Công thức tổng quát của ancol không no có một nối đôi, đơn chức là?

 • Câu hỏi:

  Công thức tổng quát của ancol không no có một nối đôi, đơn chức là:

  • A.

   CnH2n+2O

  • B.

   CnH2nO

  • C.

   CnH2n-2O

  • D.

   CnH2n+2O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ancol không no 1 nối đôi, đơn chất ⇒ có 1 lk π trong phân tử => CT: CnH2nO

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
101978

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC