Công thức hóa học của dung dịch nước muối là gì?

Công thức hóa học của dung dịch nước muối là gì?

Công thức hóa học của dung dịch nước muối là Na + (aq) Cl (aq). Dung dịch nước muối thông thường này chủ yếu được sử dụng làm chất bảo quản. Nó được gọi là dung dịch natri clorua trong phòng thí nghiệm hóa học.

Có thể chuẩn bị dung dịch nước muối với các nồng độ khác nhau bằng cách hòa tan các lượng muối khác nhau trong một lượng nước nhất định. Dung dịch nước muối 10% sẽ có nhiều muối hơn dung dịch nước muối 5%. Nước biển tương tự như dung dịch nước muối 3,5%. Nước ngọt cũng chứa một lượng muối hòa tan trong đó.

Thịt, cá, trái cây và rau có thể được bảo quản bằng cách ngâm chúng trong dung dịch nước muối. Đó là cách rẻ nhất để bảo quản thực phẩm.