Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

 • Câu hỏi:

  Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là 

  • A.

   CnH2n-2O2 (n ≥ 2). 

  • B.

   CnH2nO2 (n ≥ 1). 

  • C.

   CnH2nO2+2 (n ≥ 2). 

  • D.

   CnH2nO2 (n ≥ 2). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
74816

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC