Công thức Unless (If not): Cách dùng và bài tập có đáp án – Hack Não Từ Vựng

Trong các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc Unless được hiểu là một dạng của loại câu điều kiện. Phần lớn công thức Unless sẽ được thấy ở những bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh. Cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu về cấu trúc cũng như cách dùng Unless một cách đầy đủ nhất qua bài viết này nhé.

Định nghĩa về cấu trúc Unless (If not)

Unless được dùng để diễn đạt ý nghĩa mang nội dung phủ định, tức là “không, trừ khi”.

Cấu trúc Unless mang ngữ nghĩa giống với If not, thế nên khi dùng câu điều kiện, cả 2 từ loại này có thể thay thế cho nhau trong câu. Dù Unless thể hiện nghĩa phủ định tuy nhiên nó lại được dùng trong câu khẳng định.

Ví dụ:

 • Please don’t call me unless you want to talk about that problem.

Làm ơn đừng gọi cho tôi trừ khi bạn muốn nói về vấn đề đó.

 • He will be seriously ill unless he stops smoking.

Anh ấy sẽ bị ốm nặng trừ khi anh ta bỏ thuốc lá.

Vị trí của mệnh đề Unless

Khi chúng ta dùng Unless ở câu điều kiện, ta sẽ không cần quan tâm tới vị trí của mệnh đề bên trong câu. Đối với mệnh đề chứa Unless có thể đứng trước hay đứng sau mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • Unless we finish homework today, we will not receive gift from family.

Nếu chúng ta không hoàn thành bài tập về nhà trong hôm nay, chúng ta sẽ không nhận được quà từ gia đình.

 • I will buy a car unless i have money.

Tôi sẽ mua xe trừ khi tôi có tiền.

cấu trúc unless

Cách dùng Unless trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có nhiều cách dùng Unless khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng công thức Unless

1. Sử dụng trong các loại câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1

Ở câu điều kiện loại 1, dùng cấu trúc Unless nhằm thể hiện 1 sự việc có thể xảy ra ở tương lai. Ta có thể dùng cả Unless và If not để thay thế cho nhau.

Cấu trúc:

Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Ví dụ:

 • You will fail the Ielts test unless you study hard.

Bạn sẽ không vượt qua được bài thi Ielts trừ khi bạn học tập chăm chỉ.

 • You will fail the test if you do not study hard.

Bạn sẽ trượt bài kiểm tra nếu bạn không học tập chăm chỉ.

Câu điều kiện loại 2

Ở câu điều kiện loại 2, cấu trúc Unless được sử dụng nhằm thể hiện một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại. Có thể dùng cả Unless và If not thay thế cho nhau.

Cấu trúc:

Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V

Ví dụ:

 • He would not be late for the bus unless he forgot his luggage.

-> He would not be late for the bus if he didn’t forget his luggage.

Anh ta sẽ không bị trễ xe bus nếu anh không để quên hành lý.

cách dùng unless

Câu điều kiện loại 3

Ở câu điều kiện loại 3, cấu trúc với Unless được sử dụng để diễn đạt tình huống đã không xảy ra trong quá khứ. Có thể dùng Unless thay thế cho If not và ngược lại

Cấu trúc:

Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3

Ví dụ:

 • Unless John had walked in the rain yesterday, he would not have been sick.

-> If John had not walk in the rain yesterday, he would not have been sick.

Nếu John không đi bộ dưới cơn mưa vào hôm qua, anh ta đã không bị ốm.

2. Cấu trúc Unless đề xuất một ý kiến

Trong tình huống, ngữ cảnh chúng ta dùng công thức Unless giống như 1 đề xuất hay gợi ý, bạn không được phép sử dụng If… not để thay thế Unless.

Ví dụ:

 • I’ll hang out with my family – unless I’m busy.

Tôi sẽ đi chơi với gia đình của tôi trừ khi tôi bận.

 • I will play football with Adam – unless He invites me.

Tôi sẽ đi chơi đá bóng với Adam – trừ khi anh ấy mời tôi.

Lưu ý: Hãy thêm dấu “-” khi bạn muốn dùng an afterthought (có nghĩa là suy nghĩ lại).

3. Cấu trúc Unless mang tính cảnh báo

Unless được dùng khi các bạn muốn nhấn mạnh hoặc thúc giục 1 hành động nào đó cần phải được thực hiện ngay lập tức để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc.

Trong ngữ cảnh này, bạn có thể dùng If not. Thế nhưng sắc thái biểu đạt sẽ không được bằng Unless.

Ví dụ:

 • Unless Susan hurry, she will go to school late.

Nếu Susan không khẩn trương thì cô ấy sẽ bị đến trường muộn.

 • Unless she has money, she will buy a car.

Nếu cô ấy có tiền cô ấy sẽ mua một chiếc xe.

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Unless

Công thức Unless dùng nhiều trong tiếng Anh giao tiếp, thế nhưng thông thường gây nhiều bẫy khi sử dụng. Dưới đây là những lỗi sử dụng cấu trúc Unless thường gặp

1. Lỗi dùng cấu trúc Unless khi muốn diễn đạt ngữ nghĩa If

Khi muốn trình bày ý nghĩa If, bạn không được dùng Unless

Ví dụ: 

 • I will help her

   if

  my girlfriends can’t make it.

Tôi sẽ giúp cô ấy nếu bạn gái tôi không thể làm nó.

 • I will help her

  unless

  my girlfriends can’t make it. –

  Không được sử dụng

2. Lỗi sử dụng will/would trong mệnh đề chứa Unless

Không dùng will/would trong mệnh đề chứa Unless

Ví dụ: 

 • Unless

  you go to sleep soon, you will be very tired.

Nếu bạn không ngủ sớm, bạn sẽ rất mệt mỏi

 • Unless

  you

  will

  go to sleep soon, you will be very tired. –

  Không được sử dụng

cấu trúc unless trong tiếng anh

3. Lỗi sử dụng Unless trong câu hỏi

Bạn chỉ được dùng If not trong câu hỏi mà không được dùng Unless để thay thế

Ví dụ:

 • What will happen

  if

  I late the train tomorrow?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trễ chuyến tàu ngày mai?

 • What will happen unless I late the train tomorrow? –

  Không được sử dụng

Bài tập viết lại câu với Unless

Dưới đây là những bài tập về cấu trúc Unless. Hãy cùng luyện tập và thực hành để củng cố và vận dụng một cách thành thạo nhé.

Viết lại câu với Unless sao cho nghĩa không đổi

1. If you don’t study harder, you ‘ll fail the next exam.

=> Unless ………………………………………………………………..

2. If he doesn’t practice writing every day, he can’t improve his writing skill.

=> Unless ………………………………………………………………..

3. Unless this man is a driver, he can’t help you move by car.

=> If ………………………………………………………………..

4. Unless you go out more often, you might fall ill.

=> If ………………………………………………………………..

5. If you don’t return this book to the library today, you’ll have to pay a fine.

=> Unless ………………………………………………………………..

6. Unless he cleaned up the car now, his boss could ask him to do this.

=> If …………………………………………………………………

7. Unless they were absent now, they would meet the headmaster.

=> If …………………………………………………………………

8. If I didn’t know the number, I would not ring her up.

=> Unless …………………………………………………………………

9. If my sister didn’t have a terrible headache she wouldn’t be absent from her class.

=> Unless …………………………………………………………………

10. If Peter didn’t study hard, he could not get good marks.

=> Unless ………………………………………………………………..

Đáp án:

1. Unless you study harder, you ‘ll  fail the next exam.

2. Unless he practices writing every day, he can’t improve his writing skill.

3. If this man is not a driver, he can’t help you move by car.

4. If you go out more often, you might fall ill.

5. Unless John returns this book to the library, he’ll have to pay a fine.

6. If he didn’t clean up the car now, his boss could ask him to do this.

7. If they were not absent now, they would meet the headmaster.

8. Unless I knew the number, I would not ring her up.

9. Unless my sister had a terrible headache she wouldn’t be absent from her class.

10. Unless Peter studied hard, he could not get good marks.

Trên đây là bài viết tổng hợp về kiến thức cấu trúc Unless trong tiếng Anh chi tiết nhất. Hãy ôn tập và thực hành thường xuyên để hiểu được cách dùng Unless qua đó có thể dễ dàng vận dụng công thức Unless ở trong bài tập, giao tiếp hàng ngày.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!