Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất – Vật lí lớp 8

Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất – Vật lí lớp 8

Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất

Với loạt bài Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất Vật Lí lớp 8 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức,
từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 8.

Bài viết Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất Vật Lí 8.

                                 Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất

1. Định nghĩa

Nhiệt lượng toả ra là phần nhiệt năng của vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Kí hiệu là Qtoả.

2. Công thức

– Khi một vật hạ nhiệt độ từ t1 xuống t2 nó sẽ tỏa ra nhiệt lượng là:

  Qtỏa = m.c. Δt, hay Qtỏa = m.c.(t1 – t2)

Trong đó:

+ Q: là nhiệt lượng tỏa ra của vật (J)

+ m: là khối lượng của vật (kg)

+ c: là nhiệt dung riêng của chất làm nên vật (J/kg.K)

+ Δt = t1 – t2: là độ giảm nhiệt độ của vật (°C hoặc °K)

Lưu ý: Trong công thức nhiệt lượng tỏa ra thì nhiệt độ t2 luôn nhỏ hơn t1.

3. Kiến thức mở rộng

Từ công thức tính nhiệt lượng toả ra: Qtỏa = m.c.(t1 – t2), suy ra:

– Công thức tính khối lượng của vật: Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất

– Công thức tính nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật: Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất

– Công thức tính độ giảm nhiệt độ của vật: Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất

                          Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất

4. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1: Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 0,5 kg vào nước. Miếng đồng nguội đi từ 120°C xuống 60°C. Lấy nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K.  Tính nhiệt lượng miếng đồng toả ra.

Tóm tắt:

m = 0,5 kg

t1 = 120°C, t2 = 60°C

c = 380 J/kg.K

Qtoả = ?

Giải:

Nhiệt lượng miếng đồng toả ra là:

Qtỏa = m.c.(t1 – t2) = 0,5.380.(120-60) = 11400 (J).

Ví dụ 2: Thả một quả cầu nhôm được nung nóng tới 100°C vào một ca nước ở 20°C. Sau một thời gian nhiệt độ của cả nhôm và nước là 25°C. Biết nhiệt lượng của quả cầu nhôm toả ra là 9900 J, tính khối lượng của quả cầu nhôm. Lấy nhiệt dung riêng của nhôm bằng 880J/kg.K.

Tóm tắt:

Nhôm: t1 = 100°C, t2 = 25°C, c = 880 J/kg.K, Qtoả = 9900 J

m = ?

Giải:

Khối lượng của quả cầu nhôm là:

Công thức tính nhiệt lượng toả ra hay nhất

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 8 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com