Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất – Vật lí lớp 11 – Bàn làm việc – Ghế văn phòng – Nội Thất Thành Dương

Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất – Vật lí lớp 11

Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

Với loạt bài Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Vật Lí 11 .
Bài viết Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất Vật Lí 11 .

                              Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

Bạn đang đọc: Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất – Vật lí lớp 11

1. Định nghĩa

– Mỗi khi từ trải qua mạch kín biến thiên thì trong mạch kín Open một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng Open dòng điện cảm ứng trong mạch kín thi từ trải qua mạch gọi là hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ .
– Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ sống sót trong khoảng chừng thời hạn từ trải qua mạch kín biến thiên .
– Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. Độ lớn của suất điện động cảm ứng Open trong mạch kín tỉ lệ với vận tốc biến thiên từ trải qua mạch kín đó .

2. Công thức – đơn vị đo

Suất điện động cảm ứng: Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

Nếu chỉ xét về độ lớn của eC thì:  |eC| = Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

Trong đó :
+ ec là suất điện động cảm ứng, có đơn vị chức năng Vôn ( V ) ;
+ ∆ Φ = Φ2 – Φ1 là độ biến thiên từ thông, có đơn vị chức năng Vê be ( Wb ) ;
+ ∆ t là khoảng chừng thời hạn từ thông biến thiên, có đơn vị chức năng giây ( s ) .
Từ thông được xác lập bởi công thức : Φ = NBScosa
Trong đó :
+ Φ là từ thông ;
+ B là cảm ứng từ, có đơn vị chức năng tesla ( T ) ;
+ S là diện tích quy hoạnh mặt kín C, có đơn vị chức năng mét vuông ;

+ a là góc giữa pháp tuyến Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

+ N là số vòng dây, nếu chỉ có 1 vòng dây thì N = 1, thì Φ = BScosa .
Dấu ( – ) trong biểu thức là để tương thích với định luật Lenxo về chiều của dòng điện cảm ứng .

3. Mở rộng

Nếu từ trải qua khung dây biến thiên do sự biến thiên của cảm ứng từ B, ta còn hoàn toàn có thể sử dụng công thức

Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất 

Trong đó :
+ ec là suất điện động cảm ứng, có đơn vị chức năng Vôn ( V ) ;
+ ∆ B = B2 – B1 là độ biến thiên cảm ứng từ, có đơn vị chức năng Testla ( T ) ;
+ N là số vòng dây ;
+ S là tiết diện của vòng dây, có đơn vị chức năng mét vuông ( mét vuông ) .
+ ∆ t là khoảng chừng thời hạn từ thông biến thiên, có đơn vị chức năng giây ( s ) .

+ Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất là tốc độ biến thiên từ trường, có đơn vị  testla trên giây (T/s).

+ a là góc giữa pháp tuyến Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

Khi biết ec, ta hoàn toàn có thể suy ra những biểu thức tính vận tốc biến thiên từ trường

Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

Suy ra độ biến thiên từ thông: Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

                                  Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

4. Bài tập ví dụ

Bài 1: Từ thông Φ qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Bài giải:

Suất điện động cảm trong khung: Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất

Đáp án : 10 V

Bài 2: Một khung dây phẳng, diện tích 25 (cm2) gồm 10 vòng dây, khung dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10-3 (T) trong khoảng thời gian 0,4 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian có từ trường biến thiên là bao nhiêu ?

Bài giải :

Áp dụng công thức :

Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất 

Đáp án: 1,5.10-4 V

Xem thêm những Công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com