Công thức tính chiều dài dây dẫn điện hay nhất | Cách tính chiều dài dây dẫn điện

Công thức tính chiều dài dây dẫn điện hay nhất | Cách tính chiều dài dây dẫn điện

Công thức tính chiều dài dây dẫn điện hay nhất | Cách tính chiều dài dây dẫn điện

Với loạt bài Công thức tính chiều dài dây dẫn điện Vật Lí lớp 9 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, biết Cách tính chiều dài dây dẫn điện
từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 9.

Bài viết Công thức tính chiều dài dây dẫn điện gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và 3 Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính chiều dài dây dẫn điện Vật Lí 9.

1. Công thức tính chiều dài dây dẫn 

Từ công thức tính điện trở Công thức tính chiều dài dây dẫn điện, ta có công thức tính chiều dài dây dẫn như sau:

Công thức tính chiều dài dây dẫn điện 

Trong đó:

 Công thức tính chiều dài dây dẫn điện: Chiều dài dây (m)

R: Điện trở (Ω)

S: Tiết diện của dây (m2)  

 ρ: Điện trở suất của dây (Ωm)   

U: Hiệu điện thế (V)

I: Cường độ dòng điện (A)

                  Công thức tính chiều dài dây dẫn điện

2. Bài tập minh họa

Bài tập 1: Tính chiều dài một đoạn dây dẫn có điện trở 10Ω, tiết diện 0,1mm2. Biết điện trở suất của chất làm dây là 5.10-6Ωm.

Lời giải:

Chiều dài dây dẫn là: Công thức tính chiều dài dây dẫn điện 

Bài tập 2: Một gia đình cần lấy điện từ một trụ điện ở gần đó. Gia đình này sử dụng dây dẫn có lõi dẫn điện bằng đồng, bán kính 2mm. Biết điện trở của đoạn dây dẫn đó là 0,5Ω, tính khoảng cách giữa gia đình đó và trụ điện. Cho điện trở suất của đồng là 1,72.10-8Ωm.

Hướng dẫn: Để tìm được khoảng cách thì ta cần tìm được chiều dài đoạn dây dẫn mà gia đình đã sử dụng rồi dựa vào mối qua hệ giữa chiều dài dây và khoảng cách để tìm.

Lời giải: 

Tiết diện đoạn dây dẫn là: S = π.r2 = π.(2.10-3)2 ≈ 1,26.10-5 (m2)  

=> Chiều dài dây dẫn là: Công thức tính chiều dài dây dẫn điện 

Khoảng cách kéo dây luôn bằng một nửa chiều dài đoạn dây

Công thức tính chiều dài dây dẫn điện 

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 9 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com