Công thức tính độ biến thiên động lượng hay, chi tiết hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính độ biến thiên động lượng hay, chi tiết hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính độ biến thiên động lượng hay, chi tiết hay nhất

Bài viết Công thức tính độ biến thiên động lượng hay, chi tiết Vật Lí lớp 10 hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính độ biến thiên động lượng hay, chi tiết.

1. Khái niệm

– Khi một lực Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọngtác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ∆t thì tích Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng được định nghĩa là xung lượng của lựcTrọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng trong khoảng thời gian ∆t ấy.

– Động lượng Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng của một vật là một vectơ cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thứcTrọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng 

– Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

2. Công thức

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

Trong đó:

+ Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọnglà độ biến biên động lượng của vật (kg.m/s)

+ m là khối lượng của vật (kg)

+ Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng là vận tốc của vật lúc đầu (m/s)

+ Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng là vận tốc của vật lúc sau (m/s)

+  Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng là tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian ∆t (N)

+ ∆t là khoảng thời gian lựcTrọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng tác dụng lên vật (s)

3. Kiến thức mở rộng

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

– Từ công thức độ biến thiên động lượng, ta có thể tính:

+ Tổng các lực tác dụng lên vật: Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

+ Khoảng thời gian lựcTrọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng tác dụng lên vật:Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

– Công thức tính động lượng:

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

    Trong đó:Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng là động lượng của vật (kg.m/s)

m là khối lượng của vật (kg)

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọnglà vận tốc của vật (m/s)

– Động lượng của hệ vật:

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

– Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng.

– Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

Trong đó:

+ m1, m2: khối lượng của các vật (kg)

+ v1, v2: vận tốc của các vật trước va chạm (m/s)

+ v1’, v2’: vận tốc của các vật sau va chạm (m/s)

4. Ví dụ minh họa

Bài 1: Một vật 3 kg rơi tự do rơi xuống đất trong khoảng thời gian 2 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2.

Lời giải

Xung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vật:

∆p = F.∆t

Ta có: F – chính là trọng lượng của vật P=mg

∆p = P.∆t = mg.∆t = 3.9,8.2 = 58,9 kg.m/s

Bài 2: Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2 = 3 m/s. Động lượng của vật đã thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải

Chọn chiều dương là chiều chuyển động lúc sau của quả bóng.

Trọn bộ Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4: Các định luật bảo toàn quan trọng

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com