CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN

Gọi x là số đợt tự nhân đôi (tự sao)
1. Xác định số ADN con tạo ra
Từ 1 ADN mẹ qua n đợt nhân đôi
⇒∑ADN con=2x⇒∑ADN con=2x

2. Xác định số nu môi trường cung cấp

wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=cong thuc va bai tap ve co che nhan doi adn 1970ghgh

– Số nu của ADN mẹ ban đầu: N
– Số nu của ADN con tạo ra qua x đợt tự sao: N.2x
→ Số nu môi trường cung cấp: N.2x– N = N(2x–1)

3. Xác định số nu từng loại mà môi trường cung cấp

wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=cong thuc va bai tap ve co che nhan doi adn 197015_55_5

Amtcc= A(2x– 1) = Tmtcc
Gmtcc = G(2x – 1) = Xmtcc

4. Xác định ADN con có 2 mạch đơn mới hoàn toàn
– Số ADN con tạo ra: 2x
– Số ADN con có chứa sợi cũ: 2
⇒ ADN con mới HT = 2x– 2

5. Liên kết H2trong nhân đôi ADN

 • Số liên kết H

  2

  bị phá hủy: H.2

  x

   – H = H(2

  x

   – 1)

 •  Số liên kết H2 hình thành: 2

  x

  . H

6. Liên kết hóa trị

wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=cong thuc va bai tap ve co che nhan doi adn 19702hh

 • Số LKHT tạo thành:

 • (N – 2)2x – (N – 2) = (2x – 1).(N – 2)

* Các ví dụ:
Ví dụ 1: Một  gen có 600 Adenin và có tỉ lệ A/G = 2/3. Gen nhân đôi một số đợt, môi trường cung cấp 6300 nu loại G. Hãy xác định:
a) Số đợ tự sao.
b) Số liên kết H2 và số liên kết hóa trị tạo thành.
Giải:
{A=600AG=23⇒{A=T=600G=X=900⇒N=300{A=600AG=23⇒{A=T=600G=X=900⇒N=300
Gmtcc = G.(2x  – 1) = 6300
a) 900.(2x  – 1) ⇒ 2x  = 8 ⇒ x = 3
b) Số liên kết H2 tạo thành: 2x (2A + 3G) = 8.(2.600 + 3.900) = 31200
Ví dụ 2: Một gen dài 3468 A0 và có nucleotit loại A = 20%. Nhân đôi một số lượt, môi trường nội bào đã cung cấp 6120 nu tự do.
a) Xác định số gen con tạo ra.
b) Trong số gen con tạo ra có bao nhiêu gen con mới hoàn thành.
c) Xác định số nu từng loại mà môi trường cung cấp.
Giải:
{ℓ=34680⇒2040A=20%=408=T⇒G=X=612{ℓ=34680⇒2040A=20%=408=T⇒G=X=612
Nmtcc = N.(2x – 1) = 6120
a) N.(2x – 1) = 6120 ⇔ 2x – 1 = 3 ⇔ 2x = 4
b) Số gen con có 2 mạch mới hoàn toàn = 4 – 2 = 2
c) Số nu từng loại mtcc
Amtcc = Tmtcc = A(2x – 1) = 1224
Gmtcc = Xmtcc = G(2x – 1) = 1836

Mọi thông tin chi tiết về ôn thi khối B cũng như du học Y Nga, vui lòng liên hệ:

TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD

Địa chỉ : Biệt thự số 31/32 đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0966 190708 (thầy Giao) 

Website: http://fmgroup.com/

Email: fmeducation@fmgroup.vn