Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Bạn còn nhớ công thức tính chu vi hình vuông hay công thức tính diện tích hình vuông không? Nếu còn nhớ thì chúng mừng bạn trí nhớ bạn vẫn còn tốt bởi vì rất nhiều người đã quên công thức này. Mặc dù công thức tính diện tích hình vuông, công thức tính chu vi hình vuông đơn giản dễnhớ thế nhưng chính vì dễ quá nên cũng dễ bị lãng quên nếu như chúng ta  không thường xuyên nhắc lại nó. Trong bài này tip.com.vn sẽ cùng bạn ôn tập lại kiến thức về công thức tính diện tích hình vuông , chu vi hình vuông các bạn nhé!

I. Công Thức Tính Chu Vi Hình vuông.

Cách tính chu vi hình vuông khi biết số đo 1 cạnh

Chu vi hình vuông được tính bằng tổng độ dài bốn cạnh của nó hoặc bằng bốn lần độ dài của một cạnh (vì các cạnh của hình vuông bằng nhau).

Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông 1

1. Công thức tính chu vi hình vuông: 

P = a x 4

Trong đó:

  • P: Chu vi hình vuông 
  • a : độ dài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

2. Ví dụ tính chu vi hình vuông

Cho một hình vuông QWER có chiều dài một cạnh bằng 5cm. Yêu cầu tính chu vi hình vuông QWER ?

Lời Giải: 

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông chúng ta có 

P= 4 x a => P = 4 x 5 = 20 cm

Vậy chu vi hình vuông QWER là 20cm.

II. Công Thức Tính Diện Tích Hình Hình Vuông

2. 1 Cách tính diện tích hình vuông: 

Diện tích hình vuông được tính bằng bình phương độ dài của 1 cạnh trong hình vuông.

2.2 Công thức tính diện tích hình vuông:

 S = a x a hoặc S = a2

Trong đó:

  • S: Diện tích hình vuông
  • a : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông 2

2.3 Ví dụ tính diện tích hình vuông.

Cho hình vuông QWER  có độ dài cạnh là a= 5cm tính diện tích hình vuông trên.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông chúng ta có

S= a x a => S = 5 x 5  = 25 cm2

Vậy điện tích hình vuông QWER là 25 centimét vuông.

IV. Nhắc lại các khái niệm về hình vuông.

4.1 Khái niệm hình vuông:

Hình vuông là một hình tứ giác có 4 góc bằng nhau và bằng 90 độ, có các cạnh bằng nhau. Hình vuông có đầy đủ tính chất của hình thoi, hình chữ nhật, hình thang.

4.2 Tính chất hình vuông:

Hình vuông có đủ tính chất của các hình chữ nhật, hình thoi …

4.3 Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

Hình vuông là hình:

  • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
  • Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của góc hình chữ nhật.
  • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau .
  • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
  •  Hình thoi có 1 góc vuông .

4.4 Các Lưu Ý Về Diện Tích, Chu Vi Của Hình Vuông

Đơn vị đo diện tích : Đơn vị đo diện tích hình vuông là mũ 2

Đơn vị đo chu vi : Đơn vị đo bình thường giống đề bài đưa ra.

V. Bài Tập  Luyện Tập Về Tính Diện Tích Hình Vuông, Chu Vi Hình Vuông

Bài 1: Cho hình vuông TYUI có chu vi bằng 24 cm. Tính diện tích hình vuông TYUI  .

Áp cụng công thức tính chu vi hình vuông chú ta có

P = 4 x a .

Theo đề ra P = 24cm

=> 4 x a = 24

=> a = 24/4 = 6

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông chúng ta có 

S= a x a => S = 6 x 6 => S = 36 cm2

Lời kết:

Vậy là chúng ta đã cùng nhau nhắc lại công thức tính diện tích hình vuông, công thức tính chu vi hình vuông rồi đấy bây giờ bạn đã nhớ lại chưa. Chúc các bạn nhớ lâu và không quên những kiến thức này.