crushing tiếng Anh là gì?

crushing tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng crushing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ crushing tiếng Anh

Tự vị Anh Việt

phát âm crushing tiếng Anh
crushing
(phát âm mang thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ crushing

Bạn đang chọn tự vị Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: crushing tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

crushing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ crushing trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này kiên cố bạn sẽ biết từ crushing tiếng Anh tức thị gì.

crushing /'krʌʃiɳ/

* tính từ
– làm tan nát, làm xiểng liểng
=a crushing defeat+ sự thất bại xiểng liểng
=a crushing blow+ đòn trí mạngcrush /krʌʃ/

* danh từ
– sự ép, sự vắt; sự nghiến, sự đè nát
– đám đông, chen chúc, đám đông xô đẩy chen lấn nhau
– buổi họp hành đông đúc
– đòn trí mạng; (quân sự) sự xoá sổ
– sự vò nhàu, sự vò nát
– nước vắt (cam, chanh…)
– (từ lóng) sự phải lòng, sự mê
=to have a crush on someone+ phải lòng người nào, mê người nào
– đường rào chỉ đủ một con vật đi (Uc)

* ngoại động từ
– ép, vắt (hoa quả); nghiến, đè nát, đè bẹp
=to crush grapes+ ép nho
– nhồi nhét, ấn, xô đẩy
=to crush people into a hall+ nhồi nhét người vào phòng
– (nghĩa bóng) xoá sổ, diệt; dẹp tan, làm tiêu tán
=to crush one's enemy+ xoá sổ quân thù
=hope is crush ed+ kỳ vọng bị tiêu tán
– vò nhàu, làm nhàu nát (quần áo, tờ giấy…)
– uống cạn
=to crush a drink of wine+ uống cạn cố rượu

* nội động từ
– chen, chen chúc
– nhàu nát
!to crush down
– tán vụn
!to crush out
– ép, vắt ra
– dẹp tan, bóp chết (một cuộc nổi dậy…)
!to crush up
– nghiền nát

Thuật ngữ liên quan tới crushing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của crushing trong tiếng Anh

crushing mang tức thị: crushing /'krʌʃiɳ/* tính từ- làm tan nát, làm xiểng liểng=a crushing defeat+ sự thất bại xiểng liểng=a crushing blow+ đòn trí mạngcrush /krʌʃ/* danh từ- sự ép, sự vắt; sự nghiến, sự đè nát- đám đông, chen chúc, đám đông xô đẩy chen lấn nhau- buổi họp hành đông đúc- đòn trí mạng; (quân sự) sự tiêu diệt- sự vò nhàu, sự vò nát- nước vắt (cam, chanh…)- (từ lóng) sự phải lòng, sự mê=to have a crush on someone+ phải lòng người nào, mê ai- đường rào chỉ đủ một con vật đi (Uc)* ngoại động từ- ép, vắt (hoa quả); nghiến, đè nát, đè bẹp=to crush grapes+ ép nho- nhồi nhét, ấn, xô đẩy=to crush people into a hall+ nhồi nhét người vào phòng- (nghĩa bóng) xoá sổ, diệt; dẹp tan, làm tiêu tán=to crush one's enemy+ xoá sổ quân thù=hope is crush ed+ kỳ vọng bị tiêu tan- vò nhàu, làm nhàu nát (quần áo, tờ giấy…)- uống cạn=to crush a drink of wine+ uống cạn cố rượu* nội động từ- chen, chen chúc- nhàu nát!to crush down- tán vụn!to crush out- ép, vắt ra- dẹp tan, bóp chết (một cuộc nổi dậy…)!to crush up- nghiền nát

Đây là cách sử dụng crushing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ crushing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

crushing /'krʌʃiɳ/* tính từ- làm tan nát tiếng Anh là gì?
làm xiểng liểng=a crushing defeat+ sự thất bại xiểng liểng=a crushing blow+ đòn trí mạngcrush /krʌʃ/* danh từ- sự ép tiếng Anh là gì?
sự vắt tiếng Anh là gì?
sự nghiến tiếng Anh là gì?
sự đè nát- đám đông tiếng Anh là gì?
chen chúc tiếng Anh là gì?
đám đông xô đẩy chen lấn nhau- buổi họp hành đông đúc- đòn trí mạng tiếng Anh là gì?
(quân sự) sự tiêu diệt- sự vò nhàu tiếng Anh là gì?
sự vò nát- nước vắt (cam tiếng Anh là gì?
chanh…)- (từ lóng) sự phải lòng tiếng Anh là gì?
sự mê=to have a crush on someone+ phải lòng người nào tiếng Anh là gì?
mê ai- đường rào chỉ đủ một con vật đi (Uc)* ngoại động từ- ép tiếng Anh là gì?
vắt (hoa quả) tiếng Anh là gì?
nghiến tiếng Anh là gì?
đè nát tiếng Anh là gì?
đè bẹp=to crush grapes+ ép nho- nhồi nhét tiếng Anh là gì?
ấn tiếng Anh là gì?
xô đẩy=to crush people into a hall+ nhồi nhét người vào phòng- (nghĩa bóng) xoá sổ tiếng Anh là gì?
diệt tiếng Anh là gì?
dẹp tan tiếng Anh là gì?
làm tiêu tán=to crush one's enemy+ xoá sổ quân thù=hope is crush ed+ kỳ vọng bị tiêu tan- vò nhàu tiếng Anh là gì?
làm nhàu nát (quần áo tiếng Anh là gì?
tờ giấy…)- uống cạn=to crush a drink of wine+ uống cạn cố rượu* nội động từ- chen tiếng Anh là gì?
chen chúc- nhàu nát!to crush down- tán vụn!to crush out- ép tiếng Anh là gì?
vắt ra- dẹp tan tiếng Anh là gì?
bóp chết (một cuộc nổi dậy…)!to crush up- nghiền nát

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì