công thức phân tử của glixerol – 123doc

Danh mục: Hóa học

… điểm cấu tạo của nó hoặc điềukiện để tồn tại chất đó. Dựa vào công thức tổng quát của từng loại hợp chất bằng cách tách nhóm chức rồi đồngnhất 2 công thức (một là CTTQ và một là công thức triển … này khi đề cho giới hạn của MA, hay giớihạn của dA/BDùng độ bất bão hoà theo công thức tính hoặc điều kiện của nó 0∆ ≥và nguyên. Căn cứ vào giới hạn số nguyên tử nguyên tố trong từng … tích khí và hơi nước ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là : A.C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C3H8.Giải : Số nguyên tử C trung bình = 2/1 = 2  X có 2C. Do : V(CO2) = V(H2O)…

  • 3
  • 1,601
  • 26