Công thức tính chu vi hình tròn lớp 5

Kiến thức về chu vi và diện tích hình tròn là vô cùng cơ bản và không thể không nắm bắt. Tại Việt Nam, cách tính chu vi và diện tích hình tròn được đưa vào giảng dạy trong chương trình Toán lớp 5. Hãy cùng DBK.vn tìm hiểu tất tần tật về hình tròn trong bài viết này.

Nội dung chính

 • Hình tròn là gì?
 • Đường tròn là gì?
 • Công thức tính diện tích hình tròn
 • Công thức tính chu vi hình tròn
 • Video liên quan

Hình tròn là gì?

Hình tròn là hình gồm đường tròn và tập hợp các điểm nằm ở bên trên và bên trong đường tròn đó. Dưới đây là một số khái niệm xoay quanh hình tròn mà bạn cần biết.

Đường tròn là gì?

Đường tròn tâm O bán kính R là tập hợp tất cả các điểm cách tâm O một khoảng bằng R. Đường tròn tâm O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn có 2 cách: lấy bình phương của bán kính nhân với Pi hoặc lấy bình phương của đường kính nhân với Pi rồi chia cho 4.

S = R² Pi = D² Pi/4

Trong đó:

 • S là diện tích hình tròn
 • R là bán kính của hình tròn
 • D là đường kính của hình tròn
 • Pi là hằng số (= 3.14)

Bài tập: Một tấm bảng hình tròn có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích tấm bảng đó với đơn vị là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình tròn là:

S = D² Pi/4 = 30² 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài của đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với Pi hoặc 2 lần bán kính nhân với Pi.

C = D Pi = 2R Pi

Trong đó:

 • C là chu vi hình tròn
 • R là bán kính của hình tròn
 • D là đường kính của hình tròn
 • Pi là hằng số (= 3.14)

Ví dụ: Hình tròn có bán kính R = 2 sẽ có diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe của một xe lửa có đường kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe đó.

Chu vi của bánh xe lửa hình tròn là:

C = D Pi = 1.5 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Hy vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin về công thức tính chu vi và diện tích hình tròn cho các bạn. Đừng quên cập nhật những kiến thức mới nhất về Toán học tại DBK.vn