Công thức tính công của lực kéo hay, chi tiết hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính công của lực kéo hay, chi tiết hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính công của lực kéo hay, chi tiết hay nhất

Bài viết Công thức tính công của lực kéo hay, chi tiết Vật Lí lớp 10 hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính công của lực kéo hay, chi tiết.

1. Khái niệm 

Công của lực kéo là đại lượng đo bằng tích độ lớn của lực kéo và hình chiếu của độ dời điểm đặt trên phương của lực kéo đó.

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

Lực kéo của người tác dụng lên vật cùng phương với độ dời thực hiện một công cơ học

2. Công thức

  Khi lực kéo  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc  thì công thực hiện bởi lực kéo đó được tính theo công thức:

A = Fscosα

   Trong đó  F: Độ lớn lực tác dụng (N)

s: Quãng đường vật dịch chuyển (m)

A: Công (J). 

α : góc hợp bởi hướng của lực với hướng chuyển dời của vật 

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

Chiếc xe đang được kéo với một lực 

3. Kiến thức mở rộng

– Từ các công thức trên, ta có thể tính:

+ Độ lớn lực kéo tác dụng: Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

+ Quãng đường vật dịch chuyển: Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

+ Góc hợp bởi hướng của lực với hướng chuyển dời của vật: Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

– Công thức tính công suất:

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

Trong đó:  là công suất (J/s hoặc W)

Akeo là công thực hiện (J)

        t là thời gian thực hiện công (s)

=> Ta có thể tính công của lực kéo theo công thức: Akeo  = Pt

4. Ví dụ minh họa

Bài 1: Thùng nước 10kg được kéo lên đều với vận tốc 0,5m/s trong 20s. Tính công cuả lực kéo thùng nước lên.

Lời giải

Theo công thức tính quãng đường: s = v.t = 20.0,5 = 10 (m)

Trọng lực của thùng nước là: F = P = 10.10 = 100 (N)

=> Công thực hiện được khi kéo thùng nước lên là:

A = F.s = 100.10 = 1000 (J) = 1 kJ

Bài 2: Một người dùng một lực kéo F = 200 N để kéo một vật trên sân nằm ngang, quãng đường vật dịch chuyển là 30m. Tính công của lực kéo tác dụng lên vật.

Lời giải

Công của lực kéo tác dụng lên vật là:

A = Fk.s = 200.30 = 6000 J = 6 kJ

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com