Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Công thức chung của amino axit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl và một nhóm amino là:

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Amino axit là gì ?
  • Tính chất hóa học của amino axit
  • Tất tần tật các dạng bài tập amino axit trọng tâm
  • Dạng 1: Lý thuyết trọng tâm
  • Dạng 2: Phản ứng đốt cháy
  • Dạng 3: Tính axit bazơ
  • Ôn luyện kiến thức 3 năm chi tiết nhất xử gọn đề thi THPT QG môn Hóa
  • Ưu đãi đặc biệt khi mua sách Đột phá 8+ kì thi THPT QG môn Hóa học
  • Video liên quan

A.

B.

C.

D.

Từ công thức tổng quát CnH2n+2-2k+tOzNt

1 nhóm amino NH2→t = 1; 2 nhóm cacboxyl→z = 4 và k =2

→CnH2n-1O4N

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án A

Công thức tổng quát của aminoaxit no, mạch hở, có x nhóm COOH và y nhóm NH2 là:

CnH2n+2-2x+yO2xNy

Công thức tổng quát của aminoaxit no, có 1 nhóm COOH và 2 nhóm NH2 là:

CnH2n+2-2.1+2O2N2 hay CnH2n+2O2N2

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

α – amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit?

Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của amino axit?

Trạng thái và tính tan của các amino axit là

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là

Số đồng phân α – amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là

Tổng số nguyên tử trong một phân tử alanin bằng 

Công thức tổng quát của aminoaxit no, mạch hở, có x nhóm COOH và y nhóm NH2 là:

CnH2n+2-2x+yO2xNy

Amino axit là gì ? Em đã nắm rõ tất cả các đặc điểm, tính chất hóa học, dạng bài tập về phần kiến thức này? Ngay trong bài viết này lasta.com.vn- Đọc là đỗ sẽ tổng hợp đầy đủ từ A-Z phần lý thuyết lẫn bài tập của axit amino axit . Các em cùng chú ý nhé.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của amino axit

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Amino axit là gì ?

Amino axit là một loại hợp chất hữu cơ tạp chức. Bên trong phân tử có chứa đồng thời – NH2 nhóm amino và -COOH nhóm cacbonxyl.

Ví dụ: NH2- C2H4- COOH

Công thức tổng quát của amino axit là:R(NH2)x(COOH)yhoặc CnH2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y

Tên thay thế của amino axit là gì ?

Chúng ta sẽ sử dụng công thức sau để đọc đúng tên thay thế của một amino axit.

Axit + Số chỉ vị trí nhóm –NH2 + amino + tên hidrocacbon no tương ứng ở mạch chính + oic

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Axit 2-aminopropanoic

Tên thường của amino axit

Sau đây là một số tên thường của các amino axitcần nhớ.

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Cấu tạo phân tử của amino axit

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Amino axit là những hợp chất có cấu tạo inon lưỡng cực nên ở điều kiện thường chúng là chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.

Đồng phân của amino axit

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Để viết được đồng phân của một amino axit ta sẽ viết đồng phân của axit tương ứng trước. Sau đó đặt nhóm amino -NH2 vào mạch.

Ví dụ: Viết đồng phân của amino axit C4H9O2N.

Cách viết: Tính độ bất bão hòa k = (2.4 +2-9+1) : 2 = 1.

⇒ Amino axit chứa toàn liên kết đơn trừ liên kết đôi trong nhóm -COOH.

Các đồng phân viết như sau:

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

C – C – C – COOH C – C – COOH C

Ở đâu có dấu↓ thì em hãy đặt nhóm -NH2. Như vậy, C4H9O2N có 5 đồng phân.

Tính chất hóa học của amino axit

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Amino axit phân li trong dung dịch

H2N-CH2-COOH ↔H3N+-CH­2-COO-

Amino axit có tính lưỡng tính

Có thể tác dụng được với cả dung dịch axit và bazơ.

Khi tác dụng với axit mạnh sẽ tạo muối:

NH2-CH2-COOH + HCl→ClNH3- CH2- COOH

Tác dụng với bazơ mạnh tạo muối và nước.

NH2-CH2-COOH + KOH →NH2-CH2-COOK + H2O

Amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng theo phương trình:

nNH2-CH2-COOH→(- NH-CH2-CO-)n+ nH2O (H+)

Khi trùng ngư6-aminohexanoic hay7-aminoheptanoic có xúc tác ta được polime thuộc loại poliamit.

Từ n aminoaxit khác nhau ta có thể tạo ra n! polipeptit có chưa n gốc amino axit khác nhau;nnpolipeptit có chứa n gốc amino axit.

Amino axit phản ứng với HNO2

HOOC-R-NH2+ HNO2→HOOC-R-OH + N2+ H2O

Phản ứng este hóa của amino axit là gì ?

NH2-CH2-COOH + ROH→NH2-CH2-COOR + H2O (khí HCl). Trong phản ứng este hóa, các em cần nhớ đây là phản ứng riêng của gốc – COOH.

Bên cạnh đó một câu hỏi đặt ra là aminoaxit có làm đổi màu quỳ tím hay không?

Thực tế để biết được một amino axit có làm đổi màu quỳ tím hay không cần dựa vào quan hệ giữa gốc – COOH và NH2.

R(NH2)x(COOH)y. Nếu x = y thì qùy tím không đổi màu.

Xem thêm: Các Công Cụ Của Thị Trường Tài Chính Và Những Điều Bạn Cần Nên Biết

Nếu x y thì quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Trong phản ứng của amino axit với dd axit và bazơ nếu sau phản ứng axit haybazơ còn dư thì muối được tạo thành sẽ tiếp tục phảng ứng với dd axit hoặc kiềm.

Tất tần tật các dạng bài tập amino axit trọng tâm

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Ở phần trên lasta.com.vn đã cùng các em làm rõ amino axit là gì. Phần tiếp theo đây là các dạng bài tập hay gặp trong thi THPT QG.

Dạng 1: Lý thuyết trọng tâm

Trong đề thi THPT QG sẽ có những câu hỏi kiểm tra lý thuyết. Để trả lời được, em cần nắm thật chắc lý thuyết cơ bản. Vận dụng chúng giải bài tập nhanh chóng.

Ví dụ: Amino axit X có phân tử khối là 117g/mol. Tên của X là:

A. Alanin B. Glyxin C. Valin D. Lysin

Đáp án C. Valin

Muốn chọn được đáp án đúng em phải nhớ được công thức cấu tạo hoặc khối lượng mol của các chất trên.

Dạng 2: Phản ứng đốt cháy

Phương pháp giải bái toán đốt cháy amino axit là gì? Hãy dựa vào phương trình phản ứng tổng quát và một số công thức tính nhanh sau:

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Công thức tính nhanh :

nH2O – n CO2 = 0.5naminoaxit

Định luật bảo toàn nguyên tố:

BTNT O:

1/ Số nO (amino axit) = 2namino axit

2/ Số Số nO (amino axit) + 2n Opư= 2nCO2 + nH2O

BTNT N:

namino axit = 2nN2 (sinh ra)

Định luật bảo toàn khối lượng

m amino axit = mC + mH + mO + mN

m amino axit + mO2 pư = mCO2 + mH2O + mN2

Dạng 3: Tính axit bazơ

Khi giải các dạng bài tập về tính axit bazơ các em cần ghi nhớ một số ý quan trọng sau:

Lys là quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Gly, Ala, Val không làm đổi màu quỳ.

Glu làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

Phương trình tổng quát của amino axit tác dụng với HCl

H2N)b – R – (COOH)a + bHCl → (ClH3N)b – R- (COOH)a + aH2O

m amino axit + 36.5. nHCl pư = m muối → nHCl pư = (m muối – mamioaxit): 36.5

Như vậy, lasta.com.vn- Đọc là đỗ đã giúp em tổng hợp lại từ A-Z những kiến thức về aminoaxit quan trọng nhất. Hy vọng với các thông tin đầy đủ trên em đã hiểu được rõ aminoaxit là gì, có những tính chất ra sao, dạng bài tập nào cần ôn luyện đề thi THPT QG.

Ôn luyện kiến thức 3 năm chi tiết nhất xử gọn đề thi THPT QG môn Hóa

Công thức tổng quát của amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm coh

Sách luyện thi THPT QG môn Hóa học đầy đủ kiến thức 3 năm

Tính đến thời điểm hiện tại, em đã ôn được bao nhiêu % kiến thức môn Hóa học. Liệu đã đủ để cán mốc điểm 8 thi THPT QG?

lasta.com.vn biết rằng nhiều em đang phải loay hoay giữa núi kiến thức 3 năm. Các em không biết đâu là phần trọng tâm, ôn bao nhiêu thì đủ… Cho nên, lasta.com.vn đã phát hành cuốn sách Đột phá 8+ kì thi THPT QG môn Hóa học. Sách tổng hợp đầy đủ lý thuyết và bài tập trọng tâm của lớp 10, 11 và 12.

Vì hình thức thi của môn Hóa là trắc nghiệm, thí sinh có rất ít thời gian làm bài. Nên Đột phá 8+ kì thi THPT QG môn Hóa đã hệ thống các phương pháp, công thức giải nhanh cho tất cả các dạng bài tập. Điều này giúp các em tiết kiệm thời gian làm bài, sẽ không còn phải sợ đề dài hay đề khó.

Toàn bộ ví dụ và bài tập đều có đáp án và lời giải cụ thể cho em học đến đâu hiểu đến đó. Mức độ khó của câu hỏi được phân đầy đủ ở 4 mức: Nhận biết; thông thiểu; vận dụng và vận dụng cao.

Nếu em dành thời gian đi theo đúng lộ trình ôn tập trong cuốn sách luyện thi THPT QG môn Hóa này, đạt điểm 8 sẽ chẳng phải là trở ngại gì lớn.

Ưu đãi đặc biệt khi mua sách Đột phá 8+ kì thi THPT QG môn Hóa học

Khi em sở hữu cuốn sách Đột phá 8+ kì thi THPT QG môn Hóa của lasta.com.vn thì sẽ nhận được “cơn mưa quà tặng” cực kì giá trị.

Hệ thống thi thử trực tuyến CCTestVideo bài giảngNhóm hỗ trợ học tập 24/7 trên Facebook.Tài liệu ôn tập cả năm.

Những tiện ích học tập đi kèm này sẽ giúp em tối đa hóa hiệu quả học tập. Nhanh chóng cán mốc kì thi THPT QG với số điểm đáng mơ ước.

Hãy nhanh tay để lại SDT dưới bài viết hoặc nhắn tin theo http://m.me/lasta.com.vn/, lasta.com.vn- đơn vị phát hành sách hàng đầu sẽ tư vấn chi tiết nhất cho các em.