Công thức tính lãi theo ngày mới nhất hiện nay và quy định

Công thức tính lãi theo ngày được ban hành theo thông tư 14/2017. Các tổ chức và ngân hàng phải áp dụng công thức này để tính lãi suất. Nếu khách hàng đang muốn biết về cách tính lãi suất theo ngày thì sau đây hãy cùng Cachvaytiennganhang.com đi tìm hiểu chi tiết về công thức này nhé.

Quy định về cách tính lãi suất theo ngày

Vào năm 2018 đã bắt đầu áp dụng Thông tư số 14/2017 của Ngân hàng nhà nước. Với thông tư này có quy định rõ về phương pháp tính lãi suất tiền vay và tiền gửi của các tổ chức tín dụng.

Cong thuc tinh lai theo ngayCong thuc tinh lai theo ngay

Theo đó:

  • Số tiền lãi: Là số tiền tổ chức tín dụng phải trả cho người gửi tiền hoặc khách hàng phải trả cho tổ chức tín dụng cung cấp khoản tiền đã nhận.
  • Thời hạn tính lãi: Là thời gian tính lãi do tổ chức và ngân hàng thỏa thuận để tính số tiền gửi và cung cấp tín dụng phù hợp với quy định của thông tư này.
  • Kỳ tính lãi: Là khoảng thời gian trong kỳ hạn tính lãi của các tổ chức tín dụng và khách hàng đã thỏa thuận để tính tiền lãi. Kỳ tính lãi sẽ được tính theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm.

Nguyên tắc tính lãi theo ngày

Theo thông tin có ghi rõ về nguyên tắc tính lãi suất theo ngày.

1. Lãi suất được tính theo tỷ lệ %/năm (365 ngày).

Thời gian được tính sẽ theo tỷ lệ lãi suất %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày. Quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức %/năm như sau:

a) Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.

b) Một tháng là ba mươi ngày.

c) Một tuần là bảy ngày.

d) Một ngày là hai mươi tư giờ.

Công thức tính lãi theo ngày

Công thức tính lãi suất theo ngày đã được thống nhất để tránh gặp phải các tình trạng tranh cãi vướng mác, khiếu nại. Phương pháp tính lãi sẽ bao gồm các yếu tố sau.

Cong thuc tinh lai theo ngayCong thuc tinh lai theo ngay

Yếu tố tính lãi:

  • Thời gian tính lãi: Được tính theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 4 của thông tư này.
  • Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số tiền gửi, số nợ gốc trong thời hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi trả chậm.
  • Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.
  • Lãi suất tính lãi: Tỷ lệ %/năm theo quy định tại khoản 1 điều 4 của nguyên tắc tính lãi.

Công thức tính lãi

Số tiền lãi ngày = số dư thực tế x lãi suất tính lãi/365

Trong đó:

Số tiền lãi của kỳ tính lãi = Tổng số tiền lãi ngày của tất cả các ngày trong kỳ tính lãi.

Thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 1 ngày trong kỳ tính lãi thì dùng công thức:

Số tiền lãi = Tổng (số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x lãi suất tính lãi)/365.

Đây là công thức tính lãi được hầu hết các ngân hàng đang sử dụng hiện nay. Bạn có thể tham khảo công thức để sử dụng trong các trường hợp tính lãi.

Như vậy các bạn đã biết rõ được công thức tính lãi suất theo ngày mới nhất hiện nay. Đây là các công thức chuẩn được ngân hàng nhà nước công nhận. Tất cả các ngân hàng, tổ chức tín dụng đều áp dụng công thức này để tính lãi.

Tham khảo:

Rate this post