Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất – Vật lí lớp 10

Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

Với loạt bài Công thức tính gia tốc hướng tâm Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức,
từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Bài viết Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính gia tốc hướng tâm Vật Lí 10.

                              Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

1. Khái niệm

– Chuyển động tròn đều là chuyển động có các đặc điểm:

+ Quỹ đạo là một đường tròn

+ Tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau

– Trong chuyển động tròn đều, vận tốc tuy có độ lớn không đổi nhưng hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

 Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

2. Công thức

Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất 

Trong đó:

+ v là tốc độ dài (m/s)

+ ω là tốc độ góc (rad/s)

+ r là bán kính của đường tròn (m)

3. Kiến thức mở rộng

– Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có:

Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

+ phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

+ độ lớn (tốc độ dài): Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất 

– Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng góc mà bán kính OM quét được Δα trong một đơn vị thời gian Δt. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi: Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

– Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = r.ω

– Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.

Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

– Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. Đơn vị tần số là vòng/s hoặc héc (Hz).

Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất 

                                 Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Cho một chiếc đu quay có bán kính R = 1m quay quanh một trục cố định. Thời gian e quay hết 4 vòng là 2s. Hãy tính tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của điểm ngoài cùng đu quay.

Lời giải:

Áp dụng công thức: Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất 

Tốc độ dài: v = r.ω = 1.4π = 4π m/s

Gia tốc hướng tâm: Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất 

Câu 2: Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300vòng/ phút. Tính tốc độ góc, chu kì, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10cm, g = 10m/s2.

Lời giải:

f = 300 vòng/ phút = Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất = 5 vòng/s

Tốc độ góc: ω = 2πf = 10π rad/s

Chu kỳ quay: T = Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất = 0,2s

Tốc độ dài: v = r.ω = 3,14 m/s   

Gia tốc hướng tâm: Công thức tính gia tốc hướng tâm hay nhất 

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com