Công thức tính quãng đường đi được – Vật Lí lớp 10

Công thức tính quãng đường đi được – Vật Lí lớp 10

Công thức tính quãng đường đi được

Với bài Công thức tính quãng đường đi được sẽ tóm tắt các khái niệm, định nghĩa cũng như tính chất của môn Vật Lí lớp 10 giúp học sinh học tốt môn Vật Lí 10.

Câu hỏi: Công thức tính quãng đường đi được?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của vật khi biết tốc độ trung bình và thời gian chuyển động là : 

S = vtb.t = v.t

Trong đó: v là tốc độ trung bình của vật.

Như vậy, trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Chú ý: S có đơn vị mét (m) hoặc kilomet (km); v có đơn vị mét trên giây (m/s) hoặc kilomet trên giờ (km/h); t có đơn vị giây (s) hoặc (h).

Ví dụ: Một người đạp xe đạp trên một đoạn đường thẳng với tốc độ 4 m/s, tính quãng đường mà người này đi được trong thời gian 30 phút.

Giải: 

Đổi 30 phút = 1800 giây

Quãng đường mà người này đi được trong thời gian 30 phút là:

S = v.t = 4.1800 = 7200 m = 7,2 km.

Xem thêm các câu hỏi ôn tập môn Vật Lí lớp 10 hay và chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com