Công thức tính gia tốc trọng trường – Vật Lí lớp 10

Công thức tính gia tốc trọng trường – Vật Lí lớp 10

Công thức tính gia tốc trọng trường

Với bài Công thức tính gia tốc trọng trường sẽ tóm tắt các khái niệm, định nghĩa cũng như tính chất của môn Vật Lí lớp 10 giúp học sinh học tốt môn Vật Lí 10.

Câu hỏi: Công thức tính gia tốc trọng trường?

Trả lời:

Từ công thức tính lực hấp dẫn của Trái Đất lên một vật Công thức tính gia tốc trọng trường và công thức tính trọng lượng P = mg, suy ra: 

Công thức tính gia tốc trọng trường

Nếu vật ở gần mặt đất (h << R) thì Công thức tính gia tốc trọng trường (2)

Các công thức (1) và (2) cho thấy, gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào độ cao h và có thể coi là như nhau đối với các vật ở gần mặt đất. Các hệ quả này hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm.

Ví dụ: Tính trọng lượng của một người nặng 70 kg khi người đó ở trên Trái Đất, có g = 9,81 m/s2.

Giải: Trọng lượng của người đó là P = mg = 70.9,81 = 686,7N  

Xem thêm các câu hỏi ôn tập môn Vật Lí lớp 10 hay và chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com