Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Nội Dung Chính

 • Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN
 • Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 • Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
  • Video liên quan

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng được xác định như thế nào? Công thức tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng trong hình học giải tích không gian như thế nào? Đồng thời một số dạng bài tập liên quan sẽ có trong bài viết này.

Nội dung chính

 • Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN
 • Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 • Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 • Video liên quan

Nội Dung

Bạn đang đọc: Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

 • 1 ĐỊNH NGHĨA KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG
 • 2 CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG
 • 3 CHỨNG MINH
 • 4 VÍ DỤ MINH HỌA
 • 5 MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ÁP DỤNG
  • 5.1 1. TÍNH KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲΝG
  • 5.2 2. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU TIẾP XÚC VỚI MẶT PHẲNG CHO TRƯỚC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
 • Phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian
 • Phương pháp tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và bài tập áp dụng
 • Phương pháp tính góc giữa hai mặt phẳng và bài tập áp dụng
 • Bài toán tìm điểm thuộc đồ thị hàm số có tính chất đối xứng
 • Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) tại điểm M(x0;y0)
 • Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA;yA)
 • Bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong
 • Bài toán tìm điểm thuộc đồ thị hàm số có tọa độ nguyên
 • Tập hợp điểm của số phức
 • Bài toán thực tế liên quan đến GTLN – GTNN
 • Tìm m để hàm số tăng hay giảm trong khoảng con của R
 • Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
 • Tính, rút gọn giá trị của một biểu thức chứa logarit
 • Tìm GTNN – GTLN của hàm số trên một đoạn

Xem thêm: Từ vựng Tiếng Anh về chủ đề du lịch – Paris English

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Bài toán khoảng cách trong hình học khoảng trống là một yếu tố quan trọng, thường Open ở những câu hỏi có mức độ vận dụng và vận dụng cao. Các bài toán tính khoảng cách trong khoảng trống gồm có :

 1. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng;
 2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song: Chính bằng khoảng cách từ một điểm bất kì trên một mặt phẳng tới mặt phẳng còn lại;
 3. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song: Chính bằng khoảng cách từ một điểm bất kì trên đường thẳng tới mặt phẳng đã cho;
 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian.

Như vậy, 3 dạng toán tiên phong đều quy về Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, chính là nội dung của bài viết này .Ngoài ra, những em cũng cần thành thạo 2 dạng toán tương quan đến góc trong khoảng trống :

 • Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 • Cách tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

by HOCTOAN24H · 22/03/2015

Bài giảng hôm nay thầy gửi tới các bạn dạng bài tập về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Dạng toán này cũng rất hay và bạn nào đọc xong bài này chắc chắn sẽ thấy nó dễ vận dụng, dễ làm. Sau đây thầy trình bày lại công thức về khoảng cách và phương trình mặt cầu vì nó sẽ liên quan tới bài tập thầy sẽ đưa ra hômnay.

Xem thêm: Điểm Đến Của Cuộc Đời

Bạn nào chưa rõ triết lý thì nênxem bài này : Lý thuyết phương trình mặt phẳng trong khoảng trống

Video liên quan