cooling tiếng Anh là gì?

cooling tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cooling trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ cooling tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm cooling tiếng Anh
cooling
(phát âm sở hữu thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cooling

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: cooling tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

cooling tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ cooling trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ cooling tiếng Anh tức là gì.

cool /ku:l/

* tính từ
– mát mẻ, mát; tương đối lạnh, nguội
=it’s getting cool+ trời trở mát
=to leave one’s soup to get cool+ để xúp nguội bớt
– trầm tĩnh, trầm tĩnh, tĩnh tâm
=to keep cool; to keep a cool head+ giữ tĩnh tâm, trầm tĩnh
– lãn đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, ko sốt sắng, ko nhiệt tình, ko mặn mà, ko đằm thắm
=to be cool toward someone+ lãnh đạm với người nào
=to give someone a cool reception+ tiếp đãi người nào nhạt nhẽo
– trơ tráo, mặt dày, ko biết xấu hổ, ko biết ngượng
=I call that cool!+ tớ cho thế là mặt dày
=a cool hand (card, customer, fish)+ thằng cha trơ tráo, thằng cha ko biết xấu hổ
– (thông tục) tròn, gọn (một số tiền)
=it cost me a cool thousand+ tớ phải giả đứt đi tròn một nghìn đồng
!as cool as a cucumber
– tĩnh tâm, ko hề nao núng

* danh từ
– khí mát
=the cool of the evening+ khí mát buổi chiều
– chỗ mát mẻ

* động từ
– làm mát, làm nguội, trở mát, nguội đi
– làm mát, làm giảm (nhiệt tình…); nguôi đi
=to cool one’s anger+ nguôi giận
=to cool one’s enthusian+ giảm nhiệt tình
!to cool down
– nguôi đi, tĩnh tâm lại
!to cool off
– nguội lạnh đi, giảm đi (nhiệt tình)
!to cool one’s heels
– (xem) heel

Thuật ngữ liên quan tới cooling

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cooling trong tiếng Anh

cooling sở hữu tức là: cool /ku:l/* tính từ- mát mẻ, mát; tương đối lạnh, nguội=it’s getting cool+ trời trở mát=to leave one’s soup to get cool+ để xúp nguội bớt- trầm tĩnh, trầm tĩnh, tĩnh tâm=to keep cool; to keep a cool head+ giữ tĩnh tâm, điềm tĩnh- lãn đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, ko sốt sắng, ko nhiệt tình, ko mặn mà, ko đằm thắm=to be cool toward someone+ lãnh đạm với người nào=to give someone a cool reception+ tiếp đãi người nào nhạt nhẽo- trơ tráo, mặt dày, ko biết xấu hổ, ko biết ngượng=I call that cool!+ tớ cho thế là mặt dày=a cool hand (card, customer, fish)+ thằng cha trơ tráo, thằng cha ko biết xấu hổ- (thông tục) tròn, gọn (một số tiền)=it cost me a cool thousand+ tớ phải giả đứt đi tròn một nghìn đồng!as cool as a cucumber- tĩnh tâm, ko hề nao núng* danh từ- khí mát=the cool of the evening+ khí mát buổi chiều- chỗ mát mẻ* động từ- làm mát, làm nguội, trở mát, nguội đi- làm mát, làm giảm (nhiệt tình…); nguôi đi=to cool one’s anger+ nguôi giận=to cool one’s enthusian+ giảm nhiệt tình!to cool down- nguôi đi, tĩnh tâm lại!to cool off- nguội lạnh đi, giảm đi (nhiệt tình)!to cool one’s heels- (xem) heel

Đây là cách sử dụng cooling tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cooling tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

cool /ku:l/* tính từ- mát mẻ tiếng Anh là gì?
mát tiếng Anh là gì?
tương đối lạnh tiếng Anh là gì?
nguội=it’s getting cool+ trời trở mát=to leave one’s soup to get cool+ để xúp nguội bớt- trầm tĩnh tiếng Anh là gì?
trầm tĩnh tiếng Anh là gì?
tĩnh tâm=to keep cool tiếng Anh là gì?
to keep a cool head+ giữ tĩnh tâm tiếng Anh là gì?
điềm tĩnh- lãn đạm tiếng Anh là gì?
nhạt nhẽo tiếng Anh là gì?
thờ ơ tiếng Anh là gì?
ko sốt sắng tiếng Anh là gì?
ko nhiệt tình tiếng Anh là gì?
ko mặn mà tiếng Anh là gì?
ko đằm thắm=to be cool toward someone+ lãnh đạm với người nào=to give someone a cool reception+ tiếp đãi người nào nhạt nhẽo- trơ tráo tiếng Anh là gì?
mặt dày tiếng Anh là gì?
ko biết xấu hổ tiếng Anh là gì?
ko biết ngượng=I call that cool!+ tớ cho thế là mặt dày=a cool hand (card tiếng Anh là gì?
customer tiếng Anh là gì?
fish)+ thằng cha trơ tráo tiếng Anh là gì?
thằng cha ko biết xấu hổ- (thông tục) tròn tiếng Anh là gì?
gọn (một số tiền)=it cost me a cool thousand+ tớ phải giả đứt đi tròn một nghìn đồng!as cool as a cucumber- tĩnh tâm tiếng Anh là gì?
ko hề nao núng* danh từ- khí mát=the cool of the evening+ khí mát buổi chiều- chỗ mát mẻ* động từ- làm mát tiếng Anh là gì?
làm nguội tiếng Anh là gì?
trở mát tiếng Anh là gì?
nguội đi- làm mát tiếng Anh là gì?
làm giảm (nhiệt tình…) tiếng Anh là gì?
nguôi đi=to cool one’s anger+ nguôi giận=to cool one’s enthusian+ giảm nhiệt tình!to cool down- nguôi đi tiếng Anh là gì?
tĩnh tâm lại!to cool off- nguội lạnh đi tiếng Anh là gì?
giảm đi (nhiệt tình)!to cool one’s heels- (xem) heel

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì