COVE là gì? -định nghĩa COVE | Viết tắt Finder

COVE là gì?

Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của COVE ? Trên hình ảnh sau đây, bạn hoàn toàn mang thể thấy những khái niệm chính của COVE. Nếu bạn muốn, bạn cũng hoàn toàn mang thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn hoàn toàn mang thể san sẻ nó với bằng hữu của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem toàn bộ ý nghĩa của COVE, vui mừng cuộn xuống. Danh sách rất đầy đủ những khái niệm được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng vần âm .

Ý nghĩa chính của COVE

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của COVE. Bạn mang thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương nghiệp, vui lòng xuất bản hình ảnh của khái niệm COVE trên trang web của bạn.
Hình ảnh sau đây trình diễn ý nghĩa được sử dụng phổ cập nhất của COVE. Bạn hoàn toàn mang thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bè bạn qua email. Nếu bạn là quản trị website của website phi thương nghiệp, vui mừng xuất bản hình ảnh của khái niệm COVE trên website của bạn .

cove hiện những gì đứng cho

Tất cả những khái niệm của COVE

Như đã nhắc ở trên, bạn sẽ thấy tất cả những ý nghĩa của COVE trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng chữ loại.Bạn mang thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng khái niệm, bao gồm những khái niệm bằng tiếng Anh và tiếng nói địa phương của bạn.

từ viết tắt Khái niệm
COVE CERES dương xác nhận thử nghiệm
COVE Cùng đồng của những người to tuổi Vermont
COVE Mã xác minh
COVE Trung tâm hướng nghiệp xuất sắc
COVE Trung tâm tiếp cận, hoạt động tự nguyện và giáo dục
COVE Ủy ban về trị giá và giám định

COVE đứng trong văn bản

Tóm lại, COVE là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách COVE được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn mang thể xem tất cả ý nghĩa của COVE: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của COVE, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của hạ tầng dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của COVE cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Tình nhân Đào Nha, Nga, vv Bạn mang thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của COVE trong những tiếng nói khác của 42.

Tóm lại, COVE là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách COVE được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn mang thể xem tất cả ý nghĩa của COVE: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của COVE, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của hạ tầng dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của COVE cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Tình nhân Đào Nha, Nga, vv Bạn mang thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của COVE trong những tiếng nói khác của 42.

Như đã nhắc ở trên, bạn sẽ thấy toàn bộ những ý nghĩa của COVE trong bảng sau. Xin biết rằng toàn bộ những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng vần âm. Bạn hoàn toàn mang thể nhấp vào link ở bên phải để xem thông tin chi tiết cụ thể của từng khái niệm, gồm mang những khái niệm bằng tiếng Anh và ngôn từ địa phương của bạn .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì