Công thức và cách tính diện tích, chu vi đường tròn lớp 9 hình tròn

Bạn đang tìm kiếm khái niệm, công thức và cách tính diện tích cũng như chu vi đường tròn ( hình tròn ), hãy tham khảo qua bài viết từ Mobitool bên dưới để hiểu rõ hơn (lưu ý các bài tập và câu hỏi mang tính chất tham khảo nâng cao thêm).

công thức tính chu vi đường tròn

Hướng dẫn công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm đầy đủ chi tiết nhất !

Khái niệm Hình tròn, Đường tròn là gì?

Hình tròn là gì?

Hình tròn là hình gồm đường tròn và tập hợp các điểm nằm ở bên trên và bên trong đường tròn đó. Dưới đây là một số khái niệm xoay quanh hình tròn mà bạn cần biết.

hình tròn là gì?

Đường tròn là gì?

Đường tròn tâm O bán kính R là tập hợp tất cả các điểm cách tâm O một khoảng bằng R. Đường tròn tâm O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

đường tròn là gì?

Cách tính chu vi đường tròn (hình tròn)

Dưới đây là cách tính chu vi hình tròn chuẩn theo SGK các em có thể tham khảo qua!

Cách tính chu vi đường tròn (hình tròn)

Chu vi hình tròn là gì?

Chu vi hình tròn là độ dài đường bao quanh hay đường biên giới hạn của đường tròn (chu vi hình tròn bằng độ dài đường tròn). Công thức tính chu vi hình tròng bằng đường kính (2 lần bán kính) nhân với số Pi (3.14). muốn tính chu vi hình tròn bạn hãy tham khảo công thức bên dưới đây !

Công thức tính chu vi đường tròn (hình tròn)

Công thức tính chu vi đường tròn (hình tròn) ta lấy đường kính nhân 3,14 hoặc bán kính nhân 2 rồi nhân 3,14

Công thức tính chu vi hình tròn là:

{\displaystyle C=d\times 3,14}

Hoặc có thể là:

{\displaystyle C=r\times 2\times 3,14}

Trong đó:

  • C là chu vi của hình tròn
  • d là đường kính hình tròn
  • r là bán kính hình tròn
  • 3.14 là số pi

Cách tính diện tích đường tròn (hình tròn)

Diện tích hình tròn là gì? (Diện tích thương được viết tắt là S hoặc DT). Dưới đây sẽ bao gồm định nghĩa, công thức tính và các bài tập ví dụ cơ bản thường gặp nhất trong các bài toán về diện tích hình tròn. Các em có thể tham khảo qua:

Cách tính diện tích đường tròn (hình tròn)

Diện tích đường tròn là gì?

Diện tích hình tròn là phần diện tích nằm bên trong đường tròn. DT hình tròn được nghiên cứu bởi người Hy Lạp cổ đại vào TCN. Người ta đã nhận ra rằng, DT hình tròn tỉ lệ thuận với bình phương bán kính của nó.

Công thức tính diện tích đường tròn (hình tròn)

Công thức tính diện tích hình tròn:

S = Pi x r2

Trong đó:

  • S: là diện tích hình tròn
  • r : Bán kính hình tròn và bằng 1/2 đường kính (d)
  • Pi: Số Pi (~3,141…)

Bài tập tính chu vi, diện tích đường tròn

Tính chu vi hình tròn lớp 5

Diện tích hình tròn có đường kính bằng 20cm là?

Bán kính hình tròn là : 20:2 = 10 cm

Diện tích hình tròn là : 10 x 10 x 3,14 = 314 cm2

Đáp số : 314 cm2

Diện tích hình tròn có đường kính 5 cm là?

Bán kính hình tròn là : 5:2 = 2,5 cm

Diện tích hình tròn là : 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 cm2

Đáp số : 19,625 cm2

Đánh Giá Công thức và cách tính diện tích,

Đánh Giá – 9.5

9.5

100

Hướng dẫn Công thức và cách tính diện tích đầy đủ chi tiết !

User Rating:

Be the first one !