Công thức tính công của một lực là:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Bạn đang xem: Công thức tính công của một lực là: 

CÂU HỎI KHÁC

 • Một lượng khí ở áp suất p1 = 750mmHg, nhiệt độ t1 = 270C có thể tích V1 = 76cm3.
 • Một khối khí ở 7oC đựng trong một bình kín có áp suất 1 atm.
 • Một vật nhỏ khối lượng m = 100g  gắn vào đầu môt lò xo đàn hồi có độ cứng k = 200 N/m(khối lượng không đáng
 • Đơn vị của động lượng là: B.
 • Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 2,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao: 
 • Khi vận tốc của một vật tăng gấp bốn, thì 
 • Động năng của một vật tăng khi 
 • Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 20m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối l�
 • Có một lượng khí trong bình.
 • Một vật được ném lên độ cao 1m so với mặt đất với vận tốc đầu 2 m/s.
 • Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp=50 kPa.
 • Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên
 • Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó : 
 • Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một lượng khí là 12lít.
 • Trong các câu sau đây câu nào là sai? Động năng của vật không đổi khi vật 
 • Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí? 
 • Chọn câu Sai: Wt = mg(z2 – z1).
 • Lực căng mặt ngoài  tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc
 • Công thức tính công của một lực là: 
 • Công thức tính công của một lực là: B.
 • Một gàu nước khối lượng 12 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây (Lấ
 • Khi  đun nóng một bình kín chứa khí để nhiệt độ tăng 10C thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu.
 • Một bình kín chứa một lượng khí ở nhiệt độ 300C và áp suất P.
 • Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle – Mariotte ? 
 • Một thước thép ở 100C  có độ dài là 1000 mm. Hệ số nở dài của thép là 12.10-6 K-1.
 • Một thanh thép dài 5,0 m có tiết diện 1,5 cm2 được giữ chặt một đầu.
 • Một vật sinh công dương khi : 
 • Một con lắc đơn lí tưởng, treo vật nặng nằm yên ở vị trí cân bằng thẳng đứng.
 • Độ lớn lực căng mặt ngoài tác dụng lên 1 đoạn đường giới hạn
 • Một vật có trọng lượng 1 N và động năng 1,25 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng 
 • Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì
 • Một xe có khối lượng  m = 100 kg  chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng 30o so với đường ngang.
 • Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ở thể khí? 
 • Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình 
 • Một lượng khí xác định, được xác định bởi bộ ba thông số: 
 • Câu nào nói về lực tương tác phân tử không đúng?  
 • Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thì: 
 • Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn là đường đẳng tích? 
 • Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 1,25. 105 Pa thì thể tích của lượng khí là:
 • Một xilanh chứa 100 cm3 khí ở áp suất 2.105 Pa. Pit tông nén đẳng nhiệt khí trong xilanh xuống còn 50 cm3.

Bạn đang đọc bài viết từ chuyên mục Vật lý tại website https://edu.dinhthienbao.com.

Was this helpful?

Article post on: edu.dinhthienbao.com

Source: edu.dinhthienbao.com

0 /
0

Via @: edu.dinhthienbao.com

Article post on: edu.dinhthienbao.com