Công ty (Company) là gì? Phân loại công ty nói chung

Đơn vị (tiếng Anh: Company) mang thể mang những tên gọi khác nhau như tổ hợp (corporation), hãng (firm), tập đoàn (group), doanh nghiệp hay xí nghiệp (enterprise), nhà máy (factory) hoặc tổ chức (organization)…

Công ty (Company) là gì? Phân loại công ty nói chung - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: business-standard.com)

Đơn vị

Khái niệm

Đơn vị trong tiếng Anh là Company.

Đơn vị là chủ thể (subject) tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Theo Perter Drucker, thuật ngữ “kinh doanh” (Business) còn mang nghĩa “khai thác” (Eploitation). Kinh doanh là những hoạt động theo đuổi lợi nhuận.

Tương tự, bản thân thuật ngữ kinh doanh đã bao gồm những hoạt động thuộc nhiều ngành nghề như: tìm kiếm thăm dò, khai thác (vật liệu, năng lượng), sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp), lưu thông phân phối, tiêu thụ sản phẩm (gọi chung là thương nghiệp).

Với quan niệm đó, nếu nói “trong sản xuất và kinh doanh” thì sẽ là chưa chuẩn xác bởi vì bản thân sản xuất cũng là một khâu của kinh doanh.

Trong kinh doanh, mỗi tổ chức đương nhiên mang chủ sở hữu (owner). Trái lại, một chủ sở hữu mang thể mang nhiều tổ chức hay xí nghiệp khác nhau, ở những ngành nghề khác nhau (chủ sở hữu tổ chức mang thể tuyển tổng giám đốc hay người quản lí tổ chức thay mình bằng quan hệ hợp đồng thoả thuận).

Phân loại tổ chức nói chung

Mang thể tóm tắt một vài cách phân loại phổ biến sau:

Theo ngành nghề hoạt động, thường mang những loại:

– Đơn vị thương nghiệp/thương nghiệp,

– Đơn vị vận tải,

–  Đơn vị công nghiệp,

– Đơn vị tài chính, nhà băng,

– Đơn vị bảo hiểm.

Theo chế độ sở hữu, mang những loại:

– Đơn vị nhà nước,

– Đơn vị tư nhân.

Nói chung, tổ chức tư nhân ở những nước thường phổ biến và chiếm tỉ trọng to trong nền kinh tế. Nhà nước thường chỉ nắm khoảng 25% hoạt động kinh tế quốc dân.

Theo phạm vi kiểm soát hay tư cách pháp nhân, mang:

– Đơn vị nội địa,

– Đơn vị nước ngoài,

– Đơn vị hỗn hợp…

Theo tính chất giao dịch, thường mang:

– Đơn vị môi giới,

–  Đơn vị đại lí,

– Đơn vị bán lẻ,

– Đơn vị bán lẻ…

Theo phân định trách nhiệm, mang:

– Đơn vị trách nhiệm hữu hạn. Những thành viên chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn đóng góp của mình.

– Đơn vị trách nhiệm vô hạn. Một số ít thành viên chính còn phải chịu trách nhiệm về những tài sản khác ngoài phần vốn đóng góp của mình.

Trong số những loại tổ chức nói trên, mang cả những tổ chức trong nước và những tổ chức nước ngoài. Sự xuất hiện của những tổ chức nước ngoài là điều thế tất của việc mở cửa quốc tế.

Cùng với quá trình phát triển quốc tế, sự phát triển của tổ chức nước ngoài thể hiện ở số lượng và quy mô, đồng thời cũng là nội dung quan tâm của Marketing quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Marketing quốc tế, NXB Lao động – Xã hội)