Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra và các dạng bài tập ví dụ – Bàn làm việc – Ghế văn phòng – Bàn Ghế Văn Phòng – Veneto.vn

Nhiệt là gì? Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng có đặc điểm nào nổi bật? Xác định công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt? Sự cân bằng nhiệt lượng trong lò hơi công nghiệp diễn ra như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các vấn đề trên qua bài viết sau của VietChem.

Nhiệt là gì ?

Nhiệt là một dạng nguồn năng lượng dự trữ trong vật chất dựa trên hoạt động nhiệt hỗn loạn của những hạt cấu thành nên vật chất. Các phân tử cấu trúc nên vật chất thường có sự hoạt động hỗn loạn không ngừng và nhờ vào đó mà chúng có động năng .
Động năng này được chia thành 3 loại :

 • Động năng chuyển động khối tâm của phân tử

  Bạn đang đọc: Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra và các dạng bài tập ví dụ

 • Động năng trong xê dịch của những nguyên tử cấu thành nên phân tử quanh khối tâm chung .
 • Động năng quay của phân tử quanh khối tâm

Tổng những loại động năng này của phân tử được gọi là nhiệt năng của vật hay hoàn toàn có thể hiểu, nhiệt năng là tổng những loại động năng của những phân tử cấu trúc nên vật .
Nhiệt năng mối quan hệ ngặt nghèo và tỷ suất thuận với sự biến hóa của nhiệt độ. Khi nhiệt độ của vật càng cao thì những phân tử cấu trúc nên vật hoạt động càng nhanh, cùng với đó là nhiệt năng của vật càng lớn .

Nguyên lý truyền nhiệt

Sự truyền nhiệt là quy trình trao đổi nhiệt lượng giữa hai môi trường tự nhiên với nhiệt độ khác nhau qua vách ngăn cách và cũng hoàn toàn có thể là sự truyền nhiệt từ vật này sang vật khác trải qua hình thức truyền nhiệt .
Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau sẽ dựa theo nguyên tắc :

 • Nhiệt sẽ được truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn
 • Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật được cân đối
 • Nhiệt lượng do vật này tỏa ra sẽ bằng với nhiệt lượng vật kia thu vào .

Nhiệt sẽ được truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn
Nhiệt sẽ được truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn

⚠️⚠️⚠️ Công thức tính khối lượng riêng trong hóa học và vật lý

Nhiệt lượng là gì ?

Nhiệt lượng hoàn toàn có thể hiểu là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay bị hao hụt, mất đi trong quy trình truyền nhiệt .
Nhiệt lượng của một vật thu vào để hoàn toàn có thể làm nóng lên nhờ vào vào ba yếu tố :

 • Khối lượng của vật : khi khối lượng của vật càng lớn đồng nghĩa tương quan với việc nhiệt lượng của vật thu vào cũng càng lớn .
 • Độ tăng nhiệt độ : khi độ tăng nhiệt của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật hấp thụ cũng sẽ càng lớn .
 • Chất cấu trúc nên vật : tùy thuộc vào mỗi chất lại có một nhiệt dung riêng khác nhau do đó, nhiệt lượng của chúng cũng khác nhau .

Nhiệt lượng là gì?

Nhiệt lượng là gì ?

Đặc điểm của nhiệt lượng

– Nhiệt lượng của vật cần thu nhằm mục đích Giao hàng cho quy trình làm nóng lên trọn vẹn nhờ vào vào khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật cùng nhiệt dung riêng của vật liệu làm ra nó .
– Nhiệt lượng riêng cao : là nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy trọn vẹn một đơn vị chức năng khối lượng nguyên vật liệu trong bơm
– Nhiệt lượng riêng thấp : nhiệt lượng riêng cao loại trừ nhiệt bốc hơi của nước được giải phóng và tạo ra trong cả quy trình đốt cháy mẫu nguyên vật liệu .
– Nhiệt dung của nhiệt lượng kế : là lượng nhiệt thiết yếu để đốt nóng nhiệt lượng kế lên 1 oC ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn hay còn được gọi là giá trị nước của nhiệt lượng kế .

Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng có đặc điểm gì nổi bật?

Nhiệt lượng có đặc thù gì điển hình nổi bật ?

Nhiệt dung riêng là gì ?

Nhiệt dung riêng được hiểu là những nhiệt lượng thiết yếu để cung ứng cho một đơn vị chức năng đo của lượng chất đó. Cụ thể, dùng cho đo khối lượng hay số phân tử ( mol, … ). Theo mạng lưới hệ thống đơn vị chức năng thống kê giám sát chuẩn Vật lý của Quốc tế thì nhiệt dung riêng có đơn vị chức năng đo là Joule / kilôgam / Kelvin hay Joule / mol / Kelvin ( ký hiệu J.Kg – 1. K-1 hay J / kKg. K ) ) .
Nhiệt dung riêng thường được dùng trong những phép tính nhiệt lượng trong quy trình gia công cho vật tư thiết kế xây dựng và Giao hàng cho lựa chọn những vật liêu ở những chạm nhiệt .
Bảng nhiệt dung riêng của 1 số ít chất thường được sử dụng

Chất lỏng

Nhiệt dung riêng  (J/kg.K)

Nước

2,3. 106

Amoniac

1,4. 106

Rượu

0,9. 106

Thủy ngân

0,3. 106

??? Công thức tính độ rượu là gì? Bài tập độ rượu phổ biến nhất

Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng cơ bản

Công thức tính nhiệt lượng : Q = m. c. ∆ t
Trong đó :

 • Q. là nhiệt lượng của vật thu vào hay tỏa ra. Đơn vị tính : Jun ( J ) hoặc KJ. Nó cũng hoàn toàn có thể tính bằng đơn vị chức năng calo hay kcal ( 1 kcalo = 1000 calo và 1 calo = 4,2 J )
 • m là khối lượng riêng của vật, được tính bằng kg
 • c là nhiệt dung riêng được đo bằng J / kg. K. Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết được nhiệt lượng thiết yếu để hoàn toàn có thể làm 1 kg chất đó tăng lên 1 độ C .
 • ∆ t là sự biến hóa của nhiệt độ hay hoàn toàn có thể hiểu là sự biến thiên nhiệt độ

∆ t = t2 – t1

 • Nếu ∆ t > 0 thì vật tỏa ra nhiệt
 • Nếu ∆ t < 0 thì vật thu nhiệt

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra ở trên điện trở

Q = RI2t
Trong đó :

 • Q. là nhiệt lượng tỏa ra. Đơn vị tính : J
 • R là điện trở. Đơn vị tính : Ω
 • I là cường độ dòng điện. Đơn vị tính : A
 • t là thời hạn nhiệt lượng tỏa ra

Phương trình cân đối nhiệt và công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy nguyên vật liệu

1. Phương trình cân đối nhiệt

Qthu = Qtỏa
Trong đó :

 • Qthu là tổng nhiệt lượng mà vật thu vào
 • Qtỏa là tổng nhiệt lượng mà vật tỏa ra

Phương trình cân bằng nhiệt

Phương trình cân đối nhiệt

2. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy nguyên vật liệu

Q = q. m
Trong đó :

 • Q. là nhiệt lượng tỏa ra ( đơn vị chức năng : J )
 • q là hiệu suất tỏa nhiệt của nguyên vật liệu khi đốt cháy ( đơn vị chức năng : J / kg )
 • m là khối lượng nguyên vật liệu khi bị đốt cháy trọn vẹn ( đơn vị chức năng tính : kg )

❎❎❎ Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) và bài tập tính nồng độ dung dịch có lời giải

Cân bằng nhiệt lượng trong lò hơi công nghiệp

1. Phương trình cân đối nhiệt tổng quát trong lò

– Nhiệt lượng sinh ra khi ta đốt nguyên vật liệu trong lò hơi chính là nguồn năng lượng mà nguyên vật liệu và không khí mang vào :
Qđv = Qnl + Qkk
– Nhiệt lượng này, một phần sẽ được sử dụng hữu dụng để sinh hơi, phần nhỏ hơn bị mất đi ( được gọi là tổn thất nhiệt ) .
Qđv = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6
Trong đó :

 • Q1 là nhiệt lượng sử dụng hữu dụng để sinh hơi ( đơn vị chức năng : Kj / Kg )
 • Q2 là lượng tổn thất nhiệt vì khói thải mang ra ngoài lò hơi ( đơn vị chức năng : Kj / Kg )
 • Q3 là lượng tổn thất nhiệt bởi việc cháy không trọn vẹn về mặt hóa học ( đơn vị chức năng : Kj / Kg )
 • Q4 là lượng tổn thất nhiệt bởi việc cháy không trọn vẹn về mặt cơ học ( đơn vị chức năng : Kj / Kg )
 • Q5 là lượng tổn thất nhiệt vì tỏa nhiệt từ mặt ngoài tường lò ra không khí xung quanh ( đơn vị chức năng : Kj / Kg )
 • Q6 là lượng tổn thất nhiệt vì xỉ nóng mang ra bên ngoài ( đơn vị chức năng : Kj / Kg )

– Nhiệt lượng sinh ra do việc đốt cháy nguyên vật liệu trong lò hơi sẽ bằng nhiệt lượng được sử dụng có ích để sinh hơi và phần nhiệt bị tổn thất trong quãng quy trình triển khai. Phương trình bộc lộ sự cân đối này được gọi là phương trình cân đối nhiệt tổng quát của lò .
Qđv = Qnl + Qkk = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6

Nhiệt lượng được sinh ra khi đốt nhiên liệu trong lò hơi chính là năng lượng mà nhiên liệu và không khí mang vào

Nhiệt lượng được sinh ra khi đốt nguyên vật liệu trong lò hơi chính là nguồn năng lượng mà nguyên vật liệu và không khí mang vào

2. Xác định hiệu suất lò hơi

– Hiệu suất của lò hơi chính là tỷ số giữa lượng nhiệt được sử dụng hữu dụng và lượng nhiệt cung ứng vào lò hơi .
h = Q1 / Qđv. 100 %
– Có thể xác lập hiệu suất của lò hơi bằng hai chiêu thức : giải pháp cân đối thuận và giải pháp cân đối nghịch .

Phương pháp cân bằng thuận

Xem thêm: Tổng hợp các ngành trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

– Để hoàn toàn có thể tính được hiệu suất của lò hơi theo chiêu thức cân đối thuận cần tính được lượng nhiệt sử dụng có ích ( Q1 ) và lượng nhiệt cung ứng vào trong lò hơi ( Qđv )
– Nhiệt sử dụng hữu dụng hơi nhận được : Q1 + D ( iqn – i’nc )
Trong đó :

 • D là sản lượng hơi của lò hơi ( đơn vị chức năng : kg / h )
 • iqn là entanpi hơi quá nhiệt ( đơn vị chức năng : Kj / Kg )
 • i’nc là entanpi nước ở đầu vào của bộ hâm nước ( đơn vị chức năng : Kj / kg )

– Lượng nhiệt do nguyên vật liệu sinh ra khi cháy ( bỏ lỡ nhiệt lượng mà không khí mang vào ) : Q = BQlv. Trong đó : B là lượng nguyên vật liệu mà lò hơi tiêu thụ trong 1 h ( kg / h )
Như vậy, để xác lập được hiệu suất của lò hơi theo giải pháp thuận cần xác lập đúng mực lượng tiêu tốn nguyên vật liệu tương ứng với lượng hơi sản xuất ra. Phương pháp này chỉ vận dụng cho những lò hơi nhỏ với lượng tiêu tốn nguyên vật liệu ít hoàn toàn có thể được xác lập đúng chuẩn và sản lượng hơi được tính bằng cách đo lượng nước cấp vào lò .

Phương pháp cân bằng nghịch

– Đây là chiêu thức sử dụng cho những lò lớn. Để tính hiệu suất của lò theo giải pháp này cần tính được những tổn thất nhiệt Q1, Q2, Q3. Q4, Q5, Q6
Q1 = Qđv – Q2 – Q3 – Q4 – Q5 – Q6

3. Tổn thất nhiệt do khói thải mang ra ngoài lò hơi Q2 ( % )

– Tổn thất nhiệt do khói thải là việc mất một lượng nhiệt để hoàn toàn có thể đốt nóng không khí và nguyên vật liệu từ nhiệt độ thiên nhiên và môi trường đến nhiệt độ khói thải, ký hiệu là Q2 ( % ) .
– Hai yếu tố ảnh hưởng tác động đến Q2 là thông số không khí thừa ra khỏi lò hơi cùng nhiệt độ khói thải .

 • Khi nhiệt độ của khói thải càng cao thì tổn thất Q2 càng lớn. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ khói thải thấp hơn so với nhiệt độ đọng sương sẽ gây ngưng đọng sương hơi nước trong khói, làm hòa tan SO2 tạo ra H2SO4 gây nên hiện tượng kỳ lạ ăn mòn sắt kẽm kim loại .
 • Nếu thông số không khí thừa càng lớn thì nhiệt độ cháy triết lý của quy trình sẽ giảm, từ đó làm giảm lượng nhiệt hấp thu bằng bức xạ của buồng lửa, dẫn đến việc nhiệt độ khói sau buồng lửa cũng tăng lên đông nghĩa với nhiệt độ khói thoát tăng. Bên cạnh đó, thông số không khí thừa càng lớn thì thể tích khói thải cũng càng lờn và Q2 cũng sẽ lớn theo. Tổn thất nhiệt Q2 thường nằm trong khoảng chừng 4-7 % .

4. Tổn thất nhiệt do cháy không trọn vẹn về mặt hóa học Q3 ( % )

– Khi nguyên vật liệu cháy không trọn vẹn thì trong khói sẽ còn sống sót 1 số ít chất khí cháy không trọn vẹn như CO, H2, CH4, … Những chất khí này vẫn hoàn toàn có thể cháy và sinh ra nhiệt được nhưng đã bị thải ra ngoài khi chưa cháy, gây ra tổn thất nhiệt, còn gọi là tổn thất nhiệt do cháy không trọn vẹn về hóa học, ký hiệu là Q3 ( % ) .
– Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến Q3 gồm : nhiệt độ buồng lửa và thông số không khí thừa cùng phương pháp trộn lẫn giữa không khí với nguyên vật liệu trong buồng lửa. Khác với Q2, Q3 sẽ càng nhỏ khi thông số không khí thừa càng lớn .

5. Tổn thất nhiệt do cháy không trọn vẹn về mặt cơ học Q4 ( % )

– Nhiệt liệu sau khi đưa vào lò ó một phần chưa kịp cháy đã bị đưa ra ngoài theo những đường : bay theo khói, lọt qua ghi lò hay rơi xuống đáy buồng lửa cùng với xỉ gây ra tổn thất nhiệt được gọi là tổn thất nhiệt do cháy không trọn vẹn về mặt cơ học .
– Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến loại tổn thất nhiệt này là : kích cỡ hạt, tính kết dính của tro, vận tốc và cách tổ chức triển khai cấp gió .

6. Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra thiên nhiên và môi trường xung quanh Q5 ( % )

– Do mặt phẳng tường xung quanh của lò luôn có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ thiên nhiên và môi trường xung quanh, vì thế, luôn có sự tỏa nhiệt từ mặt ngoài tường lò đến môi trường tự nhiên xung quanh, gây nên tổn thất và nói gọi là tổn thất do tỏa nhiệt ra môi trường tự nhiên xung quanh, được ký hiệu là Q5 ( % )
– Loại tổn thất này bị tác động ảnh hưởng bởi những yếu tố : nhiệt độ, diện tích quy hoạnh mặt phẳng xung quanh của tường lò và chất lượng lớp cách nhiệt tường lò .

7. Tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài Q6 ( % )

– Xỉ được sinh ra từ nguyên vật liệu trong quy trình cháy và sẽ thải ra khỏi lò ở nhiệt độ cao. Lò hơi cần phải mất một lượng nhiệt để hoàn toàn có thể nâng nhiệt độ xỉ từ nhiệt độ bằng với nhiệt độ thiên nhiên và môi trường khởi đầu vào đến nhiệt độ xỉ lúc ra khỏi lò, tổn thất này gọi là tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài, ký hiệu Q6 ( % )
– Tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài nhờ vào vào những yếu tố : nguyên vật liệu và giải pháp thải xỉ ra khỏi buồng lửa .

??? Cường độ dòng điện là gì? Công thức tính cường độ dòng điện

Các dạng bài tập về công thức tính nhiệt lượng

Bài tập 1: Hãy tính nhiệt lượng cần để có thể đun 5kg nước từ 15 oC đến 100 oC trong một cái thùng sắt có khối lượng bằng 1,5kg. Được biết, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của sắt là 460 J/kg.K

Lời giải :
Ta có : Q = ( m1c1 + m2c2 ) ( t2-t1 ) = 1843650 J

Bài tập 2: Trong một bình nhôm với khối lượng 0,5 kg có chưa 4kg nước ở nhiệt độ 20 oC. Người ta đã thả vào bình một miếng sắt với khối lượng 0,2 kg đã được đun nóng tới 500 oC. Hãy xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu sự cân bằng nhiệt. Biết được nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/kg.K, của nước là 4,18.103 J/kg.K và của sắt là 0,46.103 J/kg.K

Lời giải :
Ta có phương trình cân đối nhiệt
( mbcb + mncn ) ( t-t1 ) = mscs ( t2-t )
⇒ t = 22,6 oC

Bài tập 3: Với 100g chì truyền nhiệt lượng 260J thì sẽ tăng nhiệt độ từ 15 oC lên 35 oC. Hãy tính nhiệt dung cùng nhiệt dung riêng của chì.

Lời giải :
Ta có : Q = mc ( t2-t1 ) = C ( t2-t1 ) => C = 13J / K và c = 130J / kg. K

Bài tập 4. Trộn ba loại chất lỏng không tác dụng hóa học lẫn nhau. Được biết khối lượng lần lượt là m1 = 1kg, m2 = 10kg và m3 = 5kg, nhiệt độ và nhiệt dung riêng lần lượt cho t1 = 6 oc, c1 = 2kJ/kg.độ, t2 = -40oC, c2 = 4kJ/kg.độ, t3 = 60 oC, c3 = 2kJ.kg.độ. Hãy:

a ) Tính nhiệt độ cân đối của hỗn hợp
b ) Tìm nhiệt lượng cần để làm nóng hỗn hợp đến 6 oC
Lời giải :
a ) Phương trình cân đối nhiệt :
Q1 + Q2 + Q3 = 0 => t = – 19 oC
b ) Nhiệt lượng cần để làm nóng hỗn hợp đến 6 oC là :
Q = ( c1m1 + c2m2 + c3m3 ) ( t-t ’ ) = 1300 kJ

Bài tập 5: Thùng nhôm có khối lượng 1,2 kg đựng 4kg nước ở 90 oC. Hãy tìm nhiệt lượng tỏa ra nếu nhiệt độ hạ xuống 30 oC. Biết nhôm có c2 = 0,92kJ.kg.độ và nước có c2 = 4,186kJ/kg,độ.

Lời giải :
Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiệt độ hạ xuống 30 oC là :
Q. = Q1 + Q2 = c1m1 ( t1-t2 ) + c2m2 ( t1-t2 ) = 1,07. 106 J

Bài tập 6: Một bếp điện khi hoạt động bình thường sẽ có điện trở R = 80Ω với cường độ dòng điện chạy qua bếp khi đó là I = 2,5A. Hãy tính nhiệt lượng mà bếp đã tỏa ra trong 1 giây.

Lời giải :
Nhiệt lượng mà nhà bếp đã tỏa ra trong 1 giây :
Q. = I2. R.t = 2,52. 80.1 = 500J

Bài tập 7: Một ấm điện có ghi 220 V – 1000W được dùng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước với nhiệt độ ban đầu là 10 oC. Hiệu suất đun sôi của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để có thể đun sôi nước được coi là có ích.

Tính nhiệt lượng cần phân phối để hoàn toàn có thể đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J / kg. K
a ) Tính nhiệt lượng của ấm điện đã tỏa ra khi đó
b ) Tính thời hạn thiết yếu để hoàn toàn có thể đun sôi lượng nước trên
Lời giải :
a ) Nhiệt lượng cần cung ứng để hoàn toàn có thể đun sôi lượng nước trên là :
Qi = m. c. ∆ t = 4200.2. ( 100 – 20 ) = 672000J
Khi đó nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra là :
H = Qi / Qtp ⇒ Qtp = Qi / H = 672000 / ( 90/100 ) = 746700J
b ) Thời gian thiết yếu để đun sôi được lượng nước trên là :
Qtp = A = P.t ⇒ t = Qtp / P. = 746700 / 1000 ≈ 747 s

Bài tập 8: Một nhiệt lượng kế có chứa 2kg nước ở 15 oC. Cho vào nhiệt lượng kế một quả cân vằng đồng bằng đồng thau có khối lượng là 500g ở 100 oC. Hãy tìm nhiệt độ cân bằng của hệ. Vỏ nhiệt lượng kế được xem như không thu nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của đồng là c1 = 3,68.102 j/kg.độ và c2 = 4,186kJ/kg.độ

Lời giải :
Ta có phương trình cân đối nhiệt cho hệ :
Q1 + Q2 = 0 c1m1 ( t-t1 ) + c2m2 ( t-t2 ) = 0 => t = 16,8 oC

Bài tập 9: Một khối m = 50g hợp kim chì kẽm tại 136 oC được cho vào một nhiệt lượng kế, nhiệt dung 30J/độ, có chứa 100g nước ở 14 oC. Nhiệt độ cân bằng là 18 oC. Tính khối lượng của chì, kẽm. Biết được nhiệt dung riêng của nước là c0 = 4,2kJ/kg.độ, chì là c1 = 0,13kJ/kg.độ, kẽm c2 = 0,38kJ/kg,độ.

Lời giải :
Gọi m1, mét vuông, m3 và m0 lần lượt là khối lượng của chì, kẽm, nhiệt lượng kế và nước
Và lần lượt t1, t2, t3 là nhiệt độ bắt đầu của chì, kẽm, nhiệt lượng kế và nước .
T là nhiệt độ chung của hệ khi được cân đối
Ta có phương trình cân đối cho hệ : Q1 + Q2 + Q3 + Q0 = 0
⇔ C1m1 ( t-t1 ) + c2m2 ( t-t2 ) + c3m3 ( t-t3 ) + c0m0 ( t-t0 ) = 0
Trong đó : t1 = t2 = 136 oC ; T3 = T4 = 14 oC. c3m3 = 30J / K ; t = 18 oC ; c1 = 0,13 J / g. K ; c2 = 0,38 J / g. K ; c0 = 4,2 J / g. K ; m0 = 100 g
=> 0,13. m1 ( 18-136 ) + 0,38. m2 ( 18-136 ) + 30 ( 18-14 ) + 4,2. 100 ( 18-14 ) = 0
⇔ – 15,34 m1 – 44,84 mét vuông + 1800 = 0 ( 1 )
Mặt khác, ta có thêm : m1 + mét vuông = 50 ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta được : m1 = 15 g và mét vuông = 35 g

Bài tập 10: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128g có chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta đã thả một miếng kim loại với khối lượng 192g được đun nong 100 oC vào nhiệt lượng kế. Hãy tìm nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5 oC. Biết được nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K, đồng thau là 0,128.103 J/kg.K

Lời giải :
Ta có phương trình cân đối nhiệt
( mđcđ + mncn ) ( t-t1 ) + mklckl ( t2-t )
⇒ ckl = 77 J / kg. K

Trên đây là những thông tin cơ bản về nhiệt lượng là gì, đặc điểm của nhiệt lượng cũng như công thức tính nhiệt lượng cùng các bài tập liên quan đến vấn đề này. Hy họng có thể trở thành tài liệu tham khảo, giúp bạn đọc có thêm những kiến thức mới và có thể áp dụng được vào trong học tập hay công việc. Truy cập hoachat.com.vn để đón đọc những bài viết bổ ích khác.