Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất

Với loạt bài Công thức tính chu kì Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức,
từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Bài viết Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính chu kì Vật Lí 10.

                           Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất

1. Khái niệm

 – Chu kì chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.

– Kí hiệu là T

– Đơn vị là giây (s)

2. Công thức

Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất

Trong đó ω là tốc độ góc (rad/s)

3. Kiến thức mở rộng

Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất 

Trong đó:

+ n là số dao động vật thực hiện trong thời gian t

+ v là tốc độ dài (m/s)

+ r là bán kính của đường tròn (m)

                          Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Một vật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 10cm với tần số không đổi 10 vòng/s. Tính chu kì, tần số góc, tốc độ dài.

Lời giải:

Theo bài ra ta có f = 10 vòng/s  ( Hz)

Áp dụng công thức : ω = 2πf = 20π rad/s  

Chu kỳ T = Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất = 0,1s

Vận tốc dài: v = r.ω = 6,283 m/s

Câu 2: Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/ phút. Tính tốc độ góc, chu kì.

Lời giải:

f = 300 vòng/phút = 5 vòng/s

ω = 2π.f = 10π rad/s

Công thức tính chu kì chuyển động tròn đều hay nhất 

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com