Công thức hóa học của tristearin là

 • Câu hỏi:

  Công thức hóa học của tristearin là

  • A.

   (C17H33COO)3C3H5.      

  • B.

   (C17H35COO)3C3H5.

  • C.

   (C17H31COO)3C3H5.       

  • D.

   (C15H31COO)3C3H5. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
147374

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC