Công thức tính doanh thu hòa vốn được xác định như thế nào?

Bạn đang tìm hiểu công thức tính doanh thu hòa vốn để xác định điểm hòa vốn trong kinh doanh. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tìm hiểu cách tính doanh thu hòa vốn chính xác nhất.

Doanh thu hòa vốn là gì?

công thức tính doanh thu hòa vốn

Doanh thu hòa vốn trong tiếng anh được gọi là Break even revenue. Doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức khối lượng hòa vốn. Sản lượng hòa vốn là khối lượng sản xuất của công ty mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù phần đắp chi phí đã bỏ ra, bao gồm cả phần chi phí cố định và cả chi phí biến đổi.

Các công thức tính doanh thu hòa vốn

công thức tính doanh thu hòa vốn 1

TH1: Doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại mặt hàng hay một loại sản phẩm

Ta có công thức

Thu nhập = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận 

Tại điểm hoà vốn thì lợi nhuận của doanh nghiệp = 0

 • Doanh thu = Biến phí + Định phí 

 • Qhv * p = v * Qhv + F 

 • Qhv = F/ (p – v) (1)

Diễn giải công thức (1) :

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán sản phẩm – Biến phí một đơn vị) 

 • Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán

Công thức tính doanh thu hòa vốn này được xây dựng dựa trên quan điểm cứ một món hàng tiêu thụ thì cần phân phối một số dư số đảm phí (p-v) để trang trải. Do đó khi biết được định phí và số dư đảm phí của một hàng hóa thì sẽ tính được:

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí tổ chức

Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị 

Khi biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì:

Thu nhập hòa vốn = Toàn bộ định phí / tỷ lệ của số dư đảm phí

TH2: Doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng

Trong trường hợp mua bán nhiều sản phẩm hàng hóa, mỗi loại sẽ có mức giá thành khác nhau vì vậy để xác định được sản lượng và doanh thu hòa vốn thì cần tính tương đối theo chỉ tiêu bình quân. 

Các bước để tính doanh thu hòa vốn trong trường hợp này bao gồm:

 • Bước 1: Xây dựng % kết cấu các mặt hàng tiêu thụ.

Phần trăm của từng loại sản phẩm i = (Doanh thu của từng loại sản phẩm i / Tổng doanh thu) x 100%

 • Bước 2: Xây dựng % số dư đảm phí bình quân của từng loại sản phẩm i 

Phần trăm số dư định phí bình quân = tỷ lệ số dư định phí i x tỷ lệ kết cấu sản phẩm i

 • Bước 3: Xác định thu nhập hòa vốn chung của các mặt hàng theo cách thức:

Thu nhập hòa vốn = Tổng định phí / % số dư đảm phí bình quân

 • Bước 4: Định hình doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng sản phẩm

Doanh thu hòa vốn (i) = Doanh thu hòa vốn (chung) x % kết cấu từng mặt hàng sản phẩm i 

Sản lượng hòa vốn mặt hàng i = Doanh thu hòa vốn (i) / Giá bán mặt hàng i

Ý nghĩa điểm hòa vốn là gì

công thức tính doanh thu hòa vốn 2

Việc đánh giá điểm hòa vốn là nội dung hết sức quan trọng trong quy trình phân tích mối liên hệ giữa 3 yếu tố chi phí – sản lượng – lợi nhuận. Công cuộc phân tích điểm hòa vốn phân phối cho các nhà quản trị giúp họ có cái nhìn toàn diện về mối quan hệ giữa 3 yếu tố này trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Đó chính là việc làm rõ được:

 • Sản lượng, doanh thu đạt đến ở mức nào thì đạt được điểm hòa vốn bỏ ra

 • Mức độ lời lỗ của doanh nghiệp theo những cơ cấu chi phí, sản lượng tiêu thụ, thu nhập tạp ra.

 • Phạm vi đảm bảo an toàn về thu nhập để đạt đến một mức doanh thu mong muốn. Đánh giá được điểm hòa vốn sẽ tạo điều kiện cho nhà quản trị phân tích được tiến trình kinh doanh một cách chủ động và tích cực, nắm bắt rõ ràng mức sản lượng và thu nhập bằng bao nhiêu thì sẽ hòa lại được vốn trong kỳ mua bán. Từ đó chủ doanh nghiệp có căn cứ để dựng lại được vùng lãi, lỗ của công ty và tìm ra những biện pháp chỉ đạo tích cực để gia tăng sản xuất mua bán đạt hiệu quả cao.

Ưu điểm của việc phân tích điểm hòa vốn

Việc đánh giá điểm hòa vốn được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, nó có một số vận dụng quan trọng như sau:

 • Dùng để phân tích doanh thu, ngân sách của một dự án, một công ty.

 • Được sử dụng trong việc lựa chọn phương án đầu tư để sản xuất kinh doanh

 • Đủ nội lực dùng trong việc nghiên cứu, giảm thiểu, hạn chế tối đa rủi ro của doanh nghiệp hay một dự án đầu tư.

Trên đây là chi tiết công thức tính doanh thu hòa vốn, hy vọng bạn đọc có thể dễ dàng áp dụng trong quá trình quản lý doanh nghiệp của mình nhé.