Công thức tính độ rượu năm 2021

Công thức tính độ rượu năm 2021

Công thức tính độ rượu năm 2021

Tài liệu công thức Hóa học lớp 8, 9 năm 2021 mới nhất gồm định nghĩa, các công thức và bài tập ví dụ có lời giải chi tiết.
Hi vọng Công thức tính độ rượu sẽ giúp học sinh nắm vững công thức từ đó từ đó biết cách làm các bài tập môn Hóa học lớp 8, 9.

Công thức tính độ rượu (đơn vị: độ, “°”)

I.Định nghĩa

Độ rượu  là bằng số ml rượu có trong 100 ml dung dịch rượu.

II. Công thức tính độ rượu

Độ rượu = Công thức tính độ rượu

Trong đó: 

Vr: thể tích rượu nguyên chất;

VH2O: thể tích nước có trong dung dịch

Vr và VH2O phải cùng đơn vị

Công thức tính độ rượu

III. Bài tập có lời giải

Bài 1: Hòa tan 46 gam ancol etylic ( D = 0,8 gam/ ml ) vào 216 ml nước ( D = 1 gam/ ml).Tính độ rượu của dung dịch?

Hướng dẫn:

Thể tích của rượu etylic nguyên chất là:

Công thức tính độ rượu

Áp dụng công thức: Độ rượu = Công thức tính độ rượu

Độ rượu = Công thức tính độ rượu= 21,01

Xem thêm Công thức Hóa học lớp 8, 9 đầy đủ, chọn lọc chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com