Công thức tính tiết diện dây dẫn hay nhất | Cách tính tiết diện dây dẫn

Công thức tính tiết diện dây dẫn hay nhất | Cách tính tiết diện dây dẫn

Công thức tính tiết diện dây dẫn hay nhất | Cách tính tiết diện dây dẫn

Với loạt bài Công thức tính tiết diện dây dẫn Vật Lí lớp 9 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, biết Cách tính tiết diện dây dẫn
từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 9.

Bài viết Công thức tính tiết diện dây dẫn gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và 3 Bài tập minh họa
áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính tiết diện dây dẫn Vật Lí 9.

1. Cách tính tiết diện dây dẫn

Từ công thức tính điện trở Công thức tính tiết diện dây dẫn, ta có công thức tính tiết diện dây dẫn như sau:

 Công thức tính tiết diện dây dẫn

Trong đó:

S: Tiết diện của dây (m2)  

 ρ: Điện trở suất của dây (Ωm)  

 Công thức tính tiết diện dây dẫn: Chiều dài dây (m)

R: Điện trở (Ω)

I: Cường độ dòng điện (A)

U: Hiệu điện thế (V)

                    Công thức tính tiết diện dây dẫn

2. Bài tập minh họa

Bài tập 1: Tìm bán kính một đoạn dây dẫn có điện trở 0,5Ω, chiều dài 10cm. Biết điện trở suất của chất làm dây là 5.10-6Ωm.

Lời giải:

Tiết diện dây dẫn là: Công thức tính tiết diện dây dẫn 

Ta có: Công thức tính tiết diện dây dẫn

Bài tập 2: Một cơ sở sản xuất đang sản xuất lõi dây dẫn điện từ 1 tấn đồng. Biết mỗi mét dây mà cơ sở này sản xuất thì sẽ có điện trở là 0,005Ω. Coi dây dẫn có dạng hình trụ, tìm chiều dài dây dẫn mà cơ sở đó sản xuất được. Cho điện trở suất của đồng là 1,72.10-8Ωm, khối lượng riêng của đồng là 8,96 .

Hướng dẫn: Để tìm được chiều dài dây dẫn sản xuất được thì ta cần tìm được tiết diện của đoạn dây, sau đó áp dụng công thức liên quan giữa khối lượng và khối lượng riêng để tính được yêu cầu của đề bài.

Lời giải:

Đổi: 8,96g/cm3 = 8960 kg/m3  

Tiết diện dây dẫn là:Công thức tính tiết diện dây dẫn 

Ta có: m = D.V = D.S.Công thức tính tiết diện dây dẫn 

Công thức tính tiết diện dây dẫn

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 9 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com