Công thức xác định số nguyên tử trong hợp chất hữu cơ hay nhất – Hóa học lớp 11

Với công thức xác định số nguyên tử trong hợp chất hữu cơ Hóa học lớp 11 chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng nhớ toàn bộ các công thức xác định số nguyên tử trong hợp chất hữu cơ từ đó biết cách làm bài tập Hóa học 11. Mời các bạn đón xem:

Công thức xác định số nguyên tử trong hợp chất hữu cơ hay nhất – Hóa học lớp 11

Có nhiều bài toán hữu cơ đã cho ta biết đặc điểm về cấu tạo phân tử của chất như: nhóm chức, mạch no, hay không no, …tức là ta đã xác định được dạng công thức phân tử tổng quát. Từ đó, ta chỉ cần xác định số nguyên tử của 1 nguyên tố (thường là C) là đã xác định được công thức phân tử. Bài viết dưới đây, nếu một số cách tính số nguyên tử trong hợp chất hữu cơ.

1. Công thức xác định số nguyên tử trong hợp chất hữu cơ

* Dựa vào thành phần % khối lượng các nguyên tố

– Giả sử chất hữu cơ có công thức phân tử dạng  CxHyOz

Ta có tỉ lệ:

M100=12.x%C=1.y%H=16.z%O⇒x=M.%C12.100; y=M.%H1.100; z=M.%O16.100

* Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm cháy

 CxHyOz + x+y4–z2O2 → xCO2 + y2H2O    1mol                                                x mol     y2molnA                                                     nCO2       nH2O

  ⇒x=nCO2nA; y=2nH2OnA    

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Phân tích nguyên tố 1 hợp chất hữu cơ A cho kết quả: 70,97 % C , 10,15 % H còn lại là O . Biết hợp chất A có phân tử khối là 340 đvC. Xác định số nguyên tử C có trong công thức phân tử của A là:

A. 15

B. 18

C. 20

D. 22

Hướng dẫn

Đặt công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A là CxHyOz 

Ta có:

340100=12x%C⇒340100=12×70,97⇒x=20

Đáp án C

Câu 2: Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %mC = 54,54% ; %mH = 9,09% còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

A. C5H12O   

B. C2H4O   

C. C3H4O3   

D. C4H8O2.

Hướng dẫn

Gọi công thức phân tử là: CxHyOz

MX = 88

%mO = 100%-54,54%-9,09%=36,37%

x=M.%C12.100=88.54.5412.100=4y=M.%H1.100=88.9,091.100=8z=M.%O16.100=88.36,3716.100=2

⇒ Công thức phân tử của X: C4H8O2

Đáp án D

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X có dạng CnH2n+2 thu được 6,72 lít khí CO2 và m gam nước. Công thức phân tử của X là:

A. CH4

B. C2H6

C. C3H8

D. C4H10

Hướng dẫn

nCO2=0,3mol⇒n=nCO2nX=3

Vậy công thức phân tử của X là C3H8

Đáp án C

Xem thêm tổng hợp công thức môn Hóa học lớp 11 đầy đủ và chi tiết khác:

Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 11 Chương 5 Hiđrocacbon no

Bài tập tổng hợp về Xicloankan và cách giải

Phản ứng đốt cháy ankan và cách giải bài tập

Phản ứng tách ankan và cách giải bài tập

Phản ứng thế của ankan và cách giải bài tập