Công thức tính nhiệt dung riêng trung bình:

Công thức tính nhiệt dung riêng trung bình:

A. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_2} – {t_1}}}\)

B. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_1} – {t_2}}}\)

C. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{{\mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_2}} *{t_2} – \mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_1}} *{t_1}}}{{{t_1} – {t_2}}}\)

D. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_2} – {t_1}}}\). \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{{\mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_2}} *{t_2} – \mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_1}} *{t_1}}}{{{t_2} – {t_1}}}\)

Sai

D là đáp án đúng

Chính xác

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1

Lời giải:

Báo sai

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm
toàn bài

250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt dành cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kỹ thuật ôn thi kết thúc học phần hiệu quả.

250
câu

540
lượt thi

Xem chi tiết

UREKA