Corporate Culture Là Gì – Quản Lý Văn Hoá Doanh Nghiệp – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

*********

Occupational health và safety management systems – Requirements ISO 45001:2018 _ Mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị Đáng tin cậy và an toàn và Thể chất công việc và nghề nghiệp và việc làm – Những ý kiến đề nghị đề nghị ISO 45001:2018

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường–Những Yêu Cầu Và Hướng Dẫn Sử Dụng _ Environmental Management Systems-Requirements With Guidance For Use

QUẢN LÝ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – MANAGING CORPORATE CULTURE Chính do văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của một tổ chức rất có tác dụng chức năng/khiến cho một ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến biện pháp hành động của tất cả toàn diện những nhân viên cấp dưới cấp bên dưới, chúng rất có tác dụng làm ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến năng lực của một doanh nghiệp đổi thay định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Một vụ việc nếu với một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm mạnh mẽ là một trong giữa những sự đổi thay trong sứ mệnh/nhiệm vụ, phương châm, chiến lược, cơ chế hoặc không còn tác dụng thành công nếu nó là đối lập với văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm được chấp thuận đồng ý của doanh nghiệp. Văn hóa C.ty có Xu thế mạnh mẽ để chống lại sự đổi thay vì lý do thực sự/riêng của chính mình nó so với sự sinh tồn thường nhờ vào bảo tồn mối quan hệ không đổi thay và những hình thái/vẻ bên ngoài/kiểu dánh biện pháp hành động. Ví dụ, khi Robert Nardelli đã trở thành giám đốc điều hành quản lý và quản lý điều hành tại Home Depot vào lúc thời điểm 2000, ông đã đổi thay chiến lược của doanh nghiệp để cách tân và phát triển kinh doanh thương mại kinh tế thỏa mãn nhu cầu bài bản và chuyên nghiệp nhỏ dại dại của doanh nghiệp (bán mặt hàng cho những nhà thầu thiết kế và xây dựng) trải qua những vụ mua lại và khiến cho những kinh doanh thương mại kinh tế tiểu thương nhỏ lẻ lẻ trưởng thành và cứng cáp và trưởng thành đem về lợi nhuận. Ông đã nỗ lực để thay thế thế văn hoá cộng tác kinh doanh thương mại kinh tế không chính thức cũ bằng một văn hoá quân đội/quân sự chiến lược kế hoạch tính năng. Trước khi Nardelli đến, hầu như những nhà quản trị showroom đã có khá nhiều những đặt ra ra quyết định của bản thân mình nhờ vào kiến ​​thức thành viên của bản thân mình về những sở thích của quý khách của bản thân mình. Do Nardelli chỉ huy, họ đã thiết kế thay thế lợi nhuận và những phương châm lợi nhuận hàng tuần. Những quản trị hoạt động và sinh hoạt kém/kém tính năng đã làm nên ý kiến đề nghị đề nghị rời khỏi doanh nghiệp. Những đội ngũ nặng nề trước đó gồm những nhân viên cấp dưới cấp bên dưới toàn thời khắc đã được thay thế bằng bán thời khắc giá cả tương đối rẻ hơn. Trong “văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm lo ngại” này, ý thức giảm và điểm số hài lòng quý khách của Home Depot rơi xuống điểm đặt đặt sau cuối giữa những nhà tiểu thương nhỏ lẻ lẻ to của Nước nhà Đất nước Hoa Kỳ. Đến trong thời điểm 2007, Nardelli đã làm nên ý kiến đề nghị đề nghị rời khỏi doanh nghiệp. Bài Viết: Corporate culture là gì Because an organization’s culture can exert a powerful influence on the behavior of all employees, it can strongly affect a company’s ability to shift its strategic direction. A problem for a strong culture is that a change in mission, objectives, strategies, or policies is not likely to be successful if it is in opposition to the accepted culture of the company. Corporate culture has a strong tendency to resist change because its very reason for existence often rests on preserving stable relationships và patterns of behavior. For example, when Robert Nardelli became CEO at Home Depot in 2000, he changed the corporate strategy to growing the company’s small professional supply business (sales to building contractors) through acquisitions và making the mature retail business cost-effective. He attempted to replace the old informal entrepreneurial collaborative culture with one of military efficiency. Before Nardelli’s arrival, most store managers had based their decisions upon their personal knowledge of their customers’ preferences. Under Nardelli, they were instead given weekly sales và profit targets. Underperforming managers were asked to leave the company. The once-heavy ranks of full-time employees were replaced with cheaper part-timers. In this “culture of fear,” morale fell và Home Depot’s customer satisfaction score dropped to last place among major U.S. retailers. By 2007, Nardelli was asked to leave the company. Không tồn ở một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty tốt nhất. Một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm tối ưu là một trong giữa những 1 trong các các trợ giúp tốt nhất cho những nhiệm vụ và chiến lược của doanh nghiệp mà nó là một trong giữa những phần. Điều này có nghĩa rằng văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty nên trợ giúp cho chiến lược. Trừ khi chiến lược tuyệt đối hợp lý và phải chăng với văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm, bất cứ đổi thay đáng chăm chú trong chiến lược nên được theo sau bởi một sự đổi thay về văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của tổ chức triển khai thi công. Dù cho văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty rất có tác dụng được đổi thay, nó thông thường sẽ có thể mất một thời gian dài, và nó yên cầu nhiều nỗ lực. Tại Home Depot, ví dụ, CEO Nardelli đã nỗ lực để thay thế đổi văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty bằng giải pháp thuê/tuyển dụng những người dân dân cũ/cựu binh sỹ của GE như chính ông ta vào những điểm đặt đặt quản trị hạng sang, thuê cán bộ ngoài quân đội làm những quản trị showroom, và thiết kế và xây dựng một kết cấu mệnh lệnh từ trên xuống. There is no one best corporate culture. An optimal culture is one that best supports the mission và strategy of the company of which it is a part. This means that corporate culture should tư vấn the strategy. Unless strategy is in complete agreement with the culture, any significant change in strategy should be followed by a modification of the organization’s culture. Although corporate culture can be changed, it may often take a long time, và it requires much effort. At Home Depot, for example, CEO Nardelli attempted to change the corporate culture by hiring GE veterans like himself into top management positions, hiring ex-military officers as store managers, và instituting a top-down command structure. Một việc làm quan trọng của quản trị ảnh hưởng tác động tới sự việc quản trị văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty. Khi làm như vậy, quản trị phải đánh giá và nhận định những gì một đổi thay cụ thể trong chiến lược có ý nghĩa quan trọng so với văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty, đánh giá và nhận định xem một sự đổi thay về văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm là rất rất cần thiết, và đặt ra ra quyết định có một nỗ lực để thay thế đổi văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm là Ngân sách chi tiêu Ngân sách chi tiêu có khả năng. A key job of management involves managing corporate culture. In doing so, management must evaluate what a particular change in strategy means to the corporate culture, assess whether a change in culture is needed, và decide whether an attempt to change the culture is worth the likely costs. Nhận định và đánh giá và đánh giá và nhận định năng lực tương thích chiến lược- văn hoá – Assessing Strategy-Culture Compatibility Khi thiết kế một chiến lược mới, một doanh nghiệp nên dành thời khắc để đánh giá và nhận định năng lực tương thích chiến lược – văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm. cân nhắc những khúc mắc về sau ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của doanh nghiệp: When implementing a new strategy, a company should take the time to assess strategy-culture compatibility. Consider the following questions regarding a corporation’s culture: 1. Chiến lược được lời khuyên hợp lý và phải chăng/tương thích với văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm hiện tại của doanh nghiệp? Nếu có, thao tác làm việc hăng say/tích cực và lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh ở múc độ cực tốt. Buộc/kết nối đổi thay tổ chức triển khai thi công vào văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của doanh nghiệp bằng giải pháp cam kết giải pháp chiến lược mới sẽ đã sở hữu/triển khai xong xong nhiệm vụ/sứ mệnh tốt nhất hơn so với những chiến lược hiện tại thiết kế. Nếu không . . Xem Ngay: Analog Và Digital Là Gì – Analog Và Digital Khác Nhau Ra Sao Is the proposed strategy compatible with the company’s current culture? If yes, full steam ahead. Tie organizational changes into the company’s culture by identifying how the new strategy will achieve the mission better than the current strategy does. If not . . 2. Văn hóa rất có tác dụng dễ dàng và đơn giản được biên tập để giúp cho nó hợp lý và phải chăng hơn với chiến lược mới? Nếu có, chuyển dời về phần viền trước một giải pháp cảnh giác bằng giải pháp trình làng hàng loạt các hoạt động sinh hoạt hoạt động và sinh hoạt đổi thay văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm như đổi thay nhỏ dại dại về kết cấu, các hoạt động sinh hoạt hoạt động và sinh hoạt đào tạo và huấn luyện và huấn luyện và giảng dạy và cách tân và phát triển, và / hoặc thuê những nhà quản trị mới, những người dân dân hợp lý và phải chăng hơn với chiến lược mới. Khi quản trị cấp cao của Procter & Gamble đã đặt ra ra quyết định thiết kế một chiến lược nhằm mục tiêu mục tiêu giảm giá trị, ví dụ, nó thiết kế một số trong những giữa những đổi thay theo giải pháp thực trạng/vấn đề thực trạng đã được thiết kế, nhưng nó đã không loại trừ mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị tên thương hiệu của tôi. Văn hóa đã thích nghi với những đổi thay này trong 1 trong các trong thời hạn và hiệu suất tăng thêm. Nếu không . . . Can the culture be easily modified to make it more compatible with the new strategy? If yes, move forward carefully by introducing a set of culture-changing activities such as minor structural modifications, training và development activities, và/or hiring new managers who are more compatible with the new strategy. When Procter & Gamble’s top management decided to implement a strategy aimed at reducing costs, for example, it made some changes in how things were done, but it did not eliminate its brand-management system. The culture adapted to these modifications over a couple years và productivity increased. If not . . . 3. Quản lý có chuẩn bị sẵn sàng sẵn sàng và có khả năng làm đổi thay tổ chức triển khai thi công to và chấp thuận đồng ý sự chậm trễ rất có tác dụng xảy ra và một khả nân tăng về Ngân sách chi tiêu? Nếu có, quản trị bao quanh/khắp văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm bằng giải pháp tùy chỉnh thiết lập thiết lập cấu hình một đơn vị chức năng tác dụng kết cấu mới để thiết kế những chiến lược mới. Tại General Motors, ví dụ, quản trị cấp cao nhận ra doanh nghiệp phải thiết kế một số trong những giữa những đổi thay triệt để tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu hơn. Chính do kết cấu, văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm, và những sách vở và giấy tờ giấy tờ thủ tục hiện tại là rất linh hoạt, quản trị đặt ra ra quyết định thiết kế và xây dựng một đơn vị chức năng tác dụng Saturn tuyệt đối mới (đơn vị chức năng tác dụng mới thứ nhất của GM từ thời khắc năm 1918) để thiết kế và xây dựng/làm nên xe hơi mới của chính mình nó. Trong hợp tác và ký kết và ký cam kết với United Tự động hóa hóa Workers, một thỏa ước lao động tuyệt đối mới được cách tân và phát triển, nhờ vào những đặt ra ra quyết định đã sở hữu sự đồng thuận. Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới được lựa chọn cảnh giác nhận 100-750 giờ đào tạo và huấn luyện và huấn luyện và giảng dạy, và một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm tuyệt đối mới được thiết kế và xây dựng, từng mảnh. Nếu không . .. Is management willing và able to make major organizational changes và accept probable delays và a likely increase in costs? If yes, manage around the culture by establishing a new structural unit to implement the new strategy. At General Motors, for example, top management realized the company had to make some radical changes to be more competitive. Because the current structure, culture, và procedures were very inflexible, management decided to establish a completely new Saturn division (GM’s first new division since 1918) to build its new tự động hóa hóa. In cooperation with the United Tự động hóa hóa Workers, an entirely new labor agreement was developed, based on decisions reached by consensus. Carefully selected employees received from 100 to 750 hours of training, và a whole new culture was built, piece by piece. If not . . . 4. Quản lý vẫn cam kết thiết kế chiến lược? Nếu có, tìm một đối tác kết nối kinh doanh thương mại hoặc Hợp Đồng với một doanh nghiệp khác để thiết kế chiến lược. Nếu không, thiết kế và xây dựng một chiến lược khác. Xem Ngay: Dhcp Relay Agent Là Gì – Dhcp Server Và Dhcp Relay Agent Is management still committed to implementing the strategy? If yes, find a joint-venture partner or contract with another company to carry out the strategy. If not, formulate a different strategy. Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

OCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> QUẢN LÝ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – MANAGING CORPORATE CULTUREQUẢN LÝ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – MANAGING CORPORATE CULTURE Chính do văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của một tổ chức rất có tác dụng chức năng/khiến cho một ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến biện pháp hành động của tất cả toàn diện những nhân viên cấp dưới cấp bên dưới, chúng rất có tác dụng làm ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến năng lực của một doanh nghiệp đổi thay định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Một vụ việc nếu với một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm mạnh mẽ là một trong giữa những sự đổi thay trong sứ mệnh/nhiệm vụ, phương châm, chiến lược, cơ chế hoặc không còn tác dụng thành công nếu nó là đối lập với văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm được chấp thuận đồng ý của doanh nghiệp. Văn hóa C.ty có Xu thế mạnh mẽ để chống lại sự đổi thay vì lý do thực sự/riêng của chính mình nó so với sự sinh tồn thường nhờ vào bảo tồn mối quan hệ không đổi thay và những hình thái/vẻ bên ngoài/kiểu dánh biện pháp hành động. Ví dụ, khi Robert Nardelli đã trở thành giám đốc điều hành quản lý và quản lý điều hành tại Home Depot vào lúc thời điểm 2000, ông đã đổi thay chiến lược của doanh nghiệp để cách tân và phát triển kinh doanh thương mại kinh tế thỏa mãn nhu cầu bài bản và chuyên nghiệp nhỏ dại dại của doanh nghiệp (bán mặt hàng cho những nhà thầu thiết kế và xây dựng) trải qua những vụ mua lại và khiến cho những kinh doanh thương mại kinh tế tiểu thương nhỏ lẻ lẻ trưởng thành và cứng cáp và trưởng thành đem về lợi nhuận. Ông đã nỗ lực để thay thế thế văn hoá cộng tác kinh doanh thương mại kinh tế không chính thức cũ bằng một văn hoá quân đội/quân sự chiến lược kế hoạch tính năng. Trước khi Nardelli đến, hầu như những nhà quản trị showroom đã có khá nhiều những đặt ra ra quyết định của bản thân mình nhờ vào kiến ​​thức thành viên của bản thân mình về những sở thích của quý khách của bản thân mình. Do Nardelli chỉ huy, họ đã thiết kế thay thế lợi nhuận và những phương châm lợi nhuận hàng tuần. Những quản trị hoạt động và sinh hoạt kém/kém tính năng đã làm nên ý kiến đề nghị đề nghị rời khỏi doanh nghiệp. Những đội ngũ nặng nề trước đó gồm những nhân viên cấp dưới cấp bên dưới toàn thời khắc đã được thay thế bằng bán thời khắc giá cả tương đối rẻ hơn. Trong “văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm lo ngại” này, ý thức giảm và điểm số hài lòng quý khách của Home Depot rơi xuống điểm đặt đặt sau cuối giữa những nhà tiểu thương nhỏ lẻ lẻ to của Nước nhà Đất nước Hoa Kỳ. Đến trong thời điểm 2007, Nardelli đã làm nên ý kiến đề nghị đề nghị rời khỏi doanh nghiệp. Bài Viết: Corporate culture là gì Because an organization’s culture can exert a powerful influence on the behavior of all employees, it can strongly affect a company’s ability to shift its strategic direction. A problem for a strong culture is that a change in mission, objectives, strategies, or policies is not likely to be successful if it is in opposition to the accepted culture of the company. Corporate culture has a strong tendency to resist change because its very reason for existence often rests on preserving stable relationships và patterns of behavior. For example, when Robert Nardelli became CEO at Home Depot in 2000, he changed the corporate strategy to growing the company’s small professional supply business (sales to building contractors) through acquisitions và making the mature retail business cost-effective. He attempted to replace the old informal entrepreneurial collaborative culture with one of military efficiency. Before Nardelli’s arrival, most store managers had based their decisions upon their personal knowledge of their customers’ preferences. Under Nardelli, they were instead given weekly sales và profit targets. Underperforming managers were asked to leave the company. The once-heavy ranks of full-time employees were replaced with cheaper part-timers. In this “culture of fear,” morale fell và Home Depot’s customer satisfaction score dropped to last place among major U.S. retailers. By 2007, Nardelli was asked to leave the company. Không tồn ở một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty tốt nhất. Một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm tối ưu là một trong giữa những 1 trong các các trợ giúp tốt nhất cho những nhiệm vụ và chiến lược của doanh nghiệp mà nó là một trong giữa những phần. Điều này có nghĩa rằng văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty nên trợ giúp cho chiến lược. Trừ khi chiến lược tuyệt đối hợp lý và phải chăng với văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm, bất cứ đổi thay đáng chăm chú trong chiến lược nên được theo sau bởi một sự đổi thay về văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của tổ chức triển khai thi công. Dù cho văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty rất có tác dụng được đổi thay, nó thông thường sẽ có thể mất một thời gian dài, và nó yên cầu nhiều nỗ lực. Tại Home Depot, ví dụ, CEO Nardelli đã nỗ lực để thay thế đổi văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty bằng giải pháp thuê/tuyển dụng những người dân dân cũ/cựu binh sỹ của GE như chính ông ta vào những điểm đặt đặt quản trị hạng sang, thuê cán bộ ngoài quân đội làm những quản trị showroom, và thiết kế và xây dựng một kết cấu mệnh lệnh từ trên xuống. There is no one best corporate culture. An optimal culture is one that best supports the mission và strategy of the company of which it is a part. This means that corporate culture should tư vấn the strategy. Unless strategy is in complete agreement with the culture, any significant change in strategy should be followed by a modification of the organization’s culture. Although corporate culture can be changed, it may often take a long time, và it requires much effort. At Home Depot, for example, CEO Nardelli attempted to change the corporate culture by hiring GE veterans like himself into top management positions, hiring ex-military officers as store managers, và instituting a top-down command structure. Một việc làm quan trọng của quản trị ảnh hưởng tác động tới sự việc quản trị văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty. Khi làm như vậy, quản trị phải đánh giá và nhận định những gì một đổi thay cụ thể trong chiến lược có ý nghĩa quan trọng so với văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm C.ty, đánh giá và nhận định xem một sự đổi thay về văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm là rất rất cần thiết, và đặt ra ra quyết định có một nỗ lực để thay thế đổi văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm là Ngân sách chi tiêu Ngân sách chi tiêu có khả năng. A key job of management involves managing corporate culture. In doing so, management must evaluate what a particular change in strategy means to the corporate culture, assess whether a change in culture is needed, và decide whether an attempt to change the culture is worth the likely costs.Khi thiết kế một chiến lược mới, một doanh nghiệp nên dành thời khắc để đánh giá và nhận định năng lực tương thích chiến lược – văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm. cân nhắc những khúc mắc về sau ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của doanh nghiệp: When implementing a new strategy, a company should take the time to assess strategy-culture compatibility. Consider the following questions regarding a corporation’s culture:Nếu có, thao tác làm việc hăng say/tích cực và lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh ở múc độ cực tốt. Buộc/kết nối đổi thay tổ chức triển khai thi công vào văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm của doanh nghiệp bằng giải pháp cam kết giải pháp chiến lược mới sẽ đã sở hữu/triển khai xong xong nhiệm vụ/sứ mệnh tốt nhất hơn so với những chiến lược hiện tại thiết kế. Nếu không . . Xem Ngay: Analog Và Digital Là Gì – Analog Và Digital Khác Nhau Ra SaoIf yes, full steam ahead. Tie organizational changes into the company’s culture by identifying how the new strategy will achieve the mission better than the current strategy does. If not . .Nếu có, chuyển dời về phần viền trước một giải pháp cảnh giác bằng giải pháp trình làng hàng loạt các hoạt động sinh hoạt hoạt động và sinh hoạt đổi thay văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm như đổi thay nhỏ dại dại về kết cấu, các hoạt động sinh hoạt hoạt động và sinh hoạt đào tạo và huấn luyện và huấn luyện và giảng dạy và cách tân và phát triển, và / hoặc thuê những nhà quản trị mới, những người dân dân hợp lý và phải chăng hơn với chiến lược mới. Khi quản trị cấp cao của Procter & Gamble đã đặt ra ra quyết định thiết kế một chiến lược nhằm mục tiêu mục tiêu giảm giá trị, ví dụ, nó thiết kế một số trong những giữa những đổi thay theo giải pháp thực trạng/vấn đề thực trạng đã được thiết kế, nhưng nó đã không loại trừ mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị tên thương hiệu của tôi. Văn hóa đã thích nghi với những đổi thay này trong 1 trong các trong thời hạn và hiệu suất tăng thêm. Nếu không . . .If yes, move forward carefully by introducing a set of culture-changing activities such as minor structural modifications, training và development activities, và/or hiring new managers who are more compatible with the new strategy. When Procter & Gamble’s top management decided to implement a strategy aimed at reducing costs, for example, it made some changes in how things were done, but it did not eliminate its brand-management system. The culture adapted to these modifications over a couple years và productivity increased. If not . . .Nếu có, quản trị bao quanh/khắp văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm bằng giải pháp tùy chỉnh thiết lập thiết lập cấu hình một đơn vị chức năng tác dụng kết cấu mới để thiết kế những chiến lược mới. Tại General Motors, ví dụ, quản trị cấp cao nhận ra doanh nghiệp phải thiết kế một số trong những giữa những đổi thay triệt để tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu hơn. Chính do kết cấu, văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm, và những sách vở và giấy tờ giấy tờ thủ tục hiện tại là rất linh hoạt, quản trị đặt ra ra quyết định thiết kế và xây dựng một đơn vị chức năng tác dụng Saturn tuyệt đối mới (đơn vị chức năng tác dụng mới thứ nhất của GM từ thời khắc năm 1918) để thiết kế và xây dựng/làm nên xe hơi mới của chính mình nó. Trong hợp tác và ký kết và ký cam kết với United Tự động hóa hóa Workers, một thỏa ước lao động tuyệt đối mới được cách tân và phát triển, nhờ vào những đặt ra ra quyết định đã sở hữu sự đồng thuận. Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới được lựa chọn cảnh giác nhận 100-750 giờ đào tạo và huấn luyện và huấn luyện và giảng dạy, và một văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm tuyệt đối mới được thiết kế và xây dựng, từng mảnh. Nếu không . ..If yes, manage around the culture by establishing a new structural unit to implement the new strategy. At General Motors, for example, top management realized the company had to make some radical changes to be more competitive. Because the current structure, culture, và procedures were very inflexible, management decided to establish a completely new Saturn division (GM’s first new division since 1918) to build its new tự động hóa hóa. In cooperation with the United Tự động hóa hóa Workers, an entirely new labor agreement was developed, based on decisions reached by consensus. Carefully selected employees received from 100 to 750 hours of training, và a whole new culture was built, piece by piece. If not . . .Nếu có, tìm một đối tác kết nối kinh doanh thương mại hoặc Hợp Đồng với một doanh nghiệp khác để thiết kế chiến lược. Nếu không, thiết kế và xây dựng một chiến lược khác. Xem Ngay: Dhcp Relay Agent Là Gì – Dhcp Server Và Dhcp Relay AgentIf yes, find a joint-venture partner or contract with another company to carry out the strategy. If not, formulate a different strategy. Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng