Cong thuc tinh dien tich chu vi hinh tam giac – Công thức tính diện tích hình tam giác, chu vi hình – StuDocu

Công thức tính diện tích hình tam giác, chu vi hình tam giác

Các em học sinh, sinh viên hoặc những người thích học Toán chắc chắn không
thể quên những công thức toán học quan trọng khi áp dụng vào các bài tập ứng
dụng, ví dụ như công thức tính diện tích tam giác, hình vuông, hình bình hành,
..ặc dù vậy trong mỗi hình, đặc biệt hình tam giác lại có rất nhiều các tính
diện tích tam giác khác nhau, đơn cử như cách tính diện tích tam giác thướng
sẽ khác so với khi tính diện tích tam giác vuông, cân hoặc đều.

Để dễ hình dung hơn, VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn cách tính diện tích hình
tam giác theo thứ tự từ tổng quan, phổ biến tới chi tiết để các bạn dễ hình dung
hơn nhé.

 • Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Thường Trong Toán Học
 • Diễn giải: Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với
  độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường
  sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

 • Công thức tính diện tích tam giác thường: S = (A X H) / 2

Trong đó:

 • a: Chiều dài đáy tam giác (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác tùy theo quy
  đặt của người tính)

 • h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác
  bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một
  tam giác).

 • Công thức suy ra: H= (Sx2) / A hoặc a= (Sx2) / H

 • Ví dụ: Cho một hình tam giác ABC, trong đó có chiều cao nối từ đỉnh Ảnh
  xuống đáy BC bằng 3, chiều dài đáy BC bằng 6. Tính diện tích tam giác
  thường ABC? (Đơn vị tính: cm)

Đáp án: Gọi a = 6 và h = 3.

Suy ra S = (a x h)/ 2 = (6×3)/2 hoặc 1/2 x (6×3) = 9 cm

 • Chú Ý: Trường hợp không cho cạnh đáy hoặc chiều cao, mà cho trước diện
  tích và cạnh còn lại, các bạn hãy áp dụng công thức suy ra ở trên để tính toán.

 • Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Trong Toán Học

 • Diễn giải: Công thức tính diện tích tam giác vuông tương tự với cách tính
  diện tích tam giác thường, đó là bằng1/2 tích của chiều cao với chiều dài đáy.
  Mặc dù vậy hình tam giác vuông sẽ khác biệt hơn so với tam giác thường do
  thể hiện rõ chiều cao và chiều dài cạnh đáy, và bạn không cần vẽ thêm để tính
  chiều cao tam giác.

 • Công thức tính diện tích tam giác vuông: S = (A X H)/ 2

 • a: Chiều dài đáy tam giác vuông (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác và
  vuông góc với một cạnh còn lại)

 • h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác
  bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một
  tam giác).

 • Công thức suy ra: H=(Sx2)/ A hoặc A= (Sx2)/ H

 • Ví dụ: Có một hình tam giác vuông ABC, vuông góc nhau tại điểm B, chiều
  dài cạnh đáy BC là 5 cm, chiều cao là 2 cm. Hỏi diện tích của hình tam giác
  vuông ABC bằng bao nhiêu? Đơn vị tính: cm.

Đáp án: Gọi a =5 và h=2.

Suy ra S = (a x h)/ 2 = (5×2)/2 hoặc 1/2 x (5×2) = 5 cm

Suy ra S = (a x h)/ 2 = (6×7)/2 hoặc 1/2 x (6×7) = 21 cm

 • Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Đều Trong Toán Học

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau và mỗi góc trong tam giác đều
có góc bằng 60 độ, và bất cứ tam giác nào có ba góc bằng nhau cũng được coi
là một tam giác đều.

 • Công thức tính diện tích tam giác đều: S = A2 X (√3)/

Trong đó:

 • a: chiều dài một cạnh bất kỳ trong tam giác đều.
 • Ví dụ: Có một tam giác đều ABC với chiều dài các cạnh bằng nhau là 9 cm,
  biết các góc của tam giác này đều bằng 60 độ. Hỏi diện tích tam giác đều ABC
  bằng bao nhiêu?

Đáp án: Do mỗi cạnh AB = AC = BC = 9 nên ta có chiều dài cạnh a = 9.

Thay vào công thức tính diện tích tam giác đều ta có: S = a2 x (√3)/4 = S = 92
x (√3)/4 = 81 x (√3)/4 = 81 x (1,732/4) = 35,07 cm

Ngoài ra còn rất nhiều cách tính diện tích tam giác khác khi người dùng biết
được tất cả các cạnh, ví dụ như sử dụng công thức Heron, tính diện tích tam
giác bằng góc và hàm lượng giác.

Dù sử dụng công thức tính diện tích tam giác nào đi chăng nữa thì các bạn, các
em học sinh, sinh viên cần hiểu rằng, không phải lúc chiều cao cũng nằm trong
tam giác, lúc này cần vẽ thêm một chiều cao và cạnh đáy bổ sung. Và quan
trọng khi tính diện tích tam giác, cần chú ý chiều cao phải ứng với cạnh đáy nơi
nó chiếu xuống.

Công thức tính chu vi tam giác

Không giống việc tính diện tích, hay thể tích, cách tính chu vi thường rất dễ
nhớ bằng cách cộng độ dài tất cả các cạnh lại, riêng những hình không phải
đường thẳng như hình tròn thì tính chu vi dựa vào số PI và bán kinh.

Công thức, cách tính chu vi tam giác

Chu vi tam giác: C = a + b + c

Trong đó a,b,c lần lượt là chiều dài 3 cạnh của tam giác.