Công Thức Tính Tuổi Excel (Today, Datedif), Cách Tính Tuổi Từ Ngày Sinh Trong Excel

Công Thức Tính Tuổi Excel (Today, Datedif), Cách Tính Tuổi Từ Ngày Sinh Trong Excel

Để tính tuổi trên excel, bạn có thể sử dụng kết hợp hàm DATEDIF và hàm TODAY. Cú pháp =TODAY(), =DATEDIF(start_date,end_date,unit),…

Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết được cách tính tuổi trên excel nhé:

HƯỚNG DẪN TÍNH TUỔI TRÊN EXCEL

+ Đầu tiên bạn nhập ngày sinh vào ô A2:

+ Sử dụng hàm TODAY ở ô B2 để lấy ngày tháng hiện tại:

Cú pháp: =TODAY()

**

+ Sử dụng hàm DATEDIF để tính tuổi:

Cú pháp: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

**

Chú ý: Nhập “y” là đối số thứ 3 của hàm DATEDIF để hiển thị số năm giữa 2 giá trị.

Đang xem: Công thức tính tuổi excel

+ Sử dụng kết hợp 2 hàm:

**

+ Tính tuổi ở một thời điểm bất kỳ:

**

+ Tính số tuổi cụ thể theo năm, tháng, ngày:

**

Chú ý: Nhập “ym” là đối số thứ 3 để bỏ qua số năm và chỉ tính số tháng giữa 2 ngày. Nhập “md” là đối số thứ 3 để bỏ qua số tháng và chỉ tính khoảng cách giữa 2 ngày. Sử dụng ký tự & để kết hợp các phần thành chuỗi văn bản.

Xem thêm: Khóa Học Nền Tảng Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

DATEDIF là hàm tính toán khoảng cách giữa 2 mốc thời gian cụ thể.

CÚ PHÁP HÀM DATEDIF:

=DATEDIF(start_date; end_date; unit)

Trong đó:

Start_date: đối số bắt buộc. Là mốc thời gian bắt đầu. Đối số có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép, số thứ tự của ngày trong Excel hoặc là kết quả của hàm khác.End_date: đối số bắt buộc. Là mốc thời gian kết thúc.Unit: loại thông tin mà bạn muốn trả về.“y”: số năm giữa 2 mốc thời gian. “m”: số tháng giữa 2 mốc thời gian. “d”: số ngày giữa 2 mốc thời gian.“md”: bỏ qua số tháng và chỉ tính khoảng cách giữa 2 ngày. “ym”: bỏ qua số năm và chỉ tính khoảng cách giữa 2 tháng. “yd”: bỏ qua số năm và chỉ tính khoảng cách giữa 2 ngày.

Xem thêm: Mẫu Công Văn Đề Nghị Thay Đổi Tên Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Thay Đổi Tên Công Ty

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM DATEDIF

Nếu start_date lớn hơn end_date, Excel sẽ hiển thị lỗi #NUM.Cần cẩn thận khi sử dụng tham đối “md”. Hàm DATEDIF có thể cho kết quả là số âm, số không hoặc kết quả không chính xác.
Hàm excel

Post navigation

Previous Previous post: Hướng dẫn tính khoảng thời gian trên excel

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel

Điều hướng bài viết