Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là

 • Câu hỏi:

  Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là

  • A.

   \(Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} – {Z_C})}^2}} \)

  • B.

   \(Z = \sqrt {{R^2} – {{({Z_L} – {Z_C})}^2}} \)

  • C.

   \(Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} + {Z_C})}^2}} \)

  • D.

   Z = R + ZL + ZC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
40261

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC