Bằng Cử Nhân Kế Toán Tiếng Anh Là Gì ? Cử Nhân (Học Vị) Cử Nhân (Học Vị) – Cúng Đầy Tháng – Trang Tin Tức Online Tổng Hợp

Sau tốt nghiệp Đại học người dùng sẽ được một học vị và tùy theo mỗi nước sẽ với quy định khác nhau. Ở nước ta nếu bạn học chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế thì nhận bằng cử nhân và được gọi là cử nhân. Còn người dùng học ngành kỹ thuật thì được gọi là kỹ sư.

Đang xem: Cử nhân kế toán tiếng anh là gì

Obtain Now: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành

Vậy trong tiếng Anh cử nhân là gì? Còn những học vị khác sau đại học là gì?

Cử nhân tiếng Anh là gì?

Cử nhân tiếng Anh là Bachelor và bằng cử nhân là Bachelor’s diploma. Tùy theo ngành ghề mà với những bằng cử nhân cụ thể như sau:

Cử nhân Viết tắt Tiếng Việt The Bachelor of Science Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc Cử nhân khoa học tự nhiên. The Bachelor of Enterprise Administration BBA Cử nhân quản trị kinh doanh. The Bachelor of Commerce and Administration BCA Cử nhân thương nghiệp và quản trị. The Bachelor of Accountancy B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty. Cử nhân kế toán. The Bachelor of Legal guidelines LLB, LL.B Cử nhân luật. The Bachelor of public affairs and coverage administration) BPAPM Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.

Sau lúc học đại học, bạn với thể đi làm hoặc tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình. Nếu bạn sắm tiếp tục học tập, trao dồi thì bạn nên tìm hiểu những chương trình sau đại học (graduate) để lấy bằng thạc sĩ – Grasp’s diploma và bằng tiến sĩ – Physician’s diploma.

*
Bằng Cử Nhân Kế Toán Tiếng Anh Là Gì ? Cử Nhân (Học Vị) Cử Nhân (Học Vị) 2

Cử nhân tiếng Anh là gì?

Những bậc học và học vị trong tiếng Anh

Những bậc học thì với học đại học và những chương trình huấn luyện sau đại học, trong tiếng Anh, để hiểu rõ trước tiên người dùng cần nắm những thuật ngữ trong bảng sau:

Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa Undergraduate /ʌndəˈɡradjʊət/ sinh viên đang học đại học và theo đuổi bằng cử nhân Bachelor /ˈbatʃələ/ cử nhân Postgraduate /pəʊs(t)ˈɡradjʊət/ chương trình huấn luyện sau đại học nhưng kết thúc khóa học trò viên chỉ nhận được diploma. Grasp /ˈmɑːstə/ Thạc sĩ Physician /ˈdɒktə/ Tiến sĩ Diploma /dɪˈɡriː/ bằng cấp Diploma /dɪˈpləʊmə/ bằng cấp Certificates /səˈtɪfɪkət/ chứng thực

Như thế trong tiếng Anh với những bậc học:

– Bachelor’s diploma: bằng cử nhân = bằng tốt nghiệp đại học.- Grasp’s diploma: bằng thạc sĩ.- Physician’s diploma: bằng tiến sĩ.

Lưu ý: Phân biệt diploma, diploma và certificates

Diploma: do trường đại học cấp- Diploma: do trường đại học, cao đẳng và trung cấp cấp với những chứng chỉ nghề với thời kì học ngắn khoảng 2 năm.- Certificates: đây là giấy chứng thực ko phải là chứng chỉ.

Cũng giống như bằng đại học, tùy thuộc vào ngành nghề bằng thạc sĩ và tiến sĩ cũng với cách gọi khác nhau.

Những bằng thạc sĩ, tiến sĩ phổ quát

Chứng chỉ Viết tắt Nghĩa The Grasp of Artwork M.A Thạc sĩ khoa học xã hội.

Xem thêm: Mã Số Thuế Cá Nhân Là Gì ? Vì Sao Cần Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân?

The Grasp of Science M.S., MSc hoặc M.Si Thạc sĩ khoa học tự nhiên. The Grasp of enterprise Administration MBA Thạc sĩ quản trị kinh doanh. The Grasp of Accountancy MAcc, MAc, hoặc Macy Thạc sĩ kế toán. The Grasp of Science in Challenge Administration M.S.P.M. Thạc sĩ quản trị dự án. The Grasp of Economics M.Econ Thạc sĩ kinh tế học. The Grasp of Finance M. Fin Thạc sĩ tài chính học. Physician of Philosophy Ph.D Tiến sĩ (những ngành nói chung). Physician of Medication D.M Tiến sĩ y khoa. Physician of Science D.Sc. Tiến sĩ những ngành khoa học. Physician of Enterprise Administration DBA hoặc D.B.A Tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Xem thêm: Vòng Đá Phong Thủy Mệnh Mộc Giá Gốc, Giao Hàng, Vòng Tay Phong Thủy Mệnh Mộc

Submit-Doctoral fellow Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ.

Thông qua bài viết chắc người dùng đã nắm rõ cử nhân trong tiếng anh là gì, cùng những học vị khác rồi đúng ko! Nếu người dùng với dự kiến học sau đại học thì hãy cân nhắc thật kỹ về yêu cầu nghề nghiệp và xu thế thị trường rồi quyết định nhé!