công thức tính biên độ nhiệt độ trung bình năm – 123doc

Danh mục: Tư liệu khác

… yếu tô quan trọng là nhiệt độ, lượng mưa của địa phương mà các em đang học như: – Nhiệt độ trung bình là bao nhiêu. – Diễn biến nhiệt độ trong năm như thế nào, biên độ nhiệt lớn hay nhỏ giữa … sinh nhận biểt kiến thức một cách thụ động không hiểu sâu rộng về kiến thức đã được học và đây cũng chính là yếu tố dẫn đến nhiều học sinh không thích học bộ môn có thái độ coi thưòng, kết … so với những năm trước,số lượng học sinh khá giỏi đối với bộ môn đã tăng lên hơn năm trước, không còn tình trạng học sinh coi thương bộ môn như những năm học vừa qua. Khi đã thanh công trong…

  • 11
  • 1,035
  • 10