Công thức tính nhanh số Đồng phân – Công thức giải nhanh bài tập hóa học

Ngày thi đang đến gần. Hãy chăm chỉ cùng Download.vn ôn tập Tài liệu Công thức tính nhanh số Đồng phân được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Công thức tính nhanh số đồng phân là tổng hợp các công thức tính nhanh số đồng phân este, công thức tính nhanh số đồng phân ankan, công thức tính số đồng phân amin, công thức tính số đồng phân ancol. Việc nắm vững các công thức này sẽ giúp giải nhanh các bài toán . Nếu giải theo cách thông thường thì mất rất nhiều thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2

Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 ( 1 < n < 6 )

Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :

a. C3H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : CnH2nO

Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )

Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

a. C4H8O = 24-3= 2

b. C5H10O = 25-3= 4

c. C6H12O = 26-3= 8

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : CnH2nO2

Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )

Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

a. C4H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : CnH2nO2

Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2 ( 1 < n < 5 )

Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

a. C2H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.