Tín dụng – Wikipedia tiếng Việt

220px 2005private sector credit Tín dụng trong nước ở khu vực tư nhân năm 2005

Tín dụng là khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế – xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy khởi đầu tan rã. Lúc chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Xuất hiện sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, làm cho xã hội với sự phân hóa: giàu, nghèo, người nắm quyền lực, người ko với gì….Lúc người nghèo gặp phải những trắc trở ko thể tránh thì buộc họ phải đi vay, mà những người giàu thì câu kết với nhau để ấn định lãi suất cao, chính vì thế, tín dụng nặng lãi ra đời. Trong giai đoạn tín dụng nặng lãi, tín dụng với lãi suất cao nhất là 40-50%, do việc sử dụng tín dụng nặng lãi ko phục vụ cho việc sản xuất mà chỉ phục vụ cho mục đích tín dụng nên nền kinh tế bị kìm hãm động lực phát triển. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ.

Cho vay, còn gọi là tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung ứng nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất. Do hoạt động này làm phát sinh một khoản nợ nên bên cho vay còn gọi là chủ nợ, bên đi vay gọi là con nợ. Do đó, Tín dụng phản ánh mối quan hệ giữa hai bên – Một bên là người cho vay, và một bên là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi cơ chế tín dụng, thỏa thuận thời kì cho vay, lãi suất phải trả,…

Thực chất, tín dụng là biểu hiện mối quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời cho quá trình tái sản xuất và đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả.

Thuật ngữ "tín dụng" lần trước nhất được sử dụng trong tiếng Anh vào những năm 1520. Thuật ngữ này xuất phát từ "từ tiếng Pháp Trung thế kỉ crédit (thế kỉ XV) tức thị " Niềm tin, sự tin tưởng," tương đương với từ credito trong tiếng Ý và creditum trong tiếng Latinh tức thị "một khoản vay, một thứ được ủy thác cho người khác," là quá khứ phân từ của credere, với tức thị "tín nhiệm, ủy thác, tin tưởng". Ý nghĩa thương nghiệp của "tín dụng" với nghĩa gốc từ từ tiếng Anh (creditor là [từ] giữa thế kỉ XV). Cụm từ phái sinh "credit union (Tổ chức tín dụng)" được sử dụng lần trước nhất vào năm 1881 trong tiếng Anh Mỹ; cụm từ "Credit rating (xếp hạng tín dụng)" lần trước nhất được sử dụng vào năm 1958.[1]

Thẻ tín dụng trả tiền trở nên tiêu biểu vượt trội nhất trong những năm 1900. Những doanh nghiệp to hơn khởi đầu link với những doanh nghiệp khác và sử dụng thẻ tín dụng để thực thi giao dịch trả tiền với nhau. Những doanh nghiệp tính phí thường niên cho chủ thẻ và chọn phương pháp trả tiền giao dịch của họ trong lúc mỗi doanh nghiệp tham gia sẽ bị tính một tỷ suất Tỷ Lệ trên tổng số hóa đơn. Điều này dẫn tới việc tạo ra thẻ tín dụng trả tiền thay mặt đại diện cho những nhà băng nhà nước trên khắp quốc tế. [ 2 ] Một số thẻ tín dụng trả tiền tiên phong do nhà băng nhà nước phát hành gồm với Bank Americard của Bank of America vào năm 1958 và American Express Card của American Express cũng vào năm 1958. Những thẻ này hoạt động tiêu khiển tương tự như như thẻ tín dụng do doanh nghiệp phát hành ; tuy nhiên, họ đã lan rộng ra nhu cầu sắm sắm cho hầu hết mọi nhà cung cấp và họ được cho phép người tiêu sử dụng tích góp tín dụng trả tiền quay vòng. Tín dụng quay vòng là một phương tiện đi lại để giao dịch trả tiền số dư vào một ngày sau đó trong lúc phải chịu một khoản phí kinh tế tài chính để với số dư. [ 3 ]

Đặc điểm, vai trò của tín dụng trả tiền[sửa|sửa mã nguồn]

Đặc điểm của tín dụng trả tiền[sửa|sửa mã nguồn]

 • Phân phối của tín dụng mang tính hoàn trả;
 • Hoạt động của tín dụng với sự vận động đặc thù của giá cả;
 • Ở quan hệ tín dụng với mặt đồng thời cả người vay và người cho vay.

Vai trò của tín dụng trả tiền[sửa|sửa mã nguồn]

 • Tín dụng là dụng cụ xúc tiến quá trình tái sản xuất mở rộng và góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế;
 • Tín dụng góp phần xúc tiến quá trình tích tụ và tập trung vốn;
 • Tín dụng góp phần tiết kiệm giá bán lưu thông xã hội;
 • Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội.
 • Tín dụng là dụng cụ thực hiện những chính sách xã hội

Những loại tín dụng trả tiền[sửa|sửa mã nguồn]

Tín dụng thương nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Khái niệm tín dụng trả tiền thương nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Tín dụng thương nghiệp là quan hệ tín dụng trả tiền giữa những doanh nghiệp dưới hình thức sắm và bán chịu sản phẩm & hàng hóa. Đây là quan hệ tín dụng trả tiền giữa những nhà phân phối – kinh doanh thương nghiệp được thực thi dưới hình thức sắm và bán, bán chịu sản phẩm & hàng hóa. Hành vi sắm và bán chịu sản phẩm & hàng hóa được xem là hình thức tín dụng trả tiền – người bán chuyển ủy quyền người sắm quyền sử dụng vốn trong thời khắc tạm thời trong một thời hạn nhất định, và lúc tới thời hạn đã được thỏa thuận hợp tác, người sắm phải hoàn trả vốn cho người bán dưới hình thức tiền tệ và cả phần lãi cho người bán chịu .

Đặc điểm của tín dụng trả tiền thương nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

 • Tín dụng thương nghiệp vốn cho vay dưới dạng hàng hóa hay một phòng ban của vốn sản xuất chuẩn bị chuyển hóa thành tiền, chưa phải là tiền nhàn rỗi.
 • Người cho vay (chủ nợ) và người đi vay (con nợ) đều là những doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.
 • Khối lượng tín dụng to hay nhỏ phụ thuộc vào tổng trị giá của khối lượng hàng hóa được đưa ra sắm bán chịu.

Dụng cụ lưu thông của tín dụng trả tiền thương nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Thương phiếu

Cơ sở vật chất pháp lý xác định quan hệ nợ nần của tín dụng thương nghiệp là giấy nhận nợ, được gọi là kỳ phiếu thương nghiệp hay gọi tắt là thương phiếu. Thương phiếu là chứng chỉ với giá ghi nhận yêu cầu trả tiền hoặc cam kết trả tiền ko điều kiện một số tiền xác định trong một thời kì nhất định.

Đặc điểm của thương phiếu
 • Thương phiếu mang tính trừu tượng;
 • Thương phiếu mang tính yêu cầu;
 • Thương phiếu mang tính lưu thông.
Phân loại thương phiếu

Dựa trên cơ sở vật chất người lập :

 • Thương phiếu do người sắm chịu lập ra gọi là lệnh phiếu;
 • Thương phiếu do người bán chịu lập ra gọi là hối phiếu.

Dựa trên phương pháp ký chuyển nhượng ủy quyền :

 • Thương phiếu vô danh;
 • Thương phiếu đích danh;
 • Thương phiếu ký danh.

Ưu, điểm yếu kém của tín dụng trả tiền thương nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Ưu điểm của tín dụng thương nghiệp
 • Tín dụng thương nghiệp góp phần đẩy nhanh quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, làm cho chu kỳ sản xuất rút ngắn lại;
 • Tín dụng thương nghiệp tham gia vào quá trình điều tiết vốn giữa những doanh nghiệp một cách trực tiếp mà ko thông qua bất kỳ cơ quan trung gian nào;
 • Tín dụng thương nghiệp góp phần làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, làm giảm giá bán lưu thông xã hội.
Nhược điểm của tín dụng thương nghiệp
 • Về quy mô: lượng trị giá cho vay bị hạn chế, chỉ giới hạn trong khả năng vốn hàng hoá mà họ với.
 • Về thời kì: ngắn thường là dưới 1 năm;
 • " Về điều kiện kinh doanh, chu kỳ sản xuất": Thời kì doanh nghiệp muốn bán chịu ko thích hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cần sắm chịu thì tín dụng thương nghiệp cũng ko xảy ra.
 • 'Về phạm vi': bị hạn chế chỉ xảy ra giữa những doanh nghiệp với nhau, và phải quen biết và tin tưởng nhau.
 • " Về sự thích hợp": Được cấp dưới hình thức hàng hoá, vì vậy doanh nghiệp bán chịu chỉ với thể cung ứng cho một số doanh nghiệp nhất định – những doanh nghiệp với nhu cầu đúng thứ hàng hoá đó để phục vụ sản xuất hoặc kinh doanh.

Tín dụng nhà băng nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Khái niệm tín dụng trả tiền nhà băng nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Tín dụng nhà băng nhà nước là trả tiền giao dịch gia tài giữa Nhà băng ( TCTD ) với bên đi vay ( là những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cá thể trong nền kinh tế tài chính ) trong đó Nhà băng ( TCTD ) chuyển giao gia tài cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, và bên đi vay với nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện kèm theo cả vốn gốc và lãi cho Nhà băng ( TCTD ) lúc tới hạn trả tiền giao dịch .

Đặc điểm của tín dụng trả tiền nhà băng nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

 • Huy động vốn và cho vay vốn đều thực hiện dưới hình thức tiền tệ;
 • Nhà băng đóng vai trò trung gian trong quá trình huy động vốn và cho vay;
 • Quá trình vận động và phát triển của tín dụng nhà băng ko hoàn toàn thích hợp với quy mô phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa;
 • Tín dụng nhà băng xúc tiến quá trình tập trung và điều hòa vốn giữa những chủ thể trong nền kinh tế.

Dụng cụ lưu thông của tín dụng trả tiền nhà băng nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

 • Dụng cụ lưu thông của tín dụng nhà băng là kỳ phiếu nhà băng; là một loại chứng từ với giá của nhà băng hay là một giấy nhận nợ của nhà băng phát hành cho những pháp nhân và thể nhân, nó được lưu hành ko thời hạn trên thị trường.
 • Kỳ phiếu nhà băng do nhà băng phát hành dựa trên quan hệ tín dụng giữa nhà băng với doanh nghiệp, cư dân và nhà nước. Nó được ra đời trên hai cơ sở bảo đảm bằng vàng và tín dụng. Kỳ phiếu nhà băng còn được gọi là giấy bạc nhà băng và trở thành tiền tệ.

Ưu, điểm yếu kém của tín dụng trả tiền nhà băng nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Ưu điểm của tín dụng nhà băng
 • Thời hạn cho vay linh hoạt – ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn của khách hàng;
 • Về khối lượng tín dụng to;
 • Về phạm vi được mở rộng với mọi ngành, mọi ngành nghề.
Nhược điểm của tín dụng nhà băng
 • Tín dụng nhà băng với độ rủi ro cao – gắn liền với chính ưu điểm do việc nhà băng với thể cho vay số tiền to hơn nhiều so với số vốn tự với, hoặc với sự chuyển đổi thời hạn và phạm vi tín dụng rộng.

Tín dụng nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Khái niệm tín dụng trả tiền nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Tín dụng nhà nước là quan hệ tín dụng trả tiền giữa nhà nước với doanh nghiệp, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính – xã hội và những cá thể. Tín dụng nhà nước Open nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu tiêu tốn của ngân sách nhà nước trong điều kiện kèm theo nguồn thu ko đủ để cung ứng ; nó còn là dụng cụ để nhà nước tương hỗ cho những ngành kinh tế tài chủ yếu kém, ngành mũi nhọn và khu vực kinh tế tài chính kém tăng trưởng, và là dụng cụ quan yếu để nhà nước quản trị, quản lý và quản lý vĩ mô .

Đặc điểm của tín dụng trả tiền nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

 • Chủ thể là nhà nước, những pháp nhân và thể nhân;
 • Hình thức rộng rãi, phong phú;
 • Tín dụng nhà nước chủ yếu là loại hình trực tiếp, ko thông qua tổ chức trung gian.

Dụng cụ lưu thông của tín dụng trả tiền nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Lúc nhà nước vay
 • Tín phiếu ngân khố;
 • Trái phiếu ngân khố;
 • Trái phiếu đầu tư:
  • Trái phiếu huy động vốn cho từng dự án;
  • Trái phiếu huy động vốn cho Quỹ tương trợ phát triển;
 • Công trái;
 • Trái phiếu chính phủ quốc tế.
Lúc nhà nước cho vay
 • Cho vay đầu tư;
 • Tương trợ lãi suất sau đầu tư;
 • Bảo lãnh tín dụng.

Ưu, điểm yếu kém của tín dụng trả tiền nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Ưu điểm của tín dụng nhà nước
 • Duy trì hoạt động thường ngày của nhà nước;
 • Góp phần xây dựng cơ sở vật chất vật chất hiện đại;
 • Góp phần vào nghĩa vụ quốc tế, vì quan hệ ngày càng phát triển, thỉnh thoảng nhà nước ko thể từ chối nghĩa vụ cho vay đối với nước ngoài;
 • Tạo điều kiện phát triển tín dụng nhà băng.
Nhược điểm của tín dụng nhà nước
 • Rủi ro là vỡ nợ của nhà nước, do tính toán kỹ nhu cầu vay và sử dụng vốn vay ko hiệu quả;

Tín dụng tiêu sử dụng[sửa|sửa mã nguồn]

Khái niệm tín dụng trả tiền tiêu sử dụng[sửa|sửa mã nguồn]

Tín dụng tiêu sử dụng là quan hệ tín dụng trả tiền giữa dân cư với doanh nghiệp, nhà băng nhà nước và những doanh nghiệp cho thuê kinh tế tài chính .

Đặc điểm của tín dụng trả tiền tiêu sử dụng[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đáp ứng nhu nhà cầu sử dụng cho dân cư;
 • Hình thức là hàng hóa hoặc tiền tệ;
 • Dân cư là người vay; nhà băng, doanh nghiệp cho thuê tài chính, doanh nghiệp là người cho vay.

Dụng cụ lưu thông của tín dụng trả tiền tiêu sử dụng[sửa|sửa mã nguồn]

 • Nhà băng cấp tín dụng tiêu sử dụng bằng tiền;
 • Doanh nghiệp cho vay dưới hình thức bán chịu, trả góp;
 • Tổ chức cho thuê tài chính cho vay dưới dạng cho thuê tài sản.

Ưu, điểm yếu kém của tín dụng trả tiền tiêu sử dụng[sửa|sửa mã nguồn]

Ưu điểm của tín dụng tiêu sử dụng
 • Xúc tiến sản xuất kinh doanh phát triển, nhất là hàng hóa ứ đọng;
 • Góp phần tăng, cải thiện đời sống dân cư, cho phép sử dụng trước khả năng sắm.
Nhược điểm của tín dụng tiêu sử dụng
 • Khối lượng tín dụng bị hạn chế;
 • Hình thức tín dụng bị hạn chế.

Tín dụng thuê sắm[sửa|sửa mã nguồn]

Khái niệm của tín dụng trả tiền thuê sắm[sửa|sửa mã nguồn]

Tín dụng thuê sắm là quan hệ phát sinh giữa những doanh nghiệp cho thuê kinh tế tài chính với doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính và cá thể dưới hình thức cho thuê kinh tế tài chính. Nó thuộc thị trường vốn

Đặc điểm của tín dụng trả tiền thuê sắm[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đối tượng là tài sản;
 • Chủ thể là doanh nghiệp cho thuê tài chính (người cho thuê), và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tư nhân (người đi thuê).

Dụng cụ lưu thông của tín dụng trả tiền thuê sắm[sửa|sửa mã nguồn]

Dụng cụ lưu thông của tín dụng trả tiền thuê sắm là những hợp đồng thuê sắm giữa doanh nghiệp cho thuê kinh tế tài chính và bên đi thuê .

Hình thức của tín dụng trả tiền thuê sắm[sửa|sửa mã nguồn]

 • Thuê sắm tài trợ trực tiếp;
 • Thuê sắm liên kết;
 • Thuê sắm bắc cầu;
 • Bán và tái thuê;
 • Thuê sắm giáp lưng;
 • Thuê sắm trả góp.

Ưu, điểm yếu kém của tín dụng trả tiền thuê sắm[sửa|sửa mã nguồn]

Ưu điểm của tín dụng thuê sắm
 • Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hiện đại hóa sản xuất, ứng dụng khoa học mới trong lúc tài chính chủ sở hữu còn với hạn.
Nhược điểm của tín dụng thuê sắm
 • Khối lượng tín dụng hạn hẹp theo công dụng của sản phẩm đi thuê;
 • Phạm vi tín dụng hạn hẹp theo công dụng của sản phẩm đi thuê.

Tín dụng quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

Khái niệm tín dụng trả tiền quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

Tín dụng quốc tế là mối quan hệ giữa những nhà nước, giữa những cơ quan nhà nước với nhau, hoặc với nhà băng nhà nước quốc tế và những tổ chức triển khai quốc tế, những cá thể người quốc tế và giữa những doanh nghiệp của những nước với nhau .

Đặc điểm của tín dụng trả tiền quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

 • Phản ánh mối quan hệ tín dụng giữa những chủ thể kinh tế của một quốc gia với những chủ thể kinh tế của những quốc gia khác và những tổ chức quốc tế;
 • Đối tượng tín dụng quốc tế là hàng hóa hoặc tiền tệ;
 • Chủ thể tham gia là chính phủ, cơ quan nhà nước, nhà băng quốc tế, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tư nhân.

Ưu, điểm yếu kém của tín dụng trả tiền quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

Ưu điểm của tín dụng quốc tế
 • Giải quyết được nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế – xã hội lúc mà những tài chính trong nước còn hạn chế.
Nhược điểm của tín dụng quốc tế
 • Tín dụng quốc tế với rủi ro do bị tác động bởi sự thay đổi của tỷ giá hối đoái quốc tế.

Lãi suất hiểu theo một nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng, vì nó là giá của quyền được sử dụng vốn vay trong một khoảng thời kì nhất định, mà người sử dụng phải trả cho người cho vay.

Quỹ tín dụng[sửa|sửa mã nguồn]

Quỹ tín dụng là tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hợp tác hoạt động tiêu khiển theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả hoạt động tiêu khiển

Mục tiêu

Tương trợ những thành viên, phát huy sức mạnh tập thể .

Đặc điểm
 • Thành viên tham gia quỹ tín dụng với quyền sở hữu và quản lý mọi tài sản và hoạt động của quỹ theo tỷ lệ vốn góp
 • Phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng hẹp
 • Thế mạnh của quỹ tín dụng là bám sát khách hàng: cung ứng những nhà cung cấp của quỹ một cách nhanh chóng và với hiệu quả
 • Mỗi quỹ tín dụng là một đơn vị kinh tế độc lập nhưng lại với mối quan hệ mật thiết với nhau thông qua hoạt động điều hòa vốn, thông tin, cơ chế phân tán rủi ro nhằm đảm bào cho hệ thống quỹ phát triển vững bền
Những hoạt động cơ bản
 • Huy động vốn, nhận tiền gửi, vay vốn từ những tổ chức tín dụng khác
 • Cho vay
 • Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ (phục vụ thành viên)
 • Những hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì