Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất – Vật lí lớp 8 – Nội Thất Hằng Phát

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất – Vật lí lớp 8

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

Với loạt bài Công thức tính lực đẩy ác-si-mét Vật Lí lớp 8 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Vật Lí 8 .
Bài viết Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức, Kiến thức lan rộng ra và Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức tính lực đẩy ác-si-mét Vật Lí 8 .

                      Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

1. Định nghĩa

Một vật bị nhúng vào chất lỏng, bị chất lỏng đẩy bằng một lực có :
+ Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên ;
+ Cường độ bằng khối lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ;
+ Điểm đặt là tâm hình học của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng .
Lực này được gọi là lực đẩy Ác-si-mét .

 Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

2. Công thức

– Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét : FA = d. V = 10. D.V
Trong đó :
+ d : là khối lượng riêng của chất lỏng ( N / m3 ) ;
+ D : là khối lượng riêng của chất lỏng ( kg / m3 ) ;
+ V : là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m3 ) ;
+ FA : là lực đẩy Ác-si-mét ( N ) .

3. Kiến thức mở rộng

– Tính V : thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ = thể tích phần chìm của vật :
+ Nếu cho biết Vnổi thì Vchìm = Vvật – Vnổi .
+ Nếu cho biết chiều cao h của phần chìm của vật ( có hình dạng đặc biệt quan trọng ) thì Vchìm = Sđáy. h .
+ Nếu cho biết vật chìm trọn vẹn trong chất lỏng thì Vchìm = Vvật .

+ Nếu vật có khối lượng m chìm hoàn toàn tỏng chất lỏng thì thể tích Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất  (D: khối lượng riêng của vật).

– Khi biết khối lượng của vật ( số đo của lực kế ) ở trong không khí ( P. ) và khối lượng của vật khi nhúng trong chất lỏng ( P1 ) thì lực đẩy Ác-si-mét : FA = P – P1 .
– Tính khối lượng riêng của chất lỏng, thể tích phần chìm của vật :

Từ công thức: Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

– Một vật ở trong chất lỏng chịu công dụng của :
+ Trọng lực, có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn là P. .

+ Lực đẩy Ác-si-mét của chất lỏng, có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn là FA.

Có ba trường hợp xảy ra :
+ Vật hoạt động lên mặt chất lỏng ( nổi ) khi FA > P, dv < dl

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

+ Vật hoạt động xuống dưới ( chìm ) khi FA < P, dv > dl

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

+ Vật lơ lửng ( nhúng chìm trọn vẹn ) trong chất lỏng khi FA = P, dv = dl

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

Chú ý: Khi vật chìm hẳn và nằm yên ở đáy bình tức là vật ở trạng thái cân bằng thì khi đó: FA = P

– Lí thuyết về lực đẩy Ác-si-mét còn được vận dụng so với cả chất khí. Điều này lý giải tại sao những quả bóng hay khinh khí cầu được bơm loại khí nhẹ hơn không khí hoàn toàn có thể bay lên được .

                                Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất

4. Bài tập minh họa

BÀI TẬP 1: Một thanh nhôm có khối lượng 2 kg được nhúng chìm hoàn toàn trong nước. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên thanh nhôm, biết khối lượng riêng của nhôm và nước lần lượt là 2700 kg/m3, 1000 kg/m3.

Tóm tắt:

mnh = 2 kg, Dnh = 2700 kg / m3, Dn = 1000 kg / m3 : FA = ?

Giải:

Thể tích thanh nhôm chìm trong nước là :

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất 

Lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên thanh nhôm là :

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất 

BÀI TẬP 2: Một quả cầu bằng sắt treo vào một lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 2,5N. Nhúng chìm hoàn toàn quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,8 N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/ m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. Tính thể tích của quả cầu.

Tóm tắt:

P. = 2,5 N, P1 = 1,8 N, Dnước = 10000 N / m3 : V = ?

Giải:

Thể tích của quả cầu sắt là :

Công thức tính lực đẩy ác-si-mét hay nhất 

Xem thêm những Công thức Vật Lí lớp 8 quan trọng hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com