Công thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béo

Công thức của chất béo

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo được VnDoc biên soạn giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc câu hỏi liên quan đến nội dung công thức của chất béo. Từ đó bạn đọc vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập tương tự. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung chính

 • Công thức của chất béo
 • Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo
 • Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
 • Công thức cấu tạo của chất béo
 • Các axit béo thường gặp
 • Bài tập vận dụng liên quan
 • Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo lỏng?
 • Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác
 • Video liên quan

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo

A. C3H5(COOC17H35)3.

B. C3H5(OCOC13H31)3.

C. C3H5(OCOC17H33)3.

D. C3H5(OCOC4H9)3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.

Hợp chất có công thức của chất béo là C3H5(OCOC17H33)3 (triolein).

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

Axit béo: Các axit béo thường có trong chất béo là

axit stearic (CH3[CH2]16COOH),

axit panmitic (CH3[CH2]14COOH),

axit oleic (cis−CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH).

Công thức cấu tạo của chất béo

Công thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béo

trong đó R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Các axit béo thường gặp

+ Axit béo no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ Loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH3[CH2]4CH = CH – CH2 – CH = CH [CH2]7COOH).

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1:Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C17H35COONa và glixerol

B. C15H31COONa và glixerol

C. C15H31COONa và etanol

D. C17H33COONa và glixerol

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 2. Cho công thức hóa học của các chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Công thức của lipit là?

A. (1), (3)

B.(2), (3)

C.(2), (3), (4)

D.(1), (3), (4)

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Từ 2 axit béo là axit stearic, axit panmitic và glixrol có thể tạo được bao nhiêu triglixerit?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 4. Glyxerol và axit béo C17H35COOH có thể tạo được tối đa bao nhiêu este đa chức?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 5. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng).

B. Kim loại K.

C. Dung dịch NaOH (đun nóng).

D. Dung dịch Brom

Xem đáp án

Đáp án

Đáp án DTriolein có công thức cấu tạo: (C17H33COO)3C3H5. Vậy:

Gốc C17H33- là gốc không no(tức là có liên kết ) nên có phản ứng cộng H2, Br2 dung dịch (Brom mất màu).

Triolein loại este nên có phản ứng thủy phân trong môi trường axit và kiềm.

Nên triolein tác dụng với dung dịch KOH.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo lỏng?

A.

(C15H31COO)3C3H5.

B.

(C17H33COO)3C3H5.

C.

(C17H35COO)3C3H5.

D.

(C17H33COO)2C3H6.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Vậyđápánđúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Xà phong hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư thu được glixerol, natrioleat, natri sterat và natri panmitat. Phân tử khối của X là:

 • Hình nón gọi là nội tiếp mặt cầu nếu đỉnh và đường tròn đáy của hình nón nằm trên mặt cầu. Tìm chiều cao

  Công thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béoCông thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béo

 • Triolein có công thức là:

 • Cho mộthìnhnóncóbánkínhđáy

  Công thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béoCông thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béo

 • Axit nào sau đây không phải là axit tạo ra chất béo?

 • Thiết diện qua trục của hình nón

  Công thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béoCông thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béo

 • Cho hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit stearic tác dụng với glixerol. Số triglixerit tối đa tạo thành là:

 • Một hình nón có bán kính đáy

  Công thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béoCông thức nào sau đây thể hiện công thức của chất béo

 • Trong dầu mỡ động vật, thực vật có

 • Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là