Công Ty Thương Mại Xuất Khẩu (Export Trading Company Là Gì Trong Tiếng Việt?

Doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp là gì?

Doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp là doanh nghiệp chuyên kinh doanh về những loại hình nhà cung cấp cho khách hàng. Những loại hình nhà cung cấp mà doanh nghiệp này kinh doanh mang thể là du lịch, thể thao, vận tải,… Doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp mang thể tồn tại dưới dạng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp cổ phần.

Bạn đang xem: Trading company là gì

Bạn đang xem: Trading company là gì

Sở hữu thể hiểu cách thức hoạt động của doanh nghiệp này là thương nghiệp nhà cung cấp còn loại hình doanh nghiệp vẫn là những loại hình theo quy định của luật doanh nghiệp.

Nếu chủ sở hữu muốn thêm chữ thương nghiệp nhà cung cấp vào tên doanh nghiệp thì yêu cầu trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải liên quan tới thương nghiệp, nếu ko thì sẽ ko được cấp giấy phép hoạt động:

Doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp viết theo tiếng anh là Trade and sevice company, khái niệm về doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp trong tiếng anh như sau:

Trade and service company is company specializing in trading of service For customers. The types of services that this company trades in may be tourism, sports,transportation,.. trade and service company may exist as a limited liability company or a join stock company.

It can be understood that the way that this company operstes is to trade services and the type of company is still the types presscribed by enterprise law.

If the owner wants to add a trade name for the service to the company nam, its is mandatory that the business line of the company must be related to the trade, otherwise the lincense will not be issued

**

Loại hình doanh nghiệp khác tương ứng doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp tiếng anh là gì?

Một số loại hình doanh nghiệp khác tương ứng doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp tiếng anh như:

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn thương nghiệp nhà cung cấp kỹ thuật theo tiếng anh là: Technology service trading company limited. Viết tắt là Technology service trading co.,ltd

Doanh nghiệp cổ phần thương nghiệp nhà cung cấp vận tải theo tiếng anh là: trading and services Trasportation join stock company

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên: One member limited liability company.

Xem thêm: Ngọc Bổ Trợ Pantheon – Cách Lên Đồ Và Bảng Ngọc Pantheon Mùa 11

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn thương nghiệp nhà cung cấp xuất khẩu: Import export service trading company limited

Ví dụ cụm từ sử dụng doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp tiếng Anh viết như thế nào?

Cụm từ sử dụng doanh nghiệp trách nhiệm trong tiếng anh được viết như sau:

Một số cụm từ sử dụng doanh nghiệp thương nghiệp nhà cung cấp trong tiếng anh đươc viết như sau:

+ Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nghĩa tiếng anh là LTD. hay LLC. Là viết tắt của Limited Liability company, tiêu dùng để chỉ loại hình doanh nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ.English limited liability company is LTD. or LLC. Abbreviation of Limited Liability company, which refers to the type of small and medium business company.

+ Tên doanh nghiệp tiếng anh mang ý nghĩa gì?

Dịch sang tiếng Anh là: What does the English company name mean?

+ Tên doanh nghiệp là thương hiệu của doanh nghiệp lúc thực hiện những hoạt động kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp thường xuyên giao dịch với những đối tác nước ngoài muốn đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế thì việc mang một chiếc tên doanh nghiệp bằng tiếng anh là rất cần thiết.

A company name is a trademark of an enterprise when conducting business activities. For companies often dealing with foreign partners who want to bring their products to international markets, it is necessary to have a business name in English.

+ Doanh nghiệp cổ phần tên tiếng Anh được dịch sang tiếng Anh là: Joint stock company English name

Doanh nghiệp cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà theo đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và những cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

A joint stock company is a type of company in which the charter capital is divided into equal parts and the shareholders are only responsible within the amount of capital contributed to the business.