Công thức tính Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) đúng nhất

Trong kinh doanh việc xác định điểm hoà vốn là rất quan trọng vì nó cho biết rằng khi nào bạn bắt đầu kinh doanh có lời. Vậy điểm hoà vốn là gì? Công thức tính Doanh thu hoà vốn như thế nào?

Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Doanh thu hòa vốn là gì?

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn.

Vậy sản lượng hoà vốn là gì? Sản lượng hòa vốn (Break even volume) là sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù đắp chi phí bỏ ra, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue)Doanh thu hòa vốn (Break even revenue)

Các tiêu chí xác định điểm hoà vốn

Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó tổng doanh thu vừa đủ bù đắp tổng chi phí, doanh nghiệp không lời, không lỗ, lợi nhuận ở mức 0.

Các tiêu chí xác định điểm hoà vốnCác tiêu chí xác định điểm hoà vốn

Các tiêu chí để xác định điểm hoà vốn bao gồm:

 • Sản lượng sản phẩm hòa vốn
 • Doanh thu tiêu thụ tại điểm hòa vốn
 • Thời gian đạt điểm hòa vốn

Công thức tính doanh thu hòa vốn

Doanh thu hoà vốn được tính dựa vào 2 trường hợp cụ thể như sau.

TH1: Doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại mặt hàng hay một loại sản phẩm

Ta có công thức

Thu nhập = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận 

Tại điểm hoà vốn thì lợi nhuận của doanh nghiệp = 0

 • Doanh thu = Biến phí + Định phí
 • Qhv * p = v * Qhv + F
 • Qhv = F/ (p – v) (1)

Diễn giải công thức (1) :

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán sản phẩm – Biến phí một đơn vị) 

 • Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán

Công thức tính doanh thu hòa vốn này được xây dựng dựa trên quan điểm cứ một món hàng tiêu thụ thì cần phân phối một số dư số đảm phí (p-v) để trang trải. Do đó khi biết được định phí và số dư đảm phí của một hàng hóa thì sẽ tính được:

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí tổ chức

Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị 

Khi biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì:

Thu nhập hòa vốn = Toàn bộ định phí / tỷ lệ của số dư đảm phí

TH2: Doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng

Trong trường hợp mua bán nhiều sản phẩm hàng hóa, mỗi loại sẽ có mức giá thành khác nhau vì vậy để xác định được sản lượng và doanh thu hòa vốn thì cần tính tương đối theo chỉ tiêu bình quân.

Các bước để tính doanh thu hòa vốn trong trường hợp này bao gồm:

 • Bước 1: Xây dựng % kết cấu các mặt hàng tiêu thụ.

Phần trăm của từng loại sản phẩm i = (Doanh thu của từng loại sản phẩm i / Tổng doanh thu) x 100%

 • Bước 2: Xây dựng % số dư đảm phí bình quân của từng loại sản phẩm i

Phần trăm số dư định phí bình quân = tỷ lệ số dư định phí i x tỷ lệ kết cấu sản phẩm i

 • Bước 3: Xác định thu nhập hòa vốn chung của các mặt hàng theo cách thức:

Thu nhập hòa vốn = Tổng định phí / % số dư đảm phí bình quân

 • Bước 4: Định hình doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng sản phẩm

Doanh thu hòa vốn (i) = Doanh thu hòa vốn (chung) x % kết cấu từng mặt hàng sản phẩm i 

Sản lượng hòa vốn mặt hàng i = Doanh thu hòa vốn (i) / Giá bán mặt hàng i

Điểm hoà vốn có ý nghĩa như thế nào?

Khi nhắc đến các yếu tố chi phí – sản lượng – lợi nhuận thì điểm hoà vốn là nội dung quan trọng mà mọi Doanh nghiệp đều quan tâm.

Ta có thể xem xét đồ thị điểm hoà vốn như sau:

Đồ thị điểm hoà vốnĐồ thị điểm hoà vốn

Trong đó:

 • Trục Y biểu diễn doanh thu (OY)
 • Trục X biểu diễn mức độ hoạt động (OX)
 • Điểm cắt của đường chi phí với trục OY là định phí
 • Điểm hòa vốn là điểm giao nhau giữa hai đường doanh thu và chi phí
 • Chiếu điểm hòa vốn xuống trục X ta được sản lượng hòa vốn
 • Chiếu điểm hòa vốn sang trục Y ta được doanh thu hòa vốn
 • Những giá trị X > Y hòa vốn doanh nghiệp hoạt động có lãi
 • Nếu X < Y hòa vốn doanh nghiệp bị lỗ

Công cuộc phân tích điểm hòa vốn phân phối cho các nhà quản trị giúp họ có cái nhìn toàn diện về mối quan hệ giữa 3 yếu tố này trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Đó chính là việc làm rõ được:

 • Sản lượng, doanh thu đạt đến ở mức nào thì đạt được điểm hòa vốn bỏ ra
 • Mức độ lời lỗ của doanh nghiệp theo những cơ cấu chi phí, sản lượng tiêu thụ, thu nhập tạp ra.
 • Phạm vi đảm bảo an toàn về thu nhập để đạt đến một mức doanh thu mong muốn. Đánh giá được điểm hòa vốn sẽ tạo điều kiện cho nhà quản trị phân tích được tiến trình kinh doanh một cách chủ động và tích cực, nắm bắt rõ ràng mức sản lượng và thu nhập bằng bao nhiêu thì sẽ hòa lại được vốn trong kỳ mua bán. Từ đó chủ doanh nghiệp có căn cứ để dựng lại được vùng lãi, lỗ của công ty và tìm ra những biện pháp chỉ đạo tích cực để gia tăng sản xuất mua bán đạt hiệu quả cao.

Phân tích điểm hòa vốn có ưu điểm gì?

Việc đánh giá điểm hòa vốn được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, nó có một số vận dụng quan trọng như sau:

 • Dùng để phân tích doanh thu, ngân sách của một dự án, một công ty.
 • Được sử dụng trong việc lựa chọn phương án đầu tư để sản xuất kinh doanh
 • Đủ nội lực dùng trong việc nghiên cứu, giảm thiểu, hạn chế tối đa rủi ro của doanh nghiệp hay một dự án đầu tư.

Ví dụ cụ thể về cách tính Doanh thu hoà vốn

Ví dụ 1

Với số liệu của công ty may Hưng Thịnh (đơn vị: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu
Tổng số
Tính cho một sản phẩm

Doanh thu
 

300.000

(tính trên 1.000 áo)

 

300

Chi phí nguyên liệu trực tiếp
150.000
150

Chi phí nhân công trực tiếp
20.000
20

Chi phí sản xuất chung biến đổi
5.000
5

Tổng chi phí biến đổi
175.000
175

Lãi trên biến phí
125.000
125

Chi phí cố định
37.000
37

Lợi nhuận
88.000
88

 

Từ số liệu của Công ty may Hưng Thịnh, chúng ta sẽ xác định được doanh thu hòa vốn như sau:

Cách 1:

Định phí = 37.000 (nghìn đồng)

Chi phí biến đổi đơn vị: 175 (nghìn đồng)

Lãi trên biến phí đơn vị: lb = 125 (nghìn đồng)

Ta có: SLh = 37.000/125 = 296 (sản phẩm)

Doanh thu hòa vốn sẽ là: 296 x 300 = 88.800 (nghìn đồng)

Cách 2:

Dth = 37.000 : 41,67% = 88.800 (nghìn đồng)

Ví dụ 2

Công ty may Hưng Thịnh sản xuất ba loại sản phẩm TH 10, TH 14, TH 20 Trong năm công ty tiêu thụ được 2.000 sản phẩm TH 10, 1.000 sản phẩm TH 14 và 1.000 sản phẩm TH 20 với giá bán tương ứng là 200 (nghìn đồng), 300 (nghìn đồng) và 250 (nghìn đồng).

Báo cáo về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cho ba sản phẩm này như sau:

Chỉ tiêu
TH 10
TH 14
TH 20
Tổng số

1. Doanh thu (đvt: 1.000đồng)
400.000

 

300.000

 

250.000

 

950.000

 

2. Biến phí

 

260.000

 

175.000

 

175.000

 

610.000

 

3. Lãi trên biến phí

 

140.000

 

125.000

 

75.000

 

340.000

 

4. Tỉ suất lãi trên biến phí

 

35%

 

41,67%

 

30%

 

35,79%

5. Định phí

150.000

6. Lợi nhuận

190.000

Mức lãi 190.000 (nghìn đồng) cũng như doanh thu 950.000 (nghìn đồng) ứng với cả ba loại sản phẩm. Vậy với doanh thu là bao nhiêu thì công ty đạt được điểm hòa vốn, và tại đó sản lượng của từng sản phẩm sẽ là bao nhiêu?

Lời giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ kết cấu doanh thu của các mặt hàng tiêu thụ

Sản phẩm TH 10: (400.000 : 950.000) x 100% = 42,1%

Sản phẩm TH 14: (300.000 : 950.000) x 100% = 31,6%

Sản phẩm TH 20: (250.000 : 950.000) x 100% = 26,3%

Bước 2: Xác định tỉ suất lợi nhuận trên chi phí biến đổi bình quân của các mặt hàng

Lb% = 340.000 : 950.000 = 35,79%

Bước 3: Xác định doanh thu hòa vốn chung

Dth = 150.000: 35,79% = 419.118 (nghìn đồng)

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng

Mặt hàng
Doanh thu hòa vốn
Giá bán
Sản lượng hòa vốn

TH 10
419.118 x 42,1% = 176.471
200
883

TH 14
419.118 x 31,6% = 132.353

 

300
441

TH 20
419.118 x 26,3% = 110.294

 

250
441

 

Như vậy để đạt được hòa vốn, Công ty may Hưng Thịnh phải thực hiện được doanh số cho sản phẩm TH10, TH14, TH20 lần lượt là 176.471, 132.353 và 110.294 nghìn đồng. Về hiện vật sẽ lần lượt là 883, 441 và 441 sản phẩm.

Kết luận

Chốt lại trong hoạt động kinh doanh, việc xác định được điểm hoà vốn, doanh thu hoà vốn là cơ sở quan trọng để Doanh nghiệp triển khai các phương án kinh doanh cho hiệu quả.

Qua nội dung bài viết này, lamchutaichinh đã giúp bạn xác định được ý nghĩa và công thức tính doanh thu hoà vốn chính xác nhất.

5/5 – (1 bình chọn)