Công thức tính thể tích hình trụ – ToanHoc.org

Vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hình trụ là gì, các công thức tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, …. Chúng ta bắt đầu nhé!

1. Hình trụ là gì?

Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB ta được hình trụ tròn có hai mặt đáy diện tích bằng nhau. Lúc này CD được gọi là đường sinh và r = AD = BC là bán kính mặt đáy.

Hình trụ có tên gọi khác là khối trụ.

2. Công thức tính thể tích hình trụ ( thể tích khối trụ )

Công thức tính thể tích hình trụ: V = π. r2. h

thể tích hình trụ - toanhocorg

  • Thể tích của hình trụ (đơn vị là m2): V
  • Hằng số π = 3,1416…
  • Bán kính hình tròn ở mặt đáy (đơn vị m): r
  • Chiều cao của hình trụ (đơn vị m): h

3. Công thức tính diện tích hình trụ tròn

3.1 Diện tích đáy hình trụ

Gọi Sđáy là diện tích mặt đáy của thì công thức tính diện tích được xác định: Sđáy = π.r2

3.2 Chu vi một đáy của hình trụ

Vì đáy hình trụ là hình tròn nên chu vi đáy hình trụ (khối trụ) C là: C = 2.π.r

3.3 Diện tích xung quanh hình trụ

Gọi diện tích xung quanh khối trụ là Sxung quanh, khi đó công thức được xác định: Sxung quanh = 2π.r.h

3.4 Diện tích toàn phần hình trụ

Gọi diện tích toàn phần khối trụ là Stoàn phần, thì

diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai mặt đáy

Stoàn phần = Sxung quanh + 2Sđáy

hay: Stoàn phần = 2π.r.h + π.r2

4. Bài tập khối trụ tròn

Bài tập 1.

Diện tích xung quanh hình trụ

Bài tập 2.

Diện tích xung quanh hình trụ

Bài tập 3.

the tich hinh tru toanhocorg

Bài tập 4.

the tich hinh tru toanhocorg 1

Bài tập 5.

Thể tích hình trụ

Với tất cả những gì Toanhoc.org chia sẻ về hình trụ ở trên hy vọng sẽ giúp ích được các bạn về cách tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh hình trụ, …. Nếu thấy hay bạn hãy chia sẻ tới mọi người. Đừng quên quay lại trang Toán Học để đón xem các chủ để tiếp theo vô cùng hay.