (chữ F): U R2 F R F’ R’ U’ F’ U F R2 U R’ U’ R Công thức: (R U’ R’ U) R2 y (R U R’ U’) F’ d (R’2 F R F’) Trường hợp (chữ T): R U R’ U’ R’ F R2 U’ R’ U’ R U R’ F’ Công thức: (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’ R U) (R’ F’) Trường hợp (chữ V): R’ B’ R’ B R B2 D B D’ B U R U’ R Công thức: R’ U R’ U’ y R’ F’ R2 U’ R’ U R’ F R F Trường hợp (chữ Y): F R’ F’ R U R U’ R’ F R U’ R’ U R U R’ F’ Công thức: (F R U’) (R’ U’ R U) (R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F R F’)

– Xem thêm –

Xem thêm: công thức giải rubik theo phương pháp CFOP, công thức giải rubik theo phương pháp CFOP,