Công Thức Tính Đường Kính Hình Tròn Như Thế Nào – Học Đấu Thầu

Công thức tính đường kính hình tròn như thế nào?

Hình tròn là một hình gồm các điểm nằm trên và trong đường tròn. Trong cuộc sống, chúng ta thấy có rất nhiều sản phẩm xung quanh có hình tròn. Đường kính của hình tròn là trường hợp đặc biệt của dây cung, đi qua tâm đường tròn. Đường kính cũng là đoạn thẳng dài nhât, đi qua hình tròn và chia hình tròn thành 2 phần bằng nhau. Độ dài của đường kính của một đường tròn sẽ gấp đôi độ dài bán kính của đường tròn đó. Vậy công thức tính đường kính hình tròn như thế nào? Cùng tìm hiểu…

Cách tính đường kính hình tròn như thế nào?

Cách tính đường kính hình tròn có 3 trường hợp như sau:

Bạn đang đọc: Công Thức Tính Đường Kính Hình Tròn Như Thế Nào

Trường hợp thứ nhất, nếu biết số đo nửa đường kính của đường trong, có thế lấy số đo của nửa đường kính nhân 2 để có được tác dụng số đo đường kính hình tròn. Ví dụ, bán hình hình tròn bằng 4 cm, chỉ cần lấy 4 cm x 2 = 8 cm sẽ ra được hiệu quả. Đường kính hình tròn được ký hiệu là “ D ”, “ R ” là nửa đường kính. Theo cách tính này, ta có công thức như sau : D = 2 xR

Trường hợp thứ hai, tính đường kính hình tròn khi biết chu vi của đường tròn. Lấy số chu vi của đường tròn, chia cho để có được kết quả của đường kính (π=3,14). Ví dụ, chu vi của đường tròn là 10cm, lấy 10/ = 3,18 cm. 3,18cm chính là kết quả của đường kính hình tròn cần tìm. Chu vi đường tròn được ký hiệu là “C”. Theo cách tính này, ta có công thức D = C/

Công Thức Tính Đường Kính Hình Tròn Như Thế Nào

Trường hợp thứ ba, nếu biết được diện tích quy hoạnh hình tròn, lấy hiệu quả số đo diện tích quy hoạnh chia cho π = 3,14, sau đó căn bậc hai tác dụng của phép tính để tính ra nửa đường kính hình tròn. Sau khi có nửa đường kính hình tròn, quay lại trường hợp thứ nhất. Ví dụ, có diện tích quy hoạnh của đường tròn là 25 cm2. Đường kính sẽ được tính như sau : 2 x ( căn của 25 / ) = 5,64 cm. “ A ” được ký hiệu là diện tích quy hoạnh hình tròn, ta sẽ có công thức như sau : D = 2 x căn ( A / )

Tính đường kính hình tròn để làm gì?

Từ cách tính đường kính hình tròn, ta có thể áp dụng để tính toán và xử lý các bài toán từ cơ bản đến nâng cao. Từ công thức tính đường kính hình tròn, có thể áp dụng vào các bài toán phức tạp, có sự đan xen của hình tròn, hình vuông, hình tam giác…Cũng từ việc tính được đường kính hình tròn, ta có thể tính được chu vi hình tròn bằng cách lấy độ dài đường kính, nhân với hệ số (hoặc bán kính x )

Với công thức tính chu vi hình tròn thông qua đường kính, ta có như sau: C = D x. Trong đó, C là chu vi hình tròn, D là đường kính và π=3,14.

Ví dụ như, cho đường kính hình tròn bằng 4 cm, để tính được chu vi, chỉ cần vận dụng công thức ở trên, chu vi sẽ là C = 4 x 3,14 = 12,56 cm Cũng từ việc tính được đường kính hình tròn, khi cần tính diện tích quy hoạnh hình tròn, biết đường kính, ta hoàn toàn có thể vận dụng công thức sau : S = x r² ( r = ½ D ). Trong đó, S là diện tích quy hoạnh, r là nửa đường kính, D là đường kính và π = 3,14

Ta có ví dụ hình dung như sau: Tình diện tích hình tròn khi biết đường kính D = 10cm. Áp dụng công thức, tính được bán kính r = ½ x D = ½ x 10 = 5cm. Tiếp tục áp dụng công thức tính diện tích, có thể tính như sau: S = x r² = 5 x (3,14)² = 49,298 cm2.

Có thể thấy, từ công thức tính đường kính hình tròn, ta hoàn toàn có thể tìm ra cũng như đổi khác được thành nhiều công thức khác nhau để giải được bài toán một cách nhanh và đúng chuẩn nhất . Hy vọng rằng với các gì đã cung ứng, bạn sẽ biết cách tính được đường kính, nửa đường kính chu vi và diện tích quy hoạnh của hình tròn trong các bài toán .

Tìm hiểu thêm:

Tìm hiểu thêm: Hố tro là gì – Wikipedia tiếng Việt